260 miljoner ska rädda norsk trafik

278282_2197210419131_4794737_oMånga godstrafikföretag kämpar för sin överlevnad. Inte bara i Sverige, utan även utomlands. I Norge föreslår nu regeringen en slags miljörabatt, liknande den som införts i Sverige. I år finns 60 miljoner norska kronor att söka, 2020 och 2021 ökar stödet till 90 miljoner kronor per år. Sammanlagt alltså 240 miljoner, vilket motsvarar ungefär 260 miljoner svenska kronor. ”Vi har ambitionen att bära mer gods på banan. Det är positivt för både tillgängligheten på vägarna, miljön och trafiksäkerheten. Regeringen arbetar för att göra järnvägstransporten mer tillförlitlig, men det här är främst infrastrukturåtgärder som träder i kraft om några år. Det nya stödet kommer utöver detta och är avsett som ett tillfälligt arrangemang i upp till tre år för att få fraktbranschen ur en krävande period”, säger transport- och kommunikationsminister Jon Georg Dale. I den norska statsbudgeten för 2019 har totalt 400 miljoner kronor avsatts för att stärka godstransporter på järnväg. Men flera operatörer får kämpa hårt på grund av den starka konkurrensen från lastbilssidan. Godskunderna anser inte att den spårbundna trafiken går att lita på. ”Trots att vi arbetar för att göra järnvägstransporterna mer tillförlitliga, har industrin meddelat att de kommer att behöva stänga av delar av erbjudandet, om inte ett stödsystem kommer till stånd nu”, säger Jon Georg Dale.

Som ännu ett exempel på krisen inom godstrafiken, så meddelar nu Midwaggon att man slutar underhålla och reparera godsvagnar vid sin verkstad i Ånge. Lars Björn, VD på Midwaggon, är rakt på sak: ”Kraven på oss som underhåller och reparerar godsvagnar ökar successivt från både myndigheter och vagnägare. För att leva upp till dessa behövs omfattande utbildningar, certifieringar och utveckling av interna processer och IT-stöd. På sikt klarar inte en mindre aktör de här kostnaderna, det krävs en större volym för att verksamheten framöver ska fungera. Samtidigt ser vi att godstrafiken på järnväg inte ökar, trots politikernas ambitioner i frågan”. Midwaggon försvinner dock inte helt från Ånge. Företaget kommer att koncentrera sej på underhåll, service och ombyggnad av lok. Vagndelen övertas av Swemaint.

Apropå godstrafik: TX Logistik har nu fått tillbaka sitt danska trafiktillstånd, som drogs in i samband med Transportstyrelsens beslut i Sverige 2015. TX planerar nu en utökning av trafiken till och från Sverige. Företaget har egna trafiktillstånd i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien, Nederländerna och Sverige. Tillståndet i Danmark var den sista pusselbiten som saknades för att göra nätverket i Europa komplett, skriver TX i ett pressmeddelande.

Annonser

Största affären är i hamn

19598514_10213666144277237_8674622671370016443_nNordiska Tåg har tecknat sitt största kontrakt hittills. Från den 1 augusti och tre år framåt kommer företaget att sköta ABBs transformatortransporter från Ludvika. ”Affären omsätter 15-20 miljoner kronor om året”, säger företagets ägare Janne Andersson. Transporterna av transformatorerna går till framförallt Norrköping. Tågen från Ludvika med den tunga lasten avgår ungefär en gång i veckan och har tidigare skötts av företaget Kraftdragarna. Janne Andersson har anställt två lokförare för det nya uppdraget. Nordiska Tåg kör även andra tungtransporter, som till exempel omformare åt Trafikverket. Man sköter också växlingen vid Rottneros Bruk och kör tågen Sunne-Kil. En annan nyhet är att  Nordiska Tåg nyligen köpt Rc4 1148 av Green Cargo.

Nyaste T44an på väg hem igen

T44 131, som exporterades till Israel 1989, är just i detta nu på väg tillbaka till Sverige, med färja till Uddevalla. Det är företaget BLS Rail som köpt loket. Företaget kommer att utrusta 131 med bland annat radiostyrning, Mobisirtelefon och ATC innan det kan tas i drift. Loket är den sist byggda T44an. BLS räknar med att få användning för loket under 2020.
T44-131

Här kommer nya Hilton

Gamle Hilton kommer att få en efterföljare. NetRail har nämligen köpt en resgodsvagn – en F24K – av Swedtrac som man har för avsikt att bygga om till personalvagn. TGOJs, och numera Green Cargos, Hilton står som förebild. NetRail uppger att man fått flera påstötningar från järnvägsföretag som önskar en personalvagn, framförallt för att klara så kallade cirkelkörningar för skogsindustrin. Planen är att vagnen ska innehålla tre sovkabiner, dusch, toalett och uppehållsrum med pentry. Med en generator och batterier hoppas NetRail också slippa vara beroende av tågvärme. ”Vi kommer att anlita en skeppsarkitekt som vet hur man får in mycket på liten yta. Revision och lackering står först på listan”, säger NetRails Jochum Ressel till bloggen.

