Torsvik nästa för Verkötåg

10000132_607913589302956_1149237004_nGodstrafiken till och från Karlskrona har uteblivit, trots miljardsatsningen på Emmabodabanan och den så kallade Verköterminalen. I december beslutade Green Cargo, Logent och Stena Line att ställa in den sporadiska trafken helt, i minst åtta månader. De polska åkerierna väljer de billigare lastbilstransporterna istället för de miljövänliga tågen. Även om tågen är inställda för tillfället, så fortsätter planeringen för framtiden. Enligt Trafikverkets dagliga graf har ett järnvägsföretag ansökt om tåglägen mellan Karlskrona och Månsarp, via Alvesta och Värnamo. De nya tågen är beställda tre dagar i veckan, med avgång vid lunchtid från Verkö och Karlskrona måndag, onsdag och fredag. Tågen lämnar Månsarp 2.10 på tisdag-, torsdag- och lördagsmorgonen. Trafikstarten planeras till november. Månsarp ligger utanför Jönköping. Det är därifrån industrispåret till Torsvik viker av. I Torsvik finns hundratalet företag och några av Sveriges största lager. En intressant detalj i sammanhanget är att det inte är Green Cargo som ansökt om tåglägena mellan Karlskrona och Månsarp. Enligt uppgifter till bloggen är det istället Swedtrac som kommer att köra den nya trafiken, om den kommer igång. Swedtrac har redan ett kontrakt med Stena Line och Logent. Företaget har ett lok (en Z70) stående i Karlskrona och har utbildat två av terminalens anställda till växlare. Lokomotorn anses dock som något för svag dragkraftsmässigt, eftersom Verköspåret lutar kraftigt på ett ställe. Diskussioner har förekommit att ersätta Z70 med en T43. Frågan är om Swedtrac kommer att köra med diesellok hela vägen till Månsarp? Banan från Värnamo är som bekant oelektrifierad. Blir det ellok eller ”nya” T44 från Green Cargo som kommer att dra container- och trailertågen?

Arnesson ny chef i Malmö

Det blir Matts Arnesson som tar över som tillförordnad chef för Trafikverkets trafikledningsområde i syd. Den tidigare enhetschefen Arnesson ersätter Linus Eriksson som blir ny trafikdirektör på Skånetrafiken. Arnesson uppges ha en gedigen verksamhetskunskap och är väl insatt i ledning och styrning av verksamheten i syd. Matts Arnesson tar över i april. Hans förordnande sträcker sej som längst till den 30 september 2015.

Försök avbryts även i söder

DSC01919Trafikverket avbryter med omedelbar verkan försöket på Malmö Godsbangård där inga tåg de senaste månaderna släppts iväg före sin egentliga avgångstid. Projektet, som startade i november, har kritiserats hårt av bland annat Green Cargo, som överklagat hela försöket till Transportstyrelsen. Detta är dock inte den största anledningen till att Trafikverket backar. Istället uppger verket att stoppet beror på neddragningar inom Green Cargo. I ett internt dokument som den här bloggen fått ta del av skriver projektledaren Håkan Mörtsell så här: ”Samtidigt har Green Cargo meddelat att de vid årsskiftet genomfört omfattande omorganisationer och personalneddragning, vilket medfört att de för närvarande inte klarar ett krav på avgångspunktlighet från Mgb. Vi meddelar därför här att kravet på avgångspunktlighet från Mgb avbryts med omedelbar verkan för alla järnvägsföretag”. Formuleringen har enligt uppgift väckt viss irritation inom Green Cargo. Företaget menar att problemen förvärrats sedan tidtabellskiftet i december. Rangerbangårdarna i Malmö, Hallsberg och Sävenäs har fått allt mer att göra. Färdigväxlade tåg som inte släpps iväg upptar spårkapacitet, vilket förhindrar ett effektivt arbete, och ibland får förödande följdverkningar.

