Förening körde utan tillstånd

DSC00829Föreningen Stambanans Vänner har åter hamnat i blåsväder. Transportstyrelsen har gjort en anmälan om brott mot järnvägslagen. Åklagarkammaren i Norrköping ser så allvarligt på saken att man nu har beslutat att inleda en förundersökning. Transportstyrelsen skriver i sin anmälan till åklagarmyndigheten att ”verksamheten har bestått i att (xxx) under Augustifesten i Norrköping, den 19 augusti 2017, har transporterat cirka 150 passagerare trots att det saknas tillstånd för sådan verksamhet. Färden med järnvägsfordon har gått tur och retur mellan Johanniborgs slottsruin och Lindö, via Hamnbron”. Dessa spår ägs av Norrköpings kommun. Inför körningen uppgav Stambanans Vänner att Railcare var ansvarigt järnvägsföretag – men så var inte fallet.

Däremot anlitades Railcare för att transportera ett antal personvagnar från Nynäshamn till Norrköpings bangård. Railcare trodde att vagnarna skulle stå stilla och bara visas upp under Augustifesten. ”Vi hade inte hört någonting om den här trafiken i Norrköping förrän det dök upp en förfrågan från Transportstyrelsen om hur detta egentligen hade gått till. Vi blev väldigt förvånade när frågan kom”, säger Railcares säkerhetsansvarige Thomas Brunnberg till bloggen.

Det hör till saken att Railcare saknar tillstånd för passagerartrafik. Detta säger sej dock Stambanans Vänner inte ha känt till. Trots att det klart och tydligt framgår i Transportstyrelsen offentliga register över järnvägsföretag med giltiga tillstånd. ”Nej, vi visste inte att Railcare bara fick köra slipers och sånt”, säger Kjell Karlsson. I övrigt vill han inte kommentera ärendet innan utredningen är klar. Han ifrågasätter dock hur saken kan komma upp först nu, flera månader efter Augustifesten. ”Detta måste handla om någon typ av missförstånd. Det finns ingen som gjort något av ren illvilja i det här sammanhanget”, säger Kjell Karlsson.

Kammaråklagare Johan Nilsson bekräftar för bloggen att en förundersökning har inletts. Några ytterligare kommentarer kan han inte ge på grund av sekretess. Transportstyrelsen skriver i sin anmälan till åklagarkammaren att det krävs tillstånd i form av licens och säkerhetsintyg del A och del B för att få utföra den aktuella trafiken. För att få sådana tillstånd måste järnvägsföretaget bland annat ha ett fungerande säkerhetsstyrningssysystem, kunnig och lämplig personal, försäkringar som täcker kostnader på minst 50 miljoner kronor samt järnvägsfordon som är beskaffade på ett sådant sätt att skador tillföljd av verksamheten förebyggs. ”(Xxx) har inget av de ovan nämda tillstånden och är alltså inte prövade i förhållande till kraven”, skriver Transportstyrelsen i den sekretessgranskade anmälan som bloggen fått ta del av. Företag och dess företrädare som bryter mot järnvägslagens regler att utan tillstånd bedriva verksamhet riskerar böter och fängelse i upp till ett år. Transportstyrelsen noterar också att järnvägslagen anger att även andra brister, till exempel gällande personal och fordon, kan leda till straffansvar.

Sällskapet Stambanans Vänner har tidigare utmärkt sej vid flera tillfällen. Bland annat när föreningen i egenskap av ideell museiorganisation köpte flera Ma-lok billigt av Green Cargo – och sedan hyrde ut dessa i rent kommersiellt syfte. Då blev det ett ramaskri. Men sällskapet har också fått beröm. Ett sådant tillfälle är fallet med det omtalade Märklinloket i skala 87:1. Stambanans Vänner konstruerade det lok som aldrig funnits, men som ändå stod som förebild för en Märklinmodell på 1950-talet. Det stora, och fullt funktionsdugliga loket, visades för första gången på Järnvägsmuseum i Gävle för några år sedan och fick då massor av applåder.

