Nytt bakslag för Rush Rail

DSC01541Rush Rails dagar kan vara räknade. Tingsrätten i Stockholm beslutade idag att järnvägsföretagets ansökan om förlängd rekonstruktionstid ska avslås. Rush Rail kan därmed begäras i konkurs. Tingsrätten anser inte att Rush Rail kunnat lämna tillräckligt detaljerade uppgifter om hur företaget ska kunna räddas. I beslutet framkommer en rad intressanta detaljer. Till exempel att Rush Rail hade långt framskridna planer med Trätåg om att erbjuda ett så kallat avvecklingsackord. Det skulle innebära att leveransavtalet överläts till det nystartade dotterbolaget Rush Rail Rouge AB. Rush Rail hade då, enligt egen utsago, kunnat erhålla ”betydande likvid och värden för den överlåtna rörelsen”. Tyvärr för Rush Rail avböjde Trätåg i ett sent skede detta erbjudande. Riskkapitalbolaget Bure, som nyligen förlorade en infekterad ägarstrid med Rush Rail, sågar helt taktiken att föra över verksamheten i ett nytt bolag. Det rekonstruktionsarbete som Rush Rail beskrivit stämmer inte med det som uppgavs i den preliminära rekonstruktionsplanen, menar man. ”Arbetet har istället gått ut på att genom ett avvecklingsackord flytta över verksamheten till ett nybildat bolag för att starta om på nytt samtidigt som skulder och betungande åtaganden lämnas kvar i det gamla bolaget”, skriver Bure och ifrågasätter starkt om Rush Rail verkligen hade kunnat erhålla några likvida medel och värden för denna överlåtna rörelse.

Bure berättar också att företaget inte fått tillräckligt betalt för de sju Traxxlok som Rush Rail hyr. Nu har man sagt upp hyresavtalet och kräver att loken lämnas tillbaka. Dessutom kommer man att kräva ett stort skadestånd. Rush Rail å sin sida menar att Bure inte har rätt att häva avtalet och att man inte är beroende av de sju loken för sin fortsatta överlevnad. För att klara en fortsatt rekonstruktion hade Rush Rail också gjort klart med en investerare, beredd att tillföra kapital. ”Rush Rail har träffat en överenskommelse med en investerare som initialt lånat pengar för att säkerställa bolagets likviditet under rekonstruktionen. Investeraren har avstått från förmånsrätt för lånet för att manifestera sin tilltro till en lyckad rekonstruktion och befintliga fordringsägares rätt har inte inskränkts. Det finns mycket som talar för att syftet med rekonstruktionen ska uppnås”, uppger rekonstruktören Peter Öfverman. Men trots alla argument gör alltså tingrätten en annan bedömning och avslår Rush Rails begäran. ”Enligt tingsrätten är uppgifterna som Rush Rail lämnat förhållandevis allmänt hållna och inte tillräckligt detaljerade ifråga om hur den framtida planen för en rekonstruktion ser ut, vilka åtgärder som behövs vidtas för att planen ska kunna genomföras och när de återstående åtgärderna ska äga rum. Vid dessa förhållanden finner tingsrätten att det inte finns särskilda skäl att medge en förlängning av företagsrekonstruktionen”, skriver tingsrätten.

Annons

7 tankar på “Nytt bakslag för Rush Rail

   • Om en borgenär begär att RushRail skall betala en skuld och inte får betalt trots påminnelser, kan företaget kontakta Kronfogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kontaktar sedan företaget och meddelar ett betalningsföreläggande (kan i och för sig bestridas). Fastställs betalningsföreläggandet, eventuellt genom tingsrättsbeslut, och företaget inte betalar, gör Kronofogden en utmätning. Finns det inga utmätningsbara tillgångar i företaget måste det upprätta en kontrollbalansräkning. Om Kronofogden gör en utmätning och inte hittar några utmätningsbara tillgångar, kan borgenären/fordringsägaren begära företaget/gäldenären i konkurs. Om en borgenär gör det eller ej är naturligtvis upp till dem själva -de kan ju träffa ett privat ackord, en egen uppgörelse om en skuld.

    Begärs företaget i konkurs och tingsrätten bifaller, tillsätts en konkursförvaltare som skall avveckla bolaget under ordnade former och se till att fordringsägare får ut så stor del av sina fordringar som möjligt. Vissa fordringar prioriteras över andra, t ex inteckningar. De anställda måste anmäla till konkursförvaltaren att de har en lönefordran på konkursboet och konkursförvaltaren kan då besluta att den anställde är berättigad till ersättning enligt den statliga lönegarantin. (snarlikt förfarandet då lönegarantin träder in vid en företagsrekonstruktion). Vad man som anställd skall ha i åtanke är att lönegarantin inte täcker innestående semesterdagar, timmar i tidbank och liknande -enbart lön, pensioner och liknande. Sparade semesterdagar och komptimmar räknas som oprioriterade fordringar och behandlas först när alla andra i konkursen har fått sitt -om det då finns något av värde kvar.

    Finns det då några borgenärer som vill driva RushRail i konkurs? Det kan man fundera litet över. Bure har hävdat att de inte har fått fullt betalt för de lok som de har leasat ut till RushRail och vill tydligen hävda skadeståndsanspråk mot RushRail, så där är det väl en avvägning mellan vilket alternativ som Bure tror att de får bäst utdelning på. Trafikverket kräver naturligtvis betalt för banavgifter mm. Jag vet inte exakt hur deras policy ser ut, men statliga myndigheter har generellt vissa, men begränsade, möjligheter att gå in på ackord med fordringsägare. Hur har det gått med tvisten med Moderna Försäkringar angående ersättningen efter urspårningen i Borlänge och ansvarsfrågan efter den? RushRail själva gör ju gällande att personerna bakom ägarbolaget Scandinavian Train Partner är villiga att gå in med kapital i företaget och det är klart att om de öppnar plånboken och betalar skulderna, finns det inte någon juridisk grund för att begära företaget i konkurs. Frågan är naturligtvis hur pass mycket dessa ägare är villiga att satsa i verksamheten -ett RushRail med reducerade skulder efter en rekonstruktion är en sak, ett RushRail med samtliga skulder oförändrade och ett skadeståndsanspråk från Bure är något helt annat.
    Intressant nog har man inte hört något om några konflikter med Beacon Rail, som leasar ut T66-loken (Och Rc-loken?) till RushRail. Betyder det att de relationerna har fungerat till skillnad från de med Bure, eller betyder det att Beacon Rail är mer diskreta?

    Då figurerna bakom Skandinaviska Jernbanor/Blå Tåget höll på med sin förra satsning, Unionsexpressen, slutade det med att personalen fick begära företaget i konkurs så att den statliga lönegarantin skulle träda in, eftersom de anställda inte hade fått ut någon lön på ett bra tag och deras privatekonomier hotades.

   • Företagets öde ligger helt i de företag som RushRail har skulder till. De kan närsomhelst begära företaget i konkurs. Beror ju på vad de förlorar minst på

 1. Har undrat över hur det gick till när TX tappade sin licens. Först skulle TX samarbeta med Rush Rail och köra på deras tillstånd, sedan ändrades plötsligt samarbetet till att bli med CFL Cargo. Lite märkliga turer överallt i denna bransch.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s