Ett dygn – fyra sängar

Som lokförare är det en fördel att kunna somna som på beställning. Annars kan arbetstiderna bli omöjliga att hantera. Man får inte heller vara bortskämd med valet av säng. Vissa lokförare har i princip aldrig några överliggningar, andra har det nästan varje natt. Det är den kategorin förare som jag själv tillhör. Lite hårddraget kan man säga att det gäller att kunna somna på vilken planka som helst. Under en arbetsvecka kan det bli ganska många lakan som man kryper ned under. Mitt rekord är 13 sängar på sju dygn. Så många kommer det inte att bli den här veckan, som utlånad till Eskilstuna. Däremot tror jag att rekordet för antalet sängplatser per dygn slogs häromdagen. Inom loppet av 22 timmar låg jag utsträckt i fyra (!) olika sängar. Lägger man till ytterligare några timmar, så blir det faktiskt fem sängar, eftersom jag vilade lite innan jag åkte hemifrån.

storvik
Tisdag 4 juli

Storvik, Majorsgatan, rum 22. 19.13-21.23.

Jag började veckans tjänstgöring med passåkning till Storvik, som ligger några mil utanför Gävle. Jag skulle lösa av tåg 5029 som kom från Ånge. Green Cargo har avtal med ISS som är den som administrerar överliggningslägenheterna i Storvik. Det finns lägenheter på tre olika ställen. Majorsgatan ligger närmast järnvägsstationen. Nackdelen med de rummen är att de blir väldigt varma under sommaren, och har man fönstret öppet så hör man hur de många och långa godstågen dundrar förbi eller bromsar in för förarbyten. Men jag gjorde ett tappert försök. Jag sträckte ut på sängen och fick sova en timme.

sjhalls
Onsdag 5 juni

Hallsberg, SJ-överliggningen, rum 502. 2.18-10.08.

Jag blev nästan två timmar sen till Hallsberg. Det fanns inget spår som var tillräckligt långt att ta in mej på. Tåget var 622 meter. Jag fick stå en lång stund i Kumla och vänta på att få komma vidare, och sedan blev det ännu ett stopp, precis vid infarten till den så kallade i-gruppen i Hallsberg. Jag somnade fint i det som kallas både SJ-överliggningen och Stationen, trots att rummen inte alls finns i stationen utan i en byggnad bredvid.

gc
Onsdag 5 juni

Hallsberg, GC-center, rum 201. 13.28-15.35. (Dagbädd)

Jag körde ett timmertåg till Frövi. Tåget hade ankommit till Hallsberg från Norge på morgonen och stod uppställt på u-gruppen. Loken hade kollegan kört i stall, så dem fick jag hämta ut och växla fram. Det var två Rc-lok: 1271 och 1309. I Frövi lämnade jag över vagnarna till växlingspersonalen och deras två V5or och körde ensamma lok tillbaka till Hallsberg. Det var verkligen stekhett ute! Över 30 grader. Därför var det skönt att komma in i det svala rummet. Sova kunde jag förstås inte. Men svalkan var välbehövlig.

62089598_10219528530513229_4400386297617711104_n
Onsdag 5 juni

Eskilstuna, Comfort Hotell, rum 413. 18.00-

I Hallsberg löste jag av ett containertåg från Göteborg och satte högsta fart mot Eskilstuna. Mellan Mosås och Ervalla var det stopp i samtliga mellanblocksignaler, så jag blev en halvtimme försenad. Jag körde in lite av förseningen och rullade in på bangården i Gredby cirka 20 minuter efter ordinarie ankomsttid. Jag körde loket i stall, som jag gjort så många gånger förr, och såg att Stadlers Euro Dual-lok stod parkerat på spår 1. Jag blev nyfiken och kände på dörren, men den var låst. Bakom den sexaxliga bjässen stod gamle Hilton uppställd. Den var också låst, men den nyckeln har jag. Jag blev lite nostalgisk och mindes alla resor i norr i denna fina personalvagn. Jag kunde inte låta bli att kliva upp och kika lite. Vagnen såg ut precis som jag kommer ihåg den. Jag promenerade till hotellet. Det var inte helt lätt att somna. Jag kände en irritation från ryggslutet. Jag tänkte att jag nog började få liggsår, men det var bara fjärrkontrollen till TVn som råkat hamna på fel ställe.

