Hässleholm kan få lokförarutbildning

1915493_1236010229727_8287124_nProtrain vill starta lokförarutbildningar i Sundsvall, Hässleholm och Falköping. Företaget har ansökt om stöd hos Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, för att kunna utbilda sammanlagt 75 lokförare på de tre orterna. Kursstarterna är planerade till nästa höst. I januari kommer MYH att besluta om man beviljar Protrains ansökan, hela eller delar av den. Protrain vill också genomföra lokförarkurser på två orter där det redan idag förekommer sådana, nämligen i Stockholm och Mjölby. I Stockholm, eller Huddinge för att vara mer exakt, är det Transport Competence Center som utbildar, i Mjölby är det Protrain som tagit över efter TCC. Så här säger Daniel Ståhl på Protrain om valet av orter för lokförarutbildningarna:

Falköping: ”Kommunen satsar på järnväg och bygger stort logistikcentrum samt har redan YH-utbildning till signaltekniker. De har en ambition att skapa ett kompetenscentrum för järnväg. Dessutom ligger det bra till för ett upptagningsområde som omfattar Närke, Värmland och till viss del Göteborgsområdet. Lättare än i större städer att hitta bostad. Intresse finns från operatörer i regionen”.
Hässleholm: ”Är en ort som ligger strategiskt bra till i Skåne och som täcker in Blekinge, Skåne och Kalmar/Växjö. Orten är vald efter diskussion med järnvägsföretag i området och som upplever svårigheter att rekrytera  och att få färdiga förare att flytta dit. Förhoppningen är att få sökande med rötter/band till regionen redan innan studierna genom att erbjuda möjlighet till dagpendling”.
Sundsvall: ”Mellansverige är en region där det saknas förare och framförallt lokförarutbildning. Efter diskussion med järnvägsföretag så kom vi fram till att Sundsvall troligen är ett attraktivt alternativ för studerande från regionen. Närmaste lokförarutbildning är Vännäs i norr och Hallsberg/Huddinge i söder”.
Stockholm: ”Är alltid intressant och kommer ha ett stort behov framöver. Järnvägsföretag i området står bakom ansökan”.
Mjölby: ”Är omsök, vilket sker regelbundet, här har vi ett bra söktryck från regionen”.

När det gäller praktikproblematiken, som den här bloggen rapporterat om flera gånger, så säger Daniel Ståhl att Protrain arbetar hårt på kommunikationen med landets operatörer. ”LIA-platser är alltid en trång sektor men vi kommer att bjuda in operatörerna tidigt i planeringen och därigenom ge dem möjligheten att planera kommande LIA mot deras eget behov av körlärare för internutbildning och så vidare. Vi upplever ett bra samtalsklimat med alla våra järnvägsföretag som stöttar våra ansökningar och nyckeln, tror vi, är kommunikation och medbestämmande”.

Daniel Ståhl berättar också att en nyhet för denna ansökningsomgång är att samtliga operatörer, som står bakom ansökan, också fyllt i en avsiktsförklaring som delgivits MYH. I denna framgår till exempel hur många LIA-elever varje järnvägsföretag avser att ta emot. ”Vi inser också att MYH inte kommer bevilja fler platser än vad järnvägsföretagen kan ta emot gällande LIA, vilket kan göra att vissa orter som sökt kanske inte kommer att få tilldelning. Vi hoppas givetvis att MYH kommer att tycka att våra ansökningar är genomarbetade och intressanta och därmed välja våra utbildningar”.

Kombiterminal stänger nästa år

Green Cargo tvingas nästa år lägga ned sin verksamhet vid Göteborgs kombi- och omlastningscentral, den som populärt brukar kallas Gb Norra. Istället kommer vägar och bostäder att byggas på området, som en del i Västlänksprojektet. ”Det är såklart tråkigt att behöva fatta det här beslutet. Tyvärr finns inte förutsättningar att fortsätta att bedriva verksamheten och det är ett beslut vi inte kan påverka. Vi jobbar nu framåt för att hitta bästa möjliga lösning för medarbetarna i Göteborg och för våra kunder”, säger Green Cargos Richard Kirchner till företagets intranät. Kombiterminalen kommer att vara i bruk under hela 2017, men omlastningscentalen kommer att stängas betydligt tidigare, som senast i mars nästa år. De järnvägsföretag som idag nyttjar kombiterminalen vid Gb Norra kommer att kunna trafikera en ny terminal i Göteborgs hamn, som planeras vara klar till december 2017.

För kunderna till omlastningsterminalen har Green Cargo inte kunnat finna några alternativ. Dessa kunder hänvisas nu till andra terminalleverantörer på marknaden. ”Gällande omlastningsverksamheten har vi under hösten och våren drivit ett projekt för att se över möjligheterna att i egen regi producera befintliga kundåtaganden i en alternativ fastighet. Vi har också tittat på andra orter i regionen, men tyvärr inte hittat något bra alternativ. Alternativen som funnits har analyserats genom olika logistikflödessimuleringar och slutlig kalkyl visar på ett underskott oavsett rationaliseringar, nya kundvolymer och prishöjningar. Även andra alternativ har utvärderats utan framgång”, säger Richard Kirchner.

