Umeå och Ånge nobbas av MYH

40497535_10217394884373409_3280519423961595904_nCirka 280 nya lokförare kommer att utbildas med start i höst och vinter. Det står klart sedan Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, idag presenterat vilka utbildningar man avser att lämna bidrag till. Nio olika lokförarkurser kommer att startas, med cirka 30 elever i varje klass. Anmärkningsvärt i det här tilldelningsbeslutet är att inga nya utbildningar alls kommer att genomföras i norra Sverige. Anordnare i såväl Umeå som Ånge hade annars ansökt om stöd, men fick nobben av MYH. Nordligaste utbildningsort blir istället Borlänge. Dock pågår det just nu lokförarutbildning även i Norrland,  i Boden. I MYHs nya beslut har Protrain fått fyra utbildningar beviljade (förutom i Borlänge även i Hässleholm, Mjölby och Stockholm), TCC utbildar i Stockholm, Göteborg och Hallsberg, Nässjöakademin i Nässjö och MTR i Stockholm. MTR kommer även att utbilda tågtekniker. ”Vi är otroligt glada över att vi fått våra ansökningar beviljade. I en hållbar samhällsutveckling är spårburen kollektivtrafik en av framgångsfaktorerna och genom att utbilda fler lokförare och tågtekniker kan vi bidra till att säkra tillväxten”, säger Mark Jensen, VD på MTR Nordic. MTR startade sin första YH-utbildning 2017 och har sedan dess examinerat 56 lokförare. Företaget har också anordnat och bekostat helt egna, interna lokförarutbildningar. Förutom höstens och vinterns kurser kommer det även under våren 2019 att starta flera lokförarutbildningar, bland annat på Trafikverksskolan i Ängelholm. Dessa kurser tillhör förra årets tilldelningsbeslut, och omfattar 220 yrkeshögskolepoäng.

DBs skuld: 200 (!) miljarder kronor

26229611_10215428952666345_245615078686290258_nDeutsche Bahn har 200 miljarder (!) i skulder. DB bör därför sälja flera av sina dotterbolag, däribland Arriva och Schenker. Det skriver den tyska riksrevisionen i en rapport till det tyska parlamentet. Anledningen till kravet är att DB inte längre klarar av de investeringar som är nödvändiga i framtiden. Dessutom minskar inte de långfristiga skulderna, de fortsätter att öka. Detta trots att DB i sin nuvarande form bildades så sent som 1994, efter Berlinmurens fall, då de båda statliga järnvägsförvaltningarna i Öst- och Västtyskland slogs ihop. Då var DB helt skuldfritt. Idag äger DB 700 olika bolag, varav drygt 500 finns i utlandet. En försäljning av Arriva och Schenker skulle enligt revisionsdomstolen, som den tyska riksrevisionen kallas, öka DBs tillgångar med flera miljarder euro som skulle kunna användas till finansiering av investeringar på hemmaplan. Enligt en artikel i bussmagasinet.se har Arriva värderats till 41 miljarder kronor. Men värderingen är svår, beroende på Storbritanniens eventuella utträde ur EU. Tysklands transportminister Andreas Scheuer har träffat DBs ledning för att diskutera bolagets stora skulder, men frågan om eventuella försäljningar var enligt ministern inte uppe på bordet. Arriva köptes av DB 2010 och har sitt huvudkontor i England. I Sverige bedriver företaget såväl buss- som spårvagns- och tågtrafik. Bland annat ansvarar Arriva för Pågatågen, Östgötapendeln och Roslagsbanan. På godssidan märks DB på flera fronter. DB Cargo Scandinavia kör till exempel tåg från kontinenten till Stockholm. DB Schenker är också en mycket stor köpare av järnvägstjänster. North Rail Express är en känd Schenkerprodukt. NRE är benämningen på tåget som varje dag rullar mellan Narvik och Oslo, genom Sverige. Hur mycket pengar är då 200 miljarder? Ja, som jämförelse kan nämnas att det svenska försvaret varje år kostar drygt 50 miljarder kronor.

Strejk, spioner & nya tåg till Gb Norra

Järnvägstrafiken till den före detta bangården Gb Norra i Göteborg, som egentligen stängdes för ett drygt år sedan, återuppstår. Green Cargo kommer att börja köra laster med så kallad stålspont på det enda spår som lämnats kvar. Totalt handlar det om 8600 ton spont som ska användas vid den så kallade Västlänken, en tunnel under Göteborg. DB sköter transporterna från Frankrike, Luxemburg och Tyskland. I Malmö tar Green Cargo över. Detta är första gången som NCC använder järnvägen för den här typen av laster. Tidigare har det alltid varit lastbil som gällt, skriver Green Cargo i ett pressmeddelande. Företaget tvingades 2017 lägga ned sin verksamhet vid Göteborgs kombi- och omlastningscentral, den som populärt brukar kallas Gb Norra. Istället ska vägar och bostäder byggas på området, som en del i Västlänksprojektet.