Trafikverket avser dock att återkomma i ärendet. Projektet kan till och med komma att utökas till att omfatta även Sveriges största rangerbangård, Hallsberg. Redan efter påsk hoppas Trafikverket kunna dra igång ett test för att mäta den så kallade kanalpunktligheten på Södra och Västra Stambanan. ”Trafikledning anser att resultaten hittills är intressanta och har därför beslutat att koncentrera resurserna i projektet OBK till att analysera effekterna av ökad kanalpunktlighet. Planen är att relativt omgående starta en pilot med inriktning att mäta kanalpunktlighet på Södra och Västra stambanan. Detta förutsätter även avgångspunktlighet från Mgb och Hrbg”, skriver Mörtsell. Han påpekar också att Green Cargo kommer att bjudas in för att diskutera de nya planerna. Just bristen på delaktighet var en av faktorerna som Green Cargo framförde i sitt ursprungliga överklagande till Transportstyrelsen.

Avgångspunktligheten från Malmö Godsbangård har varit en del i Trafikverkets prov av nya operativa prioriteringsregler. Green Cargo hade före teststarten i Malmö en avgångspunktlighet på cirka 70 procent. Förra veckan var den nere under 30. Problemet är att godstågen kan stå färdiga, ibland i flera timmar, men när deras tur kommer så prioriteras ändå andra tåg. Det har också inträffat att tågklarerarna glömt att skicka iväg godstågen, bland annat beroende på stress. Från början omfattade försöket också sträckan Luleå-Kiruna. Där avbröts dock testet omgående. Trafikverket hänvisade officiellt till ”tekniska problem med mätutrustningen”. Sanningen var dock en annan, vilket den här bloggen kunde avslöja i början av december. Så här löd den ursprungliga motiveringen som delgavs järnvägsföretagen: ”Tågklarerarna som har helhetssynen får avgöra när och hur tågen ska gå. Vi ser ingen nytta med denna test på vårt område, snarare är det negativt för all trafik”.

Ansök – och bli blåst på 8000

156090_10205981044394543_5626869663506635098_nJärnvägsskolan i Ängelholm söker just nu elever till lokförarutbildningen som startar i augusti. En nyhet är att Trafikverket, som driver skolan, nu kräver att de sökande själva står för samtliga kostnader i samband med både läkarundersökningen och den psykologiska behörighetsprövningen. Det kan handla om summor på uppemot 8000 kronor per sökande. Det gäller inte bara de som blir antagna – utan alla som söker. Resultaten från de båda undersökningarna ska nämligen bifogas ansökningshandlingarna. Tidigare har lokförarutbildningen i Ängelholm haft mellan 800 och 900 sökande till varje kursstart. Järnvägsskolan uppger att man har plats för 35 elever till hösten. Det innebär att flera hundra, formellt behöriga, personer riskerar att sållas bort och därmed ha betalat tusentals kronor helt i onödan. Förutom Trafikverket bedriver även TCC lokförarutbildningar på flera orter i Sverige. TCC har enligt uppgift inga planer på att ändra sina antagningsrutiner. Där fortsätter man som tidigare. Bara de elever som klarat de första testerna skickats vidare till psykolog. Säger psykologen okej bokar eleverna tid hos läkare för ett lämplighetsutlåtande. Även Lärcenter i Nässjö, som också utbildar lokförare, fortsätter enligt den gamla modellen.

Antalet sökande till utbildningen i Ängelholm kommer naturligtvis att minska. Fattiglappar göre sej icke besvär, vilket naturligtvis begränsar rekryteringsunderlaget. En annan intressant fråga är hur landets psykologer ska hantera den nya situationen? Enligt Transportstyrelsens hemsida finns bara åtta psykologer i Sverige som får göra en lämplighetsprövning av blivande lokförare. Dessa åtta är utspridda över hela landet. De få psykologerna som finns i södra Sverige kommer att drunkna i telefonsamtal, mejl och frågor. Enligt uppgifter till den här bloggen ligger Järnvägsskolans nya antagningsregler helt i linje med åsikterna som finns hos en falang inom Almega. Där vill man att detta blir praxis inom alla lokförarutbildningar. Almega vill skjuta över kostnaderna på eleverna, ungefär som inom pilotutbildningen. Branschens kostnader måste pressas, anser man.