Byggandet av den så kallade Västlänken beräknas starta under 2017 eller 2018. Tågtunneln ska stå färdig om tio år. Göteborgs stad har fått uppdraget att omvandla Gullbergsvassområdet, där Gb Norra ligger, till bostäder. Med anledning av detta har Trafikverket beslutat förbjuda all järnvägsverksamhet. Båda bangårdarna, vid såväl Gb som Gbco, måste därför slopas.

Knorr överväger sälja Swedtrac

dsc_0628Knorr-Bremse överväger att sälja Swedtracs verksamhet i Hagalund. Två företag har redan anmält intresse att köpa. Detta enligt information som Swedtrac delgett sina anställda. Exakt vilka företag det är som har intresse av ett köp är oklart. Enligt uppgift handlar det om köpare som ”har en plan och en vision för ett järnvägsföretag inklusive verkstäder”. Knorr-Bremse, som äger Swedtrac sedan april 2013, har fått in konkreta bud från båda intressenterna. Knorr kommer att göra en djupare analys av läget de närmaste månaderna och sedan ta ställning till de två buden. Företaget har också meddelat att Swedtrac Railservices och Swedtrac Trafik i fortsättningen ska betraktas som en enhet, med gemensam ledning och administration. Förutom underhålls- och trafikdelen i Hagalund bedriver Swedtrac också verksamhet i Tillberga. Där görs alla större verkstadsarbeten. Denna del har Knorr-Bremse tänkt att behålla. Swedtrac har den senaste tiden vunnit två stora kontrakt, gällande upprustning av X2 åt SJ och X31 åt Öresundståg.

”Det finns arbetsmiljöbrister hos SJ”

fotomagnusfondSJs beslut att minska bemanningen ombord på snabbtågen blir nu en fråga för Arbetsmiljöverket. Verket kräver att SJ ser över sitt beslut, och noga undersöker alla de risker – organisatoriska, sociala och hälsomässiga – som föreligger för personalen. Arbetsmiljöverket har själva, vid en inspektion i juni, identifierat brister i arbetsmiljön. Nu hotar man SJ med ett vite på 250000 kronor. Arbetsmiljöverket vill att SJ visar att personalens resurser faktiskt motsvarar alla de krav som företaget ställer. ”Sammantaget beskriver ni (SJ) vid inspektionen att ni minskat bemanningen men att ni samtidigt minskat kraven på personalen. Det kvarstår dock för er att säkerställa att de befintliga resurserna i form av bemanning, verktyg och tydlighet i arbetsinnehåll är anpassade till de faktiska kraven i arbetet. Ett ytterligare skäl att grundligt undersöka om resurserna i arbetet är anpassade till kraven som ställs på ombordpersonalen är nivån på sjukskrivningarna. Sjukfrånvaron ligger enligt er på cirka tio procent för ombordpersonal”, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Bara under den första månaden med den nya bemanningen inkom 200 rapporter om tillbud och avvikelser. SJ har uppgett att man redan sedan tidigare hade för avsikt att under oktober månad följa upp beslutet om bantad bemanning. Arbetsmiljöverket går nu ett steg längre och preciserar exakt vilka punkter undersökningen som minst måste omfatta. Den nya grundbemanningen av SJs snabbtåg är två personer, förutom lokföraren. Dessa två personer har många saker de ska försöka hinna med. Som till exempel biljettvisering, försäljning i bistron och vid sittplatserna, ordningshållning, plockstädning, assistera vid av- och påstigning, manövrering av rullstolsliften, informera om anslutningar, regelbundet gå igenom tåget, påfyllning av toalettmateriel, åtgärda eller anmäla diverse fel samt hålla vagnarna trygga och säkra. Vilket till exempel kan innebära att se till att inga barnvagnar eller bagage placeras vid utrymningsvägarna. Vid trafikstörningar tillkommer flera andra arbetsuppgifter. Då kan det handla om taxibeställningar, erbjuda förtäring enligt lag eller aktivt söka information och göra utrop om denna.

Trafikverket backar om Helsingborg

Fjärrstyrningen av Helsingborg skjuts upp på obestämd framtid. Det har Trafikverkets generaldirektör beslutat. Tågexpeditionen i Ramlösa blir därmed kvar. Helsingborg C och Helsingborgs Godsbangård kommer att fortsätta styras av lokaltågklarerare. Anledningarna till beslutet är flera. Dels har personalomsättningen bland fjärrtågklarerarna i Malmö ökat, dels krävs ombyggnader av trafikcentralen för att garantera en bra arbetsmiljö. Trafikverket vill också koncentrera sej på fjärrstyrningen av Ystad och Vaggeryd som beräknas ske under 2017, samt på införandet av det nya nationella trafikledningssystemet. Ombyggnaden av ställverket i Helsingborg fortsätter dock, för att förbereda inför den kommande fjärrstyrningen. ”Tidpunkten för fjärrstyrningen bestäms därmed av tiden då det finns en ny eller väsentligt ombyggd trafikcentral i Malmö”, skriver Trafikverket i ett dokument som bloggen fått ta del av.

