Torsvik nästa för Verkötåg

10000132_607913589302956_1149237004_nGodstrafiken till och från Karlskrona har uteblivit, trots miljardsatsningen på Emmabodabanan och den så kallade Verköterminalen. I december beslutade Green Cargo, Logent och Stena Line att ställa in den sporadiska trafken helt, i minst åtta månader. De polska åkerierna väljer de billigare lastbilstransporterna istället för de miljövänliga tågen. Även om tågen är inställda för tillfället, så fortsätter planeringen för framtiden. Enligt Trafikverkets dagliga graf har ett järnvägsföretag ansökt om tåglägen mellan Karlskrona och Månsarp, via Alvesta och Värnamo. De nya tågen är beställda tre dagar i veckan, med avgång vid lunchtid från Verkö och Karlskrona måndag, onsdag och fredag. Tågen lämnar Månsarp 2.10 på tisdag-, torsdag- och lördagsmorgonen. Trafikstarten planeras till november. Månsarp ligger utanför Jönköping. Det är därifrån industrispåret till Torsvik viker av. I Torsvik finns hundratalet företag och några av Sveriges största lager. En intressant detalj i sammanhanget är att det inte är Green Cargo som ansökt om tåglägena mellan Karlskrona och Månsarp. Enligt uppgifter till bloggen är det istället Swedtrac som kommer att köra den nya trafiken, om den kommer igång. Swedtrac har redan ett kontrakt med Stena Line och Logent. Företaget har ett lok (en Z70) stående i Karlskrona och har utbildat två av terminalens anställda till växlare. Lokomotorn anses dock som något för svag dragkraftsmässigt, eftersom Verköspåret lutar kraftigt på ett ställe. Diskussioner har förekommit att ersätta Z70 med en T43. Frågan är om Swedtrac kommer att köra med diesellok hela vägen till Månsarp? Banan från Värnamo är som bekant oelektrifierad. Blir det ellok eller ”nya” T44 från Green Cargo som kommer att dra container- och trailertågen?

Arnesson ny chef i Malmö

Det blir Matts Arnesson som tar över som tillförordnad chef för Trafikverkets trafikledningsområde i syd. Den tidigare enhetschefen Arnesson ersätter Linus Eriksson som blir ny trafikdirektör på Skånetrafiken. Arnesson uppges ha en gedigen verksamhetskunskap och är väl insatt i ledning och styrning av verksamheten i syd. Matts Arnesson tar över i april. Hans förordnande sträcker sej som längst till den 30 september 2015.

Försök avbryts även i söder

DSC01919Trafikverket avbryter med omedelbar verkan försöket på Malmö Godsbangård där inga tåg de senaste månaderna släppts iväg före sin egentliga avgångstid. Projektet, som startade i november, har kritiserats hårt av bland annat Green Cargo, som överklagat hela försöket till Transportstyrelsen. Detta är dock inte den största anledningen till att Trafikverket backar. Istället uppger verket att stoppet beror på neddragningar inom Green Cargo. I ett internt dokument som den här bloggen fått ta del av skriver projektledaren Håkan Mörtsell så här: ”Samtidigt har Green Cargo meddelat att de vid årsskiftet genomfört omfattande omorganisationer och personalneddragning, vilket medfört att de för närvarande inte klarar ett krav på avgångspunktlighet från Mgb. Vi meddelar därför här att kravet på avgångspunktlighet från Mgb avbryts med omedelbar verkan för alla järnvägsföretag”. Formuleringen har enligt uppgift väckt viss irritation inom Green Cargo. Företaget menar att problemen förvärrats sedan tidtabellskiftet i december. Rangerbangårdarna i Malmö, Hallsberg och Sävenäs har fått allt mer att göra. Färdigväxlade tåg som inte släpps iväg upptar spårkapacitet, vilket förhindrar ett effektivt arbete, och ibland får förödande följdverkningar.

