Med T44 till Södertälje

T44 används fortfarande som linjelok, men förekomsten blir allt mer sällsynt. Green Cargo prioriterar de moderniserade och mer miljövänliga Td-loken i de fall man måste använda diesellok i tåg. Men ibland händer det att T44 dyker upp längs linjer där de i normala fall inte brukar synas till. Den här veckan har till exempel T44 rullat i containertågen de drygt sju milen mellan Eskilstuna och Södertälje. Förra veckan drog T44 ett godståg mellan Hallsberg och Köping (99 kilometer). Anledningen är brist på ellok. Några platser där Green Cargos T44 fortfarande används regelbundet i längre tågkörning är mellan Vännäs och Storuman (214 kilometer). T44 kan också ses – och kanske framförallt höras – på sträckan Hallsberg-Mariestad (88 kilometer).

Svenska myndigheter ges nu möjligheten att slopa eller ge rabatt på de så kallade banavgifterna. Det har Europeiska unionens råd beslutat med anledning av Coronapandemin som slagit hårt mot många järnvägsföretag. ”Detta tillfälliga undantag från reglerna om avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur kommer att gälla retroaktivt från och med den 1 mars 2020 till och med den 31 december 2020 och kan förlängas vid behov”, skriver rådet.

Infranord blir fråga för riksdagen

Infranords planer på att lämna Almega och istället ansluta sej till Byggföretagen, blir nu en fråga för Sveriges högsta politiska ledning. Vänsterpartiets Ali Esbati har i en interpellation till näringsminister Ibrahim Baylan krävt svar på om det är lämpligt att ett statligt företag sysslar med så kallad avtalsshopping. ”Byggföretagen har olika avtal för tjänstemän och arbetare, med olika och helt andra lösningar för tjänstepension och avtalad pensionsavgång. Detta är med andra ord i praktiken en aggressiv form av strategisk avtalsshopping. Det är dyrare för Infranord att vara med i BF, men man vill uppenbart minska avsättningarna till tjänstepensioner och komma åt de avsättningar som har gjorts tidigare. Det är något som riskerar att leda till konflikt om företagsavtalet”. Infranords planer blev kända genom ett avslöjande i den här bloggen för ett par veckor sedan. Företagets ledning har enligt Sekotidningen valt att lägga locket på att vill inte kommentera aktuella ärenden. Frågan kommer att debatteras i riksdagens kammare, troligtvis redan nästa vecka. Infranord går dåligt och har bland annat tappat flera stora underhållskontrakt. Bland annat på Norra Malmbanan och Öresundsbron.

Strukton, BDX & Arriva igen

Strukton Rail har vunnit ett stort kontrakt gällande järnvägsunderhållet på Öresundsbron. Det uppger en källa till bloggen. Kontraktet gäller i sex år, med möjlighet till förlängning i upp till fyra år. Upphandlaren Öresundsbrokonsortiet har denna gång fokuserat mer på kvalitet än pris. Kontraktet börjar gälla från 1 april 2021.

På Malmbanan tar företaget BDX om ett år över drift- och underhåll även på den norra delen, Riksgränsen-Murjek samt på sträckan Kiruna-Svappavaara. Sedan tidigare ansvarar BDX för underhållet av såväl Haparandabanan som Malmbanans sträckning från Luleå till Murjek. BDX räknar med att behöva anställa 70 personer. Avtalet är på fem år, med två optionsår. Kontraktssumman uppgår till drygt en miljard kronor, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Arriva vill tvinga 318 anställda vid Pågatågen att börja jobba deltid, annars hotas de med uppsägning. På måndag går tidsfristen ut där lokförarna och tågvärdarna ska lämna besked till arbetsgivaren om de accepterar ”erbjudandet”. Fackförbunden Seko och ST och låtit göra en egen undersökning och den är ingen rolig läsning – för Arriva. Seko uppger att man inte känner till en enda person som låtit sej skrämmas av företaget. 293 har sagt nej, 25 svar saknas.