Snälltåget hade inte kört fel

14344054_10210811666437075_7026457019373701295_nEtt annorlunda tåg passerade just förbi den här bloggarens bostad. Det var det så kallade Snälltåget, som i vanliga fall rullar från Malmö till Stockholm, Åre och Berlin. Detta måste ha varit första gången någonsin som Snälltåget besöker Blekinge Kustbana. Nu fanns det dock inga resenärer ombord. Enligt uppgift handlar resan på BKB om testkörning av de nya loken, samt typutbildning på Vectronen för Snälltågets lokförare. Med i tåg 93964 rullade också två 60-talsvagnar. Den nätta lilla trippen gick från Malmö via Lommabanan till Teckomatorp, Åstorp och Hässleholm. I Karlskrona blir det rundgång med loket, för fortsatt färd norrut mot Emmaboda och Alvesta. Sedan bär det iväg söderut på stambanan mot Malmö. Snälltåget har investerat i tre nya lok, som kan köra i 200 kilometer i timmen. Några sådana hastigheter blev inte aktuella idag. Vagnarna är nämligen inte godkända för den farten. I sin beställning av tåglägen inför 2017 har Snälltåget begärt att få köra i 200 mellan Malmö och Stockholm. Nya personvagnar är därför på ingång. Vilka vagnar det handlar om har företaget ännu inte velat gå ut med. Snälltågets tidigare samarbetspartner Hector Rail har flera utländska vagnar till salu, som är godkända för 200 kilometer i timmen. Benämningen Snälltåg sägs för övrigt komma från tyskans Schnellzug. Snabbtåg alltså. Det kan ju vara ett passande namn nu när Snälltåget vill köra lika snabbt som X2000. Några Styggtåg finns inte, så vitt jag vet. Varken i Tyskland eller Sverige.

Green Cargo utökar bemanningspool

14390712_10210771310908212_164080934986665058_nGreen Cargo tänker utöka personalstyrkan i sin bemanningspool. Just nu söker företaget lokförare och radioloksoperatörer till Göteborg, Borlänge, Gävle, Ånge, Vännäs, Älmhult, Boden och Malmö. Tjänsterna omfattas av det så kallade poolavtalet. Det innebär arbete varannan vecka, ibland på annat ställe än hemstationen. Green Cargo kräver radiolokskompetens och önskar sökande som kör såväl ellok som diesellok. Bemanningspoolen startade för drygt fyra år sedan, eftersom Green Cargo hade ett behov av att snabbt kunna lösa tillfälliga personalproblem. Idag arbetar ett 15-tal medarbetare i poolen. Upplägget har blivit lyckat. Från början var målsättningen att 25 personer skulle ingå i bemanningspoolen. På grund av varsel och diverse andra omständigheter stoppades rekryteringen tillfälligt.

Själv är den här bloggaren en av de lokförare som ingår i bemanningspoolen. Det har jag gjort sedan i december 2012. Det är ett mycket förmånligt sätt att arbete. Förutsättningen är naturligtvis att man har möjligheten att vara hemifrån varannan vecka. Man kan inte räkna med att alltid få tjänstgöra på eller i närheten av sin hemstation. Å andra sidan blir arbetet allt som oftast väldigt varierat. Under mina år i bemanningspoolen har jag jobbat i Alvesta, Älmhult, Kalmar, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Göteborg, Ånge, Långsele, Karlshamn och Varberg. Vid ett par tillfällen har jag haft specialuppdrag som tillsyningsman i d-skydd.

Green Cargos pool fungerar som ett internt bemanningsföretag. Från början var tanken att personalen även skulle kunna hyras ut till andra företag. Detta har så vitt jag vet aldrig skett. Arbetsveckorna påbörjas i princip alltid på tisdagseftermiddagarna och avslutas på förmiddagen efterföljande tisdag. Ledighetsperioden är skyddad med FP-dagar i början och slutet, och med F-dagarna inbakade. Komprimerad tjänstgöring, med åtta timmars vila mellan turerna, kan tillämpas vid pooluppdrag. Vid utlåning sker alla resor på arbetstid. Det är en annan fördel. Jag har aldrig behövt resa på en fridag, trots att resvägen ibland varit mycket lång. Jag har alltid kunnat tillbringa sju nätter i min egen säng. Det passar mycket bra eftersom mina barn bor hos mej när jag är ledig.