Annonser

Hectors koncernchef hoppar av

sas-joakim-landholmÄnnu en hög chef inom Hector Rail väljer oväntat att sluta. Den här gången handlar det om den högste av dem alla: nämligen koncernchefen Joakim Landholm. Enligt en källa inom företaget slutar Landholm på grund av ”personliga skäl”. Han kvarstår dock i sin befattning i ytterligare några månader, under tiden Hector Rail söker efter en efterträdare. Joakim Landholm rekryterades för ett år sedan från SAS. För några veckor sedan valde säkerhetschefen Hans-Åke Gustavsson att kasta in handduken, utan att ha klart med ny arbetsgivare. Inte heller den tidigare driftchefen Marie Dagerholm finns längre kvar på sin post. För mindre än ett år sedan lämnade Hector Rails grundare och dåvarande VD Mats Nyblom sitt jobb, och har nu startat ett nytt järnvägsföretag: Saga Rail. När Nyblom slutade var det just koncernchefen Joakim Landholm som gick in som tillförordnad VD. I april rekryterades en ny VD, britten David Knowles. Hans-Åke Gustavsson efterträddes av en annan britt, nämligen Knowles kompis Lee Bayliss. Alla chefsbyten och organisationsförändringar har också fått myndigheterna att reagera. För ett par veckor sedan fick till exempel Hector Rail skarp kritik av Statens Jernbanetilsyn i Norge. SJT konstaterar att Hector under en längre period befunnit sej ”i en förändringsprocess med otydliga ansvars- och myndighetsförhållanden, som innebär att tillbud av säkerhetsmässig betydelse på olika områden inte blir hanterade”.

Foto: Peter Knutson

JLT hyr för att vara på säkra sidan

Iltino-storTillgången på dieselfordon börjar ljusna, meddelar Jönköpings Länstrafik. Vilket kan vara behövligt. Vid tidtabellskiftet i december utökas trafiken. Det blir fler avgångar på HNJ (Halmstad Nässjö Järnväg) och Eksjötågen kommer åter. Till Vetlanda kommer motorvagnarna att börja rulla även under helgerna. För denna trafik kommer det att behövas åtta fordon, plus reservvagnar. JLT förfogar över tio Itino, men flera av dem har varit tagna ur trafik, av diverse anledningar. Därför har JLT varit tvungna att ställa in en del av Krösatågstrafiken runt Nässjö. Men nu ska det alltså vara slut med det, berättar tågchefen Charlie Drab för bloggen. Y31 1405 beräknas komma tillbaka i trafik i december efter att stått stilla på grund av tungt underhåll. Y32 1409, som brandskadades tidigare i år, planeras också vara tillbaka innan året är slut. För att vara riktigt på den säkra sidan och verkligen komma till rätta med problemen inom Krösatågstrafiken kommer JLT dessutom att hyra in Y31 1422 från Transitio, med början nästa vecka och fram till sommaren. Vagnen rullade igår och i natt från Umeå till Jönköping. ”Med detta ser vi att flottan är tillräckligt robust för att utföra den beställda trafiken och genomföra det dagliga underhållet på fordonen”, säger Charlie Drab, som tillägger: ”Med så många fordon på plats ser vi inget behov av att behöva ställa in turer på grund av fordonsbrist”. Krösatågen körs idag av Transdev, men trafiken är just nu ute på upphandling. Besked om eventuellt ny operatör väntas i december.