Foto: Fredrik Hjerling

MTR fortsätter blöda

MTR fortsätter att förlora pengar i Sverige. Koncernen redovisar minus 166 miljoner kronor efter finansiella poster. Detta är dock en markant förbättring jämfört med 2018 då MTR slutade på minus 363 miljoner kronor. Som vanligt går tunnelbanan och dess underhållsverkstad med vinst (107 respektive 19 miljoner kronor) medan pendeltågen och MTR Express backar. Pendeltågsverksamheten slutar på svidande minus 215 miljoner kronor efter finansiella poster, medan SJ-utmanaren Express redovisar en förlust på 29 miljoner kronor. 2016 var förlusten 118 miljoner. Emtrain, som underhåller X60-vagnarna, slutar på minus 75 miljoner. Emtrains resultat betecknas i årsredovisningen som mycket svagt. Under 2019 har MTR Tech tagit över Emtrain, efter att ha köpt ut bland annat Euromaint. Företaget tvingades i början av 2019 upprätta en kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet återställdes via ett kapitaltillskott. När det gäller pendeltågens resultat är det i linje med den finansiella planen. Den kraftiga resultatförbättringen förklaras med att företaget nu kommit tillrätta med tidigare fordons- och personalbrist. Hos MTR Express har biljettintäkterna fortsatt att öka, trots Coronapandemin. Anledningen är ökad produktion, ökad beläggning och ökad snittintäkt per resa. ”Bolagets verksamhet bygger på resenärernas upplevelse, förtroende och vilja att betala för bolagets tjänster varför den största ekonomiska risken är att resenärsvolymerna inte utvecklas som förväntat”, skriver MTR under rubriken Förväntad framtida utveckling.

Silver fann guldjobbet

Lokförare är ett populärt yrke. Det har det alltid varit. Men det är inte bara vi tågnördar som drömmer om ett liv längs järnvägsspåren. I SJs kundtidning Kupé kan vi läsa om skådespelerskan, författaren och regissören Moa Gammel som kanske dyker upp i ett lok i framtiden. ”Generellt älskar jag att åka tåg. Ett tag funderade jag faktiskt på att söka till lokförarlinjen – det är fortfarande en alternativ karriärväg”, säger Gammel, som bland annat spelat huvudrollen i mystikserien Jordskott och medverkat i TV-serier som Tre Kronor, Beck och Irene Huss. Moa Gammel, som för övrigt fyllde 40 år så sent som igår, tycker att Stockholm-Göteborg är den bästa sträckan att åka. ”Den är lagom lång”, säger hon.

En annan kändis som faktiskt gjort slag i saken och sökt in till lokförarutbildningen är sångerskan Jenny Silver, tidigare Öhlund. Idag arbetar hon som lokförare parallellt med artisteriet. Jenny, som nu hunnit fylla 46 år, är anställd av Arriva och kör Pågatåg i södra Sverige. Hon slog igenom som sångerska i dansbandet Candela och har en lång och bred meritlista. Bland annat har hon medverkat i Melodifestivalen vid flera tillfällen. Men för några år sedan kände Jenny att hon höll på att tappa glädjen och lusten till musiken. Så hon sökte lokförarutbildningen. ”Jag kom även in på en utbildning inom stadsplanering. Jag har alltid varit intresserad av teknik och att köra grejer. Jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och hade planer på att bli arkitekt eller pilot. Det är faktiskt samma tester man gör för att bli lokförare som pilot, det är samma egenskaper som behövs. Noggrannhet, uppmärksamhet på detaljer, simultanförmåga. Man måste kunna hålla huvudet kallt när något händer. Det krävs en kvinna helt enkelt, säger hon med ett skratt i en intervju med tidningen Allas.