Kan man lita på det kinesiska it- och teleföretaget Huawei? Nej, inte om man frågar Banedanmark. I förra veckan annulerades ett sexårigt kontrakt som det danska banverket hade ingått med Netnordic, Huaweis största partner i Danmark. Tanken var annars att Banedanmark skulle uppgradera sitt fiberoptiska nät med kinesisk utrustning, skriver tidningen Politiken. Officiellt hänvisar Banedanmark till säkerhetsbrister i upphandlingsunderlaget, men egentligen handlar frågan om rädsla för kinesiskt spioneri, skriver tidningen. I Folketinget har Dansk Folkeparti och Socialistisk Folkeparti krävt att Huawei utesluts vid upphandling av de kommande 5G-näten.

Sågverkskoncernen Vida överväger att dra ned på trafiken till Karlshamns hamn, skriver BLT. Anledningen är Hamnarbetarförbundets strejk. I början av nästa vecka kommer Vida att fatta ett beslut. Alternativet är att köra tågen till hamnar där hamnarbetarna är mindre stridslystna. Vida kör varje vecka minst två heltåg med sågade trävaror till Karlshamn. Virket exporteras sedan till USA och Storbritannien. ”Ingen vet vad det innebär med Brexit i Storbritannien den 29 mars, men vi har för avsikt att fylla på maximalt i Storbritannien så strejken är extra negativ för oss just nu”, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl.

sog101112

Real Rail tar Volvovolymer

Green Cargo kommer att fortsätta köra tågen med lastbilshytter åt Volvo från Umeå till Gent i Belgien. Det står klart efter den senaste upphandlingen, som gäller åren 2020-2022. Däremot tappar Green Cargo trafiken mellan Umeå och Göteborg samt mellan Umeå och Älmhult/Olofström. Volvo kommer att teckna ett avtal med Sandahlsbolagen. Därmed tyder allt på att volymerna i fortsättningen kommer att transporteras i Real Rails tåg. Om det blir i redan befintliga tåg eller i ett nytt tåg är oklart, likaså vilket järnvägsföretag som ska köra detta eventuellt nya tåg.

TX Logistik och CFL cargo har fått tillstånd att åter börja köra trailervagnar genom Danmark. Det meddelar TX i ett pressmeddelande. För några dagar sedan fick Hector Rail samma tillstånd. Företagen har infört nya regler och hårdare kontroller för att kunna säkerställa att trailern verkligen sitter fast i vagnen.

Van Dieren förlänger med Hector

50407362_10218398488942896_4893351476937621504_nHector Rail har fått tillstånd av danska myndigheter att åter köra trailervagnar i sin trafik genom landet. Det sker efter det att Hector bland annat infört en ny kontrollprocedur som ska säkerställa att trailern verkligen sitter fast i vagnen. Hade tillståndet inte blivit klart så snabbt, så hade Hector utarbetat en plan B. Trailervagnar skulle transporteras via färja till Trelleborg, medan tågen genom Danmark enbart skulle innehålla containervagnar, erfar bloggen. Några trailervagnar har också hunnit växlas ombord på färjan, men i fortsättningen kommer de alltså att gå den vanliga vägen genom Danmark. Samtidigt som detta sker, så står det klart att Hector kommer att fortsätta köra de så kallade Van Dieren-tågen från Tyskland i ytterligare flera år. Fyra avtal har nyligen förlängts. Katrineholm till 2021, Göteborg till 2022, Nässjö till 2023 och Helsingborg till 2024. Dessutom har Stora Enso och Hector Rail kommit överens om att fortsätta sitt samarbete till slutet av 2023 när det gäller timmertransporterna från Norge till bruken i Grums och Skoghall.