Foto: Transitio

Hectors tillstånd hotat i Norge

19095651_10213493208593953_689666332820256089_oStatens Jernbanetilsyn, SJT, har gjort en revision hos Hector Rail och funnit så allvarliga brister att man nu hotar att dra in företagets trafiktillstånd i Norge. Redan om två veckor, den 18 november, kan det vara slutkört för Hector Rail om man inte lyckas visa för SJT att företaget säkrat kontrollen över växling, lastsäkring och avgångskontroller som utförs av leverantörer vid de olika terminalerna i Norge. I redogörelsen som Jernbanetilsynen kräver ska det också framgå exakt vem som ansvarar för detta när Hector inte själva är utförare, och vilka rutiner som då tillämpas, uppger en källa för bloggen. SJT har också funnits stora brister i hur Hector Rail sköter dokumentation, organisering och utbildning av lokförare. Jernbanetilsynen konstaterar även att Hector Rail under en längre period befunnit sej ”i en förändringsprocess med otydliga ansvars- och myndighetsförhållanden, som innebär att tillbud av säkerhetsmässig betydelse på olika områden inte blir hanterade”. Hector Rails verksamhet i Norge är relativt omfattande. Företaget kör tre timmertåg om dagen åt Stora Enso till Grums och Skoghall. Den trafiken är planerad att utökas under 2018. Hector kör även flera fliståg i veckan mellan Norge och Sverige. Nyligen startades också en direktförbindelse från italienska Parma till Rolvsöy. Det är ett tåg som går en gång i veckan.

Ny sida samlar elevers åsikter

23031404_10214824950286663_5156516955382936899_nEn student vid lokförarutbildningen i Vännäs och några kamrater till honom håller på att skapa en plattform på internet där alla elever i Sverige, oavsett utbildningsanordnare, ska kunna dela med sej av sina erfarenheter av landets järnvägsföretag. Efter sina olika praktikperioder ska eleverna kunna ge ris och ros. Även andra branschfrågor ska kunna diskuteras i ett forum kopplat till den nya hemsidan. ”Syftet är att kunna ge elever ett enkelt hanteringssätt för att tycka till om tågoperatörerna, vilka i sin tur kan lösa eventuell problematik och stärka sin position som en attraktiv arbetsgivare för framtida lokförare”, säger Oscar Bergström, som just nu gör sin så kallade LIA hos Tågkompaniet och är en av skaparna av den nya plattformen.

Oscar Bergström tycker att det finns en brist i hur man som elev kan påverka eller ge sitt omdöme på ett korrekt sätt. Hans upplevelse är att de flesta järnvägsföretagen inte har något respons- eller utvärderingsverktyg till eleverna efter genomförd praktik. De få som har det kanske inte heller är de mest optimalt strukturerade responsformulären. ”Genom att centralisera hanteringen underlättar det för tågoperatörerna, eleverna och skolorna. Skolorna får ett responsverktyg med extern personal som sköter underhållet, eleverna en anonym plattform att ge feedback på och tågoperatörerna kan erhålla detaljerade analysrapporter som belyser vilka områden man sköter mycket bra, men även där man har förbättringsmöjligheter. Det finns också möjlighet att fånga upp elever som eventuellt haft en negativ upplevelse för att snabbt kunna åtgärda det tillsammans med elev, organisation och skola”, säger Oscar Bergström.

Löpande konversationer sker redan idag med en del av skolorna om hur de vill att verktyget ska implementeras, men skaparna ser fram emot att inom en snar framtid även informera andra parter. Även om Oscar Bergström går TCCs (Transport Competence Centers) utbildning så kommer den nya nätsidan att bli helt konkurrensneutral, och inte heller ha koppling till något enskilt järnvägsföretag.

Som stöd till denna nya plattform har grundarna även skapat ett forum för att blivande lokförare ska kunna få tips och information från allt kring boenden och upplevelser till utbildningsfrågor och järnvägsnyheter. I detta forum kan elever diskutera med varandra, men även med representanter från järnvägsindustrin och utbildningsväsendet. ”Tänk dig helt enkelt Postvagnen men med fokus på lokförarelever som kanske inte vill diskutera nanometerprecision när man borrar luftkanaler i styrkammare-A utan mer vill prata om utbildning, praktik, upplevelser, tentor och tågoperatörer”, säger Oscar Bergström.