Trafikverket avser dock att återkomma i ärendet. Projektet kan till och med komma att utökas till att omfatta även Sveriges största rangerbangård, Hallsberg. Redan efter påsk hoppas Trafikverket kunna dra igång ett test för att mäta den så kallade kanalpunktligheten på Södra och Västra Stambanan. ”Trafikledning anser att resultaten hittills är intressanta och har därför beslutat att koncentrera resurserna i projektet OBK till att analysera effekterna av ökad kanalpunktlighet. Planen är att relativt omgående starta en pilot med inriktning att mäta kanalpunktlighet på Södra och Västra stambanan. Detta förutsätter även avgångspunktlighet från Mgb och Hrbg”, skriver Mörtsell. Han påpekar också att Green Cargo kommer att bjudas in för att diskutera de nya planerna. Just bristen på delaktighet var en av faktorerna som Green Cargo framförde i sitt ursprungliga överklagande till Transportstyrelsen.

Avgångspunktligheten från Malmö Godsbangård har varit en del i Trafikverkets prov av nya operativa prioriteringsregler. Green Cargo hade före teststarten i Malmö en avgångspunktlighet på cirka 70 procent. Förra veckan var den nere under 30. Problemet är att godstågen kan stå färdiga, ibland i flera timmar, men när deras tur kommer så prioriteras ändå andra tåg. Det har också inträffat att tågklarerarna glömt att skicka iväg godstågen, bland annat beroende på stress. Från början omfattade försöket också sträckan Luleå-Kiruna. Där avbröts dock testet omgående. Trafikverket hänvisade officiellt till ”tekniska problem med mätutrustningen”. Sanningen var dock en annan, vilket den här bloggen kunde avslöja i början av december. Så här löd den ursprungliga motiveringen som delgavs järnvägsföretagen: ”Tågklarerarna som har helhetssynen får avgöra när och hur tågen ska gå. Vi ser ingen nytta med denna test på vårt område, snarare är det negativt för all trafik”.

Ansök – och bli blåst på 8000

156090_10205981044394543_5626869663506635098_nJärnvägsskolan i Ängelholm söker just nu elever till lokförarutbildningen som startar i augusti. En nyhet är att Trafikverket, som driver skolan, nu kräver att de sökande själva står för samtliga kostnader i samband med både läkarundersökningen och den psykologiska behörighetsprövningen. Det kan handla om summor på uppemot 8000 kronor per sökande. Det gäller inte bara de som blir antagna – utan alla som söker. Resultaten från de båda undersökningarna ska nämligen bifogas ansökningshandlingarna. Tidigare har lokförarutbildningen i Ängelholm haft mellan 800 och 900 sökande till varje kursstart. Järnvägsskolan uppger att man har plats för 35 elever till hösten. Det innebär att flera hundra, formellt behöriga, personer riskerar att sållas bort och därmed ha betalat tusentals kronor helt i onödan. Förutom Trafikverket bedriver även TCC lokförarutbildningar på flera orter i Sverige. TCC har enligt uppgift inga planer på att ändra sina antagningsrutiner. Där fortsätter man som tidigare. Bara de elever som klarat de första testerna skickats vidare till psykolog. Säger psykologen okej bokar eleverna tid hos läkare för ett lämplighetsutlåtande. Även Lärcenter i Nässjö, som också utbildar lokförare, fortsätter enligt den gamla modellen.

Antalet sökande till utbildningen i Ängelholm kommer naturligtvis att minska. Fattiglappar göre sej icke besvär, vilket naturligtvis begränsar rekryteringsunderlaget. En annan intressant fråga är hur landets psykologer ska hantera den nya situationen? Enligt Transportstyrelsens hemsida finns bara åtta psykologer i Sverige som får göra en lämplighetsprövning av blivande lokförare. Dessa åtta är utspridda över hela landet. De få psykologerna som finns i södra Sverige kommer att drunkna i telefonsamtal, mejl och frågor. Enligt uppgifter till den här bloggen ligger Järnvägsskolans nya antagningsregler helt i linje med åsikterna som finns hos en falang inom Almega. Där vill man att detta blir praxis inom alla lokförarutbildningar. Almega vill skjuta över kostnaderna på eleverna, ungefär som inom pilotutbildningen. Branschens kostnader måste pressas, anser man.

Av de tusentals elever som varje år söker till landets olika lokförarutbildningar, så är det ungefär tio procent som klarar samtliga urvalstester.