Arriva: tågen försenas med flit

12063589_10207848008067468_8381599216554387117_nEn hög chef inom Arriva anklagar i ett brev till Trafikverket företagets lokförare för att medvetet försena Pågatågen. Personal som lägger för mycket tid vid den så kallade efterkontrollen kallas för ”missnöjesmaskare”. Chefen har nu bett om ursäkt i ett mejl, men flera kollegor som bloggen talat med är ändå mycket ledsna och besvikna över uttalandet. ”Situationen är redan väldigt infekterad och detta gjorde sannerligen inte saken bättre”, säger en lokförare som vittnar om en mycket otrevlig stämning som just nu råder inom Arriva. Han kallar det snudd på krig, med företaget på den ena sidan och de anställda på den andra. Bakgrunden är den inriktning för 2019 som Arriva presenterade i höstas. Företaget beslutade bland annat att införa en helt ny personalkategori inom Pågatågen, som man kallar kundvärdar. Dessa kundvärdar har väsentligt lägre lön än tågvärdarna och har ingen säkerhetsutbildning. Det innebär att lokföraren själv får sköta avgångsproceduren och den så kallade efterkontrollen av dörrarna. Det var för övrigt just den här bloggen som först av alla kunde berätta om Arrivas planer. Reaktionerna lät inte vänta på sej. Protesterna har varit många och högljudda men Arriva har stått fast vid sitt beslut. Vid tidtabellsskiftet i december började således många av Pågatågen att rulla, bemannade med kundvärdar istället för tågvärdar.

När lokförarna nu ska sköta efterkontrollen av dörrarna måste de ofta kliva ut på perrongen. ”Efterkontrollen är egentligen inget som helst problem med singelvagn, men sen kommer vi till multarna. Vilket är cirka 40 procent av Pågatågens trafik. Det som vi märkt nu är att tåg blir sena på en del stationer där plattformen är krökt och du kör med flera vagnar. En del av dessa ställen är så illa att om man har mult så måste man gå längs med tåget för att kunna se sista dörren. Då måste man bromsa ner tåget, avaktivera, gå ut, stänga dörrarna och sedan göra efterkontrollen. Detta ger ju förseningar om man gör sitt jobb på ett säkerhetsmässigt sätt”, säger en lokförare.

Dessa förseningar och Trafikverkets sätt att hantera dem har fått Arriva att agera. Man gillar inte att tågklarerarna i bland annat Tomelilla och Ystad frågat lokförarna om anledningen till varför de blivit sena. I ett brev till Trafikverket, där vissa lokförare kallas för missnöjesmaskare, skriver en hög chef att han inte vill att tågklarerarna ifrågasätter Arrivas nuvarande rutiner genom att diskutera frågan med lokförarna, utan istället vänder sej till sin egen arbetsledning som i sin tur får ta upp saken med Arriva. ”För att det inte ska bli mer bensin på elden i nuvarande situation så ber jag er att informera era tågklarerare om våra nuvarande rutiner och finns synpunkter be dem ta detta med sin arbetsledning och inte med föraren. Sedan tar vi upp en diskussion om detta på våra gemensamma möten istället”, skriver chefen som avslutar med att han är övertygad om att alla problem i ärendet är under övergående.

Brevet till Trafikverket är daterat till den 18 december. När innehållet nu läckt ut blev det ett ramaskri bland personalen och den chef som skrev brevet har tvingats be om ursäkt och förtydliga sej. Nu betonar han istället hur viktigt det är att efterkontrollen sköts på ett korrekt sätt. Han berättar också att en tågklarerare betett sej illa mot en lokförare och kräver bot och bättring. ”När jag skrev till Trafikverket så förekom det en olycklig formulering i texten som jag beklagar stort. Syftet med skrivelsen var att få trafikledningen att agera rätt och hantera det felaktiga beteendet och inget annat. Alla förare på Pågatågen gör ett mycket bra arbete och det är viktigt att vi följer de nya avgångsrutinerna samt går ut och gör efterkontroll om man inte kan se alla dörrar från förarhytten”. 

Sandahl ny VD för Real Rail

dp4x73hkxpwa2hn2x7g5iqg63adlt90Real Rail får ny verkställande direktör. David Sandahl tar över efter Hans Backman som går i pension den 1 februari. Den nye VDn arbetar idag som finanschef för Sandahlsbolagen och kommer i framtiden också att ingå i företagets koncernledning. Backman blir ny styrelseordförande i Real Rail. ”Real Rail är en viktig nyckelspelare i den klimatanpassning som svensk transportindustrin står inför, och jag ser verkligen fram emot möjligheten att sätta mig in i bolagets frågor ordentligt och vara med och utveckla Real Rail”, säger David Sandahl. Real Rail kör 14 kombitåg varje dygn i hela Sverige, från Helsingborg i söder till Luleå i norr. Vagnarna dras av Green Cargo och CFL cargo. Tågen ersätter över en miljard tonkilometer lastbilstransporter. Real Rail ägs av Sandahlsbolagen och bildades 2012 när norska Cargonet lade ned sin inrikestrafik i Sverige.