Den nya hemsidan finns på http://www.lokforarelev.se

Min månad: oktober 2017

I oktober har jag varit utlånad till Långsele och Ånge. Av alla Green Cargos stationeringsorter som jag genom åren har tjänstgjort på, så är det här, i södra Norrland, som jag trivs allra bäst. Framförallt i Ånge. Det är egentligen inget fel på Långsele heller, förutom att passresorna dit blir förskräckligt omständliga. Nu är Ånge ingen världsmetropol, men jag kräver varken operahus eller restauranger med stjärna i Michelinguiden för att göra ett bra jobb. Ånge har allt jag behöver. Ett Konsum och en thaikrog, sen är jag nöjd. Jag är nog en väldig enkel människa. Och säkert jättetråkig. Det slår mej just nu, när jag skriver dessa rader. Men så är det. Kryddat med trevliga kollegor och varierad tjänstgöring, så blir Ångetillvaron riktigt bra. Dessutom ligger Östersund bara en timme bort om man åker tåg, och där har jag också alltid trivts förträffligt. Ända sedan min syster pluggade på högskolan för 25 år sedan, genom alla år som inhoppande lokförare på Inlandsbanan, och fram tills nu, när jag lärt känna och flera gånger blivit hembjuden till en av den här bloggens trognaste och mest välmeriterade läsare. Det glädjer mej att jag även under november kommer att tillbringa min arbetstid i Ånge. Egentligen skulle jag vara placerad i Långsele, men en poolkollega hade ingenting emot att byta. Det tackar jag för.

25 år sedan: SJ lämnar Inlandsbanan

Idag för exakt 25 år sedan körde SJ sitt sista persontåg på Inlandsbanan. När tåg 13539, som bestod av Y1 1300 och 1298, vid 21-tiden på kvällen den 31 oktober rullade in på Östersunds C så trodde de flesta att den definitiva nedläggningen av Inlandsbanan var ett sorgligt faktum. Dåvarande Banverket hade till och med börjat koppla ur vissa vägskyddsanläggningar på sträckan Brunflo-Sveg. Med från Arvidsjaur denna dag fanns en lokförarkollega, som ville dokumentera det historiska tåget. Det är hans bilder som illustrerar det här inlägget. Resan gick genom ett snötäckt norrländskt vinterlandskap. Vackert och dystert på samma gång. Det var mörkt i Östersund när SJs sista tåg bromsade in och släppte av ett 40-tal resenärer. Inlandsbanans framtid var ännu mörkare, den var rent nattsvart. Men saker och ting skulle komma att förändras. Det som var en ren utopi i oktober 1992 håller nu på att bli verklighet. Tågtrafiken har återerövrat Inlandsbanan och i nästa upphandling kan det faktiskt bli så att politikerna i norr väljer tåg istället för buss på sträckan Mora-Östersund. Inlandsbanan har under flera år jobbat konsekvent med denna målsättning, och har genom diverse projekt visat att tåget har en framtid. Bara förra vintern åkte nästan 11000 resenärer med det så kallade dagtåget. Därmed var det fler som valde tåget än vad som sammanlagt åkte med alla bussar som trafikerar E45 mellan Mora och Östersund. Region Jämtland Härjedalen har nu bett Trafikverket om råd hur man ska agera. Upphandla buss eller tåg? Besked väntas till våren. ”Bara att Trafikverket utreder den här saken är ett stort steg för oss’’, säger Peter Ekholm, VD för Inlandsbanan. Han berättar också flera andra intressanta saker, som den här bloggen ber att få återkomma till. Idag nöjer vi oss med att konstatera att den där dystra dagen för 25 år sedan faktiskt inte var slutet. Den var istället början på något helt nytt.

Foto: Bernt Talbrant