SJ kör över fack om nya scheman

SJ inför en ny schemamodell. Personalen kan välja mellan tre olika grupper, bland annat en som man kallar ”Åkstation Sverige”. Den blir en personalpool liknande den som finns på Green Cargo. Men SJ är inte överens med facken och nu blåser det upp till strid. ”Givet den situation som vi befinner oss i, med en pandemi som i allra högsta grad påverkar oss, så är att göra ingenting det absolut sämsta alternativet. Därför väljer vi, delade meningar till trots, att gå vidare med en förbättrad tillfällig schemaläggning”, skriver SJ i information till personalen. Seko kallar detta för ett fientligt agerande och ett brott mot medbestämmandelagen. Fackförbundet har begärt central förhandling med Almega, den arbetsgivarorganisation dit SJ hör. Seko misstänker dessutom att SJs beslut saknar stöd hos koncernledningen. ”Medlemmarna måste kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen”, skriver Seko.

Bakgrunden till förändringen är den röra som uppstått vid SJs personalplanering. Ständiga banarbeten och omledningar och andra förändringar, som ofta kan komma med kort varsel, har gjort att planerarna inte längre hinner med. Coronapandemin har ytterligare förvärrat situationen, som drabbar såväl kontorspersonal som lokförare och tågvärdar ute i fält. Fack och arbetsgivare är överens om att något måste göras. Dagens situation är ohållbar. Det händer att lokförare på måndag morgon inte ens vet hur de ska jobba på tisdag. SJs plan för att komma tillrätta med dessa bekymmer har varit att införa ett nytt planeringsverktyg, kallat IVU/Rapid. Företaget har dock inte lyckats komma överens med facken om vilka villkor och förutsättningar som ska gälla i det nya verktyget.

Det är därför SJ nu väljer att köra över arbetstagarorganisationerna. ”Även om den förändring som föreligger är långt ifrån en perfekt lösning så är den tillfälliga schemamodellen ändå en väg som kan leda till förbättringar för oss alla sett till de system och processer vi har. Det kommer bli bättre för er som arbetar ombord såväl som för oss som planerar. Vore vi inte övertygade om detta så skulle vi inte välja att gå till genomförande”, skriver SJ. Fackförbundet ST sa först ja till det förslag som SJ hade arbetet fram, men Seko sa nej. SJ gjorde då ett omtag. Enligt ST blev det nya förslaget sämre än det gamla, och valde att ändra sitt ja.

Grunden i den schemaläggningsmodellen är att produktionen delas upp i två delar: en stabil del, och en mer flexibel. SJ vill styra osäkerheten till dem som frivilligt kan tänka sig en högre grad av oförutsägbarhet i sitt schema, mot en ersättning. ”Det ger ökad förutsägbarhet och stabilitet till övriga”, menar man. Den så kallade Basgruppen utgörs av turer som baseras på tåg som företaget till stor del vet att man kommer att köra. I grupp Variabel tilldelas turerna dag för dag. Personalen i denna grupp erhåller en extra fridag per månad samt så kallat tidsförskjutningstillägg för varje dag med sent tjänstgöringsbesked.

Förutom detta startar SJ också en 8/6-grupp. ”Åkstation Sverige”. Personal i denna grupp arbetar varannan vecka, fredag-fredag, och har hela Sverige som arbetsplats, ungefär som Green Cargos bemaningspool för lokförare och växlare. Flera kollegor som bloggen har varit i kontakt med har länge önskat möjligheten till komprimerad tjänstgöring. Nu införs alltså detta även vid SJ, för såväl förare som ombordare.

De nya uppläggen påminner om de som tidigare presenterats i samband med Rapidprojektet. Skeptiker menar att detta nu bara är ett sätt för SJ att införa Rapid i smyg.

Foto: Stefan Nilsson

Helsingborg stängs 1 april 2022

Fredagen den 1 april 2022 blir sista dagen som Helsingborg är bevakat med lokaltågklarerare. Det framgår av den plan som Trafikverket tagit fram efter beslutet att fjärrstyra Helsingborg från Malmö. Vissa ombyggnader av tågexpeditionen har redan gjorts för att förbereda överflyttningen. Enligt det ursprungliga förslaget skulle tågklarerarna redan ha försvunnit från Helsingborg, men platsbrist på fjärrblockeringscentralen i Malmö gjorde att personalen fick sitta kvar. I somras släcktes dock storbildsskärmen i Malmö, och ska under våren monteras ned, så nu finns det gott om plats för nya fjärrtågklarerare. Enligt Trafikverkets plan kommer Helsingborg att fjärrstyras från Malmö under helger med start den 7 januari 2022. Från måndagen 4 april fjärras Helsingborg på heltid. Fredagen den 1 april blir alltså sista dag med ”stinsar” i Ramlösa, där tågexpeditionen finns. Vad som händer med personalen i Helsingborg är oklart, men troligtvis kommer de att erbjudas arbete på fjb-centralen i Malmö eller på andra orter där det eventuellt kan finnas ett behov av lokaltågklarerare. Trafikverket har nyligen anställt flera tågklarerare i just Helsingborg. Villkor för anställningen var att de klarade testerna till fjärrtågklarerare samt godtog det faktum att tågexpeditionen i Helsingborg kommer att försvinna. Samma fenomen uppstod i Ystad förra året. Nya tågklarerare anställdes kort innan stationen blev fjärrbevakad och hann bara arbeta i några månader.

SJ vinner Krösatågen

SJ vinner den stora Krösatågsupphandligen, erfar bloggen. SJ tar över efter Vy Tåg i tågplan 2022. I Krösatågen kommer i framtiden också trafiken på bland annat Stångådalsbanan att ingå. Upphandlingen omfattar totalt cirka 7,5 miljoner kilometer och 3,3 miljoner resor årligen inom Krösatågen och Kustpilen. Nyheten väntas bli offentlig senare idag. SJ har de senaste åren varit framgångsrikt när det gäller den upphandlade trafiken. Man har till exempel vunnit avtal i Norge och om bara några veckor tar man över Öresundstågstrafiken i södra Sverige. Å andra sidan förlorade man nattågstrafiken till övre Norrland till just Vy Tåg.

Krösatågen rullar idag på åtta linjer: Jönköping-Tranås, Nässjö-Eksjö, Nässjö/Jönköping-Halmstad, Nässjö-Vetlanda, Växjö-Värnamo, Jönköping-Alvesta-Växjö, Växjö-Hässleholm samt Karlskrona-Emmaboda-Kalmar. Om ett år kommer även Kustpilentrafiken Linköping-Kalmar och Linköping-Västervik att ingå i Krösatågen.

Uppdatering: SJ bekräftar nu i ett pressmeddelande att man blir ny operatör för Krösatågen. Avtalet är skrivet på tolv år och börjar gälla i december 2021. Kontraktet omfattar planering och drift av Krösatågstrafiken, ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvar för drift och underhåll av depån i Kalmar samt den nya depån i Nässjö. ”Det är jätteroligt att vi har vunnit det här avtalet. För oss på SJ betyder det att vi fortsätter växa på marknaden för upphandlad trafik vilket är helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att tillsammans med beställaren fortsätta utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i regionen”, säger Dan Olofsson, chef för SJs upphandlade trafik.