Fordonschef slutar på Green Cargo

martinGreen Cargos fordonsdirektör Martin Modéer slutar. ”Fordonsavdelningen kommer att ha en allt viktigare roll för att vi ska bli ett lönsamt företag och vi behöver en fordonsdirektör med ett starkare fokus på vår balansräkning, på ekonomi och genomförandekraft. Martin och jag har haft en bra dialog om detta och är överens om att Martin lämnar sin roll och slutar på Green Cargo den sista februari”, säger VD Jan Kihlström till företagets intranät. Fordonsavdelningen har ansvar för både Green Cargos lok och vagnar, med ett sammanlagt värde av cirka tre miljarder kronor. Rekryteringen av en ny fordonsdirektör har redan påbörjats. Martin Modéer började på Green Cargo 2011 och hade dessförinnan arbetat på SJ sedan år 2000. Green Cargo är mitt uppe i ett stort besparingsprogram. Bland annat håller företaget på att avveckla 120 lok.

Transdev vill strunta i förtur

Transdev, som tidigare hette Veolia, har som bekant sagt upp massor av lokförare och tågvärdar vid Öresundstågen eftersom man måste spara pengar. Den uppsagda personalen har enligt lag förtur till återanställning om lediga tjänster dyker upp. Trots detta vill Transdev nu hyra in lokförare från ett bemanningsföretag. Det framgår av ett dokument som den här bloggen fått ta del av. Fackförbundet Seko säger dock blankt nej till Transdevs planer. ”Så länge vi har personal med återanställningsrätt så menar vi att dessa ska anställas i första hand”, skriver Seko.

Apropå bemanningsföretag: Traindrivers räknar med att tappa körningen av Realrail-tågen. ”Indikationerna tyder på att Green Cargo tar över denna trafik från och med T16”, skriver Traindrivers i intern information. Där framgår också att företaget eventuellt kommer att skrota sina så kallade 8/6-scheman. ”Traindrivers har i dagsläget inget behov av personal som arbetar 8/6 då vi har väldigt lite trafik söndag-måndag”.

Apropå bemanningsföretag 2: Liselotte Lööfs Tågtjänst varslade i höstas samtlig personal om uppsägning, bland annat eftersom man tappat bemanningen av Cargonettågen Jönköping-Älmhult till just Traindrivers. Om inga nya uppdrag dök upp skulle Liselotte Lööf avveckla sin uthyrningsverksamhet inom järnvägsområdet. Nu har dock företaget tänkt om. Baneservice har nämligen förlängt avtalet om växling i Skandiahamnen. Dessutom ligger Liselotte Lööf enligt uppgift långt framme i förhandlingar om andra uppdrag.

SJ stänger i Sundsvall och Arlanda

SJ planerar att stänga sina resebutiker även i Sundsvall och Arlanda. Det framgår av uppgifter som nått den här bloggen idag. Anledningen är sviktande kundunderlag. SJ har de senaste åren lagt ned flertalet av sina resebutiker. Kvar kommer nu bara butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö att finnas. ”Vi har ett starkt kundunderlag i storstäderna med fortsatt stor efterfrågan på kundservice. Vi har därför inga planer på att dra ned vår service i Stockholm, Göteborg och Malmö, utan snarare att utveckla servicen och miljön i våra butiker och lounger där för att stärka SJs konkurrenskraft”, skriver SJ i ett mejl till sin säljpersonal. Enligt personal som bloggen talat med kommer nedläggningsbeslutet inte oväntat. Resebutikerna i Sundsvall och Arlanda är de enda som inte blivit ombyggda.

Första tåget avgick i smyg

hallsbergTågtrafiken till och från den nya postterminalen i Rosersberg utanför Stockholm har dragit igång, lite i det tysta. För knappt två veckor sedan, den 31 januari, avgick det första tåget från Rosersberg. Det var tåg 9845, med Göteborg som slutdestination, som lämnade Rosersberg i rätt tid. Jag har konstigt nog inte sett några nyhetstexter om detta. Flytten från den gamla postterminalen i Tomteboda sker i två etapper. B-posten hanteras idag i Rosersberg, medan A-posten flyttas efter påsken 2015. Först då kommer samtliga posttåg att ankomma och avgå från Rosersberg. Den nya postterminalen invigdes förra året och är den största i landet. Varje dygn hanteras 1,7 miljoner adresserade försändelser och varje månad 34 miljoner oadresserade. Cirka 600 personer arbetar vid postterminalen i Rosersberg. Terminalen ersätter inte bara Tomteboda, utan också Uppsala och delar av Årsta och Norrköping. 2013 öppnades även en ny postterminal i Hallsberg, som ersatte Karlstad och Västerås. Därifrån är också bilden som illustrerar det här inlägget tagen.