Av de tusentals elever som varje år söker till landets olika lokförarutbildningar, så är det ungefär tio procent som klarar samtliga urvalstester.

Fordonschef slutar på Green Cargo

martinGreen Cargos fordonsdirektör Martin Modéer slutar. ”Fordonsavdelningen kommer att ha en allt viktigare roll för att vi ska bli ett lönsamt företag och vi behöver en fordonsdirektör med ett starkare fokus på vår balansräkning, på ekonomi och genomförandekraft. Martin och jag har haft en bra dialog om detta och är överens om att Martin lämnar sin roll och slutar på Green Cargo den sista februari”, säger VD Jan Kihlström till företagets intranät. Fordonsavdelningen har ansvar för både Green Cargos lok och vagnar, med ett sammanlagt värde av cirka tre miljarder kronor. Rekryteringen av en ny fordonsdirektör har redan påbörjats. Martin Modéer började på Green Cargo 2011 och hade dessförinnan arbetat på SJ sedan år 2000. Green Cargo är mitt uppe i ett stort besparingsprogram. Bland annat håller företaget på att avveckla 120 lok.

Transdev vill strunta i förtur

Transdev, som tidigare hette Veolia, har som bekant sagt upp massor av lokförare och tågvärdar vid Öresundstågen eftersom man måste spara pengar. Den uppsagda personalen har enligt lag förtur till återanställning om lediga tjänster dyker upp. Trots detta vill Transdev nu hyra in lokförare från ett bemanningsföretag. Det framgår av ett dokument som den här bloggen fått ta del av. Fackförbundet Seko säger dock blankt nej till Transdevs planer. ”Så länge vi har personal med återanställningsrätt så menar vi att dessa ska anställas i första hand”, skriver Seko.

Apropå bemanningsföretag: Traindrivers räknar med att tappa körningen av Realrail-tågen. ”Indikationerna tyder på att Green Cargo tar över denna trafik från och med T16”, skriver Traindrivers i intern information. Där framgår också att företaget eventuellt kommer att skrota sina så kallade 8/6-scheman. ”Traindrivers har i dagsläget inget behov av personal som arbetar 8/6 då vi har väldigt lite trafik söndag-måndag”.

Apropå bemanningsföretag 2: Liselotte Lööfs Tågtjänst varslade i höstas samtlig personal om uppsägning, bland annat eftersom man tappat bemanningen av Cargonettågen Jönköping-Älmhult till just Traindrivers. Om inga nya uppdrag dök upp skulle Liselotte Lööf avveckla sin uthyrningsverksamhet inom järnvägsområdet. Nu har dock företaget tänkt om. Baneservice har nämligen förlängt avtalet om växling i Skandiahamnen. Dessutom ligger Liselotte Lööf enligt uppgift långt framme i förhandlingar om andra uppdrag.

SJ stänger i Sundsvall och Arlanda

SJ planerar att stänga sina resebutiker även i Sundsvall och Arlanda. Det framgår av uppgifter som nått den här bloggen idag. Anledningen är sviktande kundunderlag. SJ har de senaste åren lagt ned flertalet av sina resebutiker. Kvar kommer nu bara butikerna i Stockholm, Göteborg och Malmö att finnas. ”Vi har ett starkt kundunderlag i storstäderna med fortsatt stor efterfrågan på kundservice. Vi har därför inga planer på att dra ned vår service i Stockholm, Göteborg och Malmö, utan snarare att utveckla servicen och miljön i våra butiker och lounger där för att stärka SJs konkurrenskraft”, skriver SJ i ett mejl till sin säljpersonal. Enligt personal som bloggen talat med kommer nedläggningsbeslutet inte oväntat. Resebutikerna i Sundsvall och Arlanda är de enda som inte blivit ombyggda.