Planen: 28 Mb-lok om fyra år

42649413_10217595566470336_6393087995808841728_nGreen Cargo har redan beställt 16 Mb-lok från rumänska Softronic. Och flera ska det bli. År 2023 planerar företaget att förfoga över 28 lok. Det skriver fackförbundet ST i ett protokoll som publiceras på deras hemsida. Strategin med Mb-loken är en del i en större investeringsplan för lok och vagnar som sträcker sej till 2025. Rc-loken kommer att behållas, och är tänkta att fungera som reserv om det uppstår brister. De 16 Mb-loken som är på ingång är alla vikta åt stålämnestrafiken på sträckorna Luleå-Borlänge och Borlänge-Oxelösund. ”Tack vare lokens ökade dragkraft kan samma mängd stålämnen nu transporteras med 200 färre tåg per år jämfört med nuvarande system, vilket höjer kostnadseffektiviteten avsevärt samtidigt som den idag så hårt belastade infrastrukturen nyttjas mer effektivt”, skrev Green Cargo i ett pressmeddelande i december. I och med planen på ytterligare tolv Mb så räknar Green Cargo med att använda loktypen även i andra transportupplägg.

Mer loknytt: Hector Rail flyttar på tre av sina T66-lok, som bland annat använts i Trätågstrafiken i mellan-Sverige. De brittiska loken återbördas till hemlandet och kommer att användas av GB Railfreight. Anledningen till att loken inte längre behövs i Sverige är Hector Rails satsning på Vectronlok med en så kallad last mile-funktion. Den innebär att loken kan köras på diesel en kort sträcka, tillräckligt lång för att växla tåg ut och in på diverse terminaler.

Lokförarbristen kan snart vara ett minne blott. Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, har gjort en sammanställning som bloggen fått ta del av. Den visar att MYH beviljat totalt 839 utbildningsplatser de närmaste åren. Bedömare menar att så många platser inte kommer att kunna utnyttjas, men räknar ändå med att cirka 750 nya lokförare kommer att examineras fram till slutet av 2021. Ett annat tecken på att sötebrödsdagarna snart kan vara en saga all för landets lokförare, är att till och med MTR, som kör pendeltågen i Stockholm, kommer att säga upp samtliga avtal med de bemanningsbolag som varit kontrakterade en längre tid.

Amina Berg Wadsten skulle bli Green Cargos nya HR-chef. Var det tänkt. Hon presenterades till och med för de anställda på företagets intranät för några månader sedan. Men Berg Wadsten har av oklar anledning valt att hoppa av det nya uppdraget. Enligt uppgift blir hon kvar på SOS Alarm. Förutom inom SOS har Berg Wadsten också en bakgrund inom bland annat Arriva Sverige.

Min månad: maj 2019

Maj blev en månad med mycket jobb på hemmaplan. Det vill säga i och runt Karlshamn. Anledningen till att jag hamnade på dessa breddgrader har jag varit inne på i ett tidigare inlägg i bloggen. Omledningstågen på Blekinge Kustbana och den begränsade skaran kollegor med linjekännedom Karlshamn-Karlskrona och Karlskrona-Emmaboda. Jag och Kära hustrun tillbringade också ett veckoslut på Gotland. Jag kunde flytta några fridagar och behövde därmed bara ta ut tre dagar semester. Följande tåg körde jag under maj månad:

7 maj: gt 6281 (Bma)-Kas, 91 m, 342 t. Td 401. (Avlöste tåg med lokskada)
9 maj: gt 9702 Kas-Mss, 239 m, 796 t. T44 370.
10 maj: tjt 79703 Mss-Kas, ensamt lok, T44 370.
11 maj: gt 9757 Äh-Kh, 461 m, 1524 t. Rc4 1284.
11 maj: gt 9721 Kh-N, 434 m, 476 t. Rc4 1284.
12 maj: gt 16321 N-Äh, 92 m, 215 t. Rc4 1150.
13 maj: gt 16272, Hm-Ck, 438 m, 1291 t. Rc4 1138.
14 maj: gt 16737 Kh-Mgb, 527 m, 1123 t. Rd 1082.
16 maj: gt 16278 Kh-Ck-Av, 156 m, 718 t. Rd 1103. (Övertid)
21 maj: gt 6245 Kh-Vru, 203 m, 277 t. Td 389.
21 maj: gt 6246 Vru-Kh, 203 m, 789 t. Td 389.
22 maj: gt 9095 Äh-Kh, 196 m, 387 t. Rd 1098.
23 maj: gt 9091 Kh-Hm, 176 m, 808 t. Rd 1098.
28 maj: gt 9704 Kas-Mss, 239 m, 796 t. Td 378.
29 maj: gt 9705 Mss-Kas, 461 m, 484 t. Td 378.

(Bma=Blomstermåla, Kas=Kalmar Södra, Mss=Mönsterås, Äh=Älmhult, Kh=Karlshamn, N=Nässjö, Mgb=Malmö Godsbangård, Ck=Karlskrona, Av=Alvesta)