Det nya yrket gjorde också att Jenny, som även blivit utsedd till Sveriges sexigaste kvinna, återfick lusten till musiken. Hon berättar att när hon började köra tåg så kände hon att musiken i henne vaknade till liv igen på ett sätt som hon inte känt på länge. ”Ofta kommer jag på textrader och melodislingor när jag kör. När tåget står still sjunger jag in dem på min telefon”, säger Jenny till Allas och fortsätter: ”Ibland känner jag mig som en cowboy i min stålhäst när jag blåser igenom skogar och fält. Det är en väldig frihetskänsla. Och jag blir rörd av de möten och avsked jag ser på stationerna. Små barn som möter mamma, pappa eller mormor och morfar, kärlekspar som tar farväl, vänner som följer varandra till stationen. Jag älskar det”.

Foto: Per-Erik Tell

Så ska SJ lösa problem

Problemen på SJs personalplanerings-avdelning ska förhoppningsvis snart vara över. SJ har tagit fram en handlingsplan, som i stora drag bygger på de förslag som fackförbunden presenterat, skriver Seko SJ på sin blogg. Bland annat handlar åtgärderna om in- och utlåning av personal, support för planeringsavdelningen, avstämningsmöten, delgivningsdirektiv och blankdagar som fylls med ramtider. ”En viktig pusselbit i förutsättningen är att det blir en stabilare och långsiktigare planering av vilka tåg som ska köras”, skriver Seko. Den här bloggen berättade redan för ett år sedan om problemen inom SJ, som till och med hotades med inställda avgångar. Ärendet anmäldes till Arbetsmiljöverket. Fackliga företrädare ser positivt på handlingsplanen som nu arbetats fram, men hoppas att verket fortsätter att hålla ögonen på SJ och ser till att åtgärderna verkligen blir genomförda, även om de kommer att kosta pengar.

Det norska företaget Nordlaks och Inlandsbanan hoppas kunna börja transportera färsk fisk genom Sverige. Det finns dock ett men: först måste Inlandsbanan rustas upp. ”Vi är stolta över att genom samarbetet bidra till hållbar transportutveckling i Sverige och Norden. Vi söker nu svenska statens stöd i att upprusta Inlandsbanan och därmed möjliggöra för storskaliga gröna godstransporter på järnvägen”, säger Inlandsbanans VD Peter Ekholm. Inlandsbanan har en liknande överenskommelse med LKAB gällande kalk- och makadamtransporter från Orsa till Gällivare.

Foto: Stefan Nilsson

Min månad: september 2020

September blev en helt vanlig tjänstgöringsmånad. Efter en sommar i Ånge är jag nu tillbaka i Eskilstuna. Jag höll på att skriva att jag är tillbaka på min hemstation, för så känns det. Snart har jag varit utlånad till Eskilstuna i tre år. Jag blir kvar även i oktober. För en gång skull vet jag att jag även i november kommer att utgå från denna trevliga plats. I normala fall får jag inte veta nästa månads stationeringsort förrän schemat kommer den 15e. Men just i november är det dags för diverse repetitionsutbildningar och dessa kommer att hållas av en instruktionsförare i just Eskilstuna. Men nu ska vi kanske inte gå händelserna i förväg. Vi håller oss till september. Jag fick några bonuslediga dagar, eftersom jag ska jobba extra i Karlshamn i oktober. Det blev ett bra byte. En dag fick jag starta upp en T44a och växla ur en vagn ur ett stålämneståg i Eskilstuna. Bangården var obemannad, så det var enda lösningen för att undvika en försening. Jag skulle själv köra tåget vidare till Oxelösund, men tack vare ett rejält tilltaget uppehåll i Bälgviken som uteblev så kom jag fram i rätt tid. Förutom tåg till och från Oxelösund körde jag till Hallsberg, Södertälje, Tomteboda, Storvik och Norrköping. Framförallt timmertågen till och från Norrköping har blivit något av ”mina” tåg. Jag kör dem i princip varje jobbhelg åt ena eller andra hållet. Ibland till och med på övertid. Jag vet att många kollegor helst vill slippa timmertågen, eftersom det ibland händer att grenar och stockar sticker ut och vagnarna måste lastjusteras eller växlas ur tåget. Jag har nog haft tur som har sluppit dessa problem. Jag tycker det är trevliga tåg att köra. Dessutom luktar de gott.