Länstrafikbolag byter vagnar

Det är nu helt klart att Jönköpings Länstrafik avvecklar sina två X61-motorvagnar, som används i tågtrafiken på sträckan Jönköping-Nässjö-Norrköping. JLT byter de två vagnarna, plus de två som är beställda men ännu inte levererade, mot ett antal X14 som idag ägs av Östgötatrafiken. Det handlar om minst fyra X14, troligtvis flera. JLTs ”nya” vagnar kommer att ingå i Krösatågstrafiken. Det nuvarande upplägget med gemensamma pendeltåg i Jönköpings och Östergötlands län skrotas till sommaren. Pendeltågen norrifrån kommer då att vända i Tranås, precis som Krösatågen som kommer söderifrån. JLT anser att kostnaden för flera olika fordon hade blivit för hög med X61. Nu får man istället X14, som i grunden är samma motorvagn som X11. JLT renodlar därmed sin fordonsflotta. På de elektrifierade linjerna kommer nu X11 och X14 att rulla, för trafiken på sträckorna som saknar ström finns de så kallade Itinomotorvagnarna. JLT använder idag inga Y1.

Regeländring ska rädda Krösatåg

DSC_0121Problemen med inställda tåg på den så kallade Emmabodabanan kan vara på väg mot en lösning. Operatören Transdev, som tidigare hette Veolia, kommer snart att ändra i sitt regelverk gällande avstängda fotsteg, erfar bloggen. I fortsättningen kommer tågen att tillåtas rulla även om dörrarnas fotsteg stängs av. Detta har tidigare inte varit tillåtet, av säkerhetsskäl. Har fotsteget stängts av, så har personalen även tvingats bomma igen själva dörren. När samtliga fyra dörrpar på en sida varit avstängda har det inte funnits något annat val än att ställa in tåget. Åtminstone inte hos Transdev. Både SJ och Arriva har dock haft mindre stränga regler gällande fotstegen på de gamla Pågatågen. Just fotstegen har varit ett sorgebarn på Pågatågen ända sedan de monterades. ”Jag jobbade som felsökare när fotstegen skulle införas i Skåne. Då testades tre varianter av fotsteg från olika tillverkare. Vi förespråkade en av de andra varianterna då vi ansåg att den modellen som det slutligen blev ej var vintersäker. Vi fick som svar på våra synpunkter att de kunde se vissa problem med vald typ. Men för de pengarna man sparade, så kunde man hacka loss snö och is manuellt. Dessutom fick vi veta att det är vinter mycket begränsad tid i Skåne”, skriver en lokförarkollega med bakgrund som reperatör.

Trots dessa tidiga problem byts inte fotstegen ut när Motala Train renoverar de gamla X11orna. Själva dörrarna däremot är av nyare modell. Även dessa krånglar. Lokförarna på Krösatågen felanmäler dörrar och fotsteg stup i kvarten, men felen blir inte åtgärdade. Underhållet sköts nämligen av Bombardier i Nässjö, och de rör ingenting som ändrats av Motala Train. En källa säger att det pågår ett smärre krig om vem som ska reparera vad och inte minst om vem som ska betala kalaset. Blekingetrafiken behöver tre vagnar för att klara trafiken mellan Emmaboda och Karlskrona. Idag förfogar man över sju (!) motorvagnar, men ändå ställs tåg in på grund av tekniska problem. Samtliga X11 i Krösatågssystemet ägs av företaget Transitio – som ägs av landets regioner och länstrafikbolag, däribland Blekingetrafiken själva. Transdev har också haft problem med sabotage på stationen i Karlskrona. En gång bröt sej någon in i en vagn och tömde en brandsläckare. Så sent som häromdagen upptäckte personalen att kranen för stationär luft stod vidöppen, vilket fått till följd att motorvagnen laddat ur och dött.