Halland vill skrota Krösatåg på HNJ

Region Halland förbereder ett beslut att lägga ned all persontrafik med tåg mellan Halmstad och Smålandsstenar. Nedläggningen kommer att ske så fort det är tekniskt och juridiskt möjligt. Det uppger en källa med mycket god insyn. Det formella beslutet väntas inom kort. Tågen kommer att ersättas med bussar. Orsaken till de indragna tågen är brist på pengar och ett allt för dåligt resandeunderlag. Från politiskt håll är det locket på. Varken regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson eller Gösta Bergenheim, ordförande i Hallandstrafikens styrelse, vill svara på den här bloggens frågor. ”Hur framtiden ser ut gällande HNJ kan och ska jag inte uttala mig om utan beslutet landar hos våra folkvalda. Inför tågplan 2021 har vi ansökt likt T20, det vill säga den utökade testperioden förlängs ytterligare ett år, men här ska tilläggas att ekonomin är ansträngd utifrån pågående pandemi där beslut fattas i juni enligt beslutsgång årlig Kollektivtrafikplan”, säger Hallandstrafikens chefsstrateg Daniel Modiggård.

Under 2017 beslutade Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik, JLT, om utökad trafik på sträckan Halmstad-Värnamo. Satsningen var tänkt att pågå under tre år med en löpande utvärdering. Redan då var Hallandstrafiken mycket tydliga med att resandet på sträckan måste öka rejält, annars är risken för nedläggning överhängande. Och antalet resenärer har ökat – men inte mycket nog. ”När vi jämför resandet 2019 med 2017 har resandet ökat med drygt 36 procent, samtidigt har vi ökat produktionen med drygt 41 procent. Vi har alltså lyckat öka resandet men inte i tillräcklig omfattning utifrån målbild om en högre beläggning per avgång”, säger Daniel Modiggård.

På sträckan Smålandsstenar-Värnamo har resandet ökat med 17 procent och tågproduktionen med elva procent 2017-2019. Även under årets två första månader ökade resandet, men därefter har det minskat markant, enligt JLTs tågchef Charlie Drab. Frågan är hur Jönköpings Länstrafik kommer att agera om Hallandstrafiken beslutar om nedläggning Halmstad-Smålandsstenar. Är det möjligt att fortsätta tågtrafiken Värnamo-Smålandsstenar? ”Jag har inte fått något annat till mig än att den trafik som är beställd ska utföras. Kommer ett eventuellt beslut om att trafiken i Halland ska dras in får Region Jönköpings Län göra en analys kring hur den framtida trafiken ska utföras inom länet. Men något sådan beslut om att lägga ner trafik finns varken i Halland eller i Jönköpings län”, säger Charlie Drab.

I december 2018 tog Tågkompaniet (Vy) över efter Transdev som operatör för Krösatågen på HNJ, Halmstad-Nässjö Järnvägar. Försvinner persontrafiken på den södra delen av banan så återstår bara en begränsad godstrafik. Baneservice kör det så kallade Sandtåget mellan Halmstad och Limmared via Värnamo. Samma företag trafikerar också Hyltebruk och Brännögård på uppdrag av Green Cargo. Hyltebruk ligger på en sidobana som utgår från Torup.

Edit: Mikaela Waltersson har nu återkommit med en skriftlig kommentar: ”I det läge vi befinner oss, vet vi inte vet vilken påverkan coronapandemin kommer att innebära för oss i Region Halland. Därför behöver vi både följa utvecklingen och se över alla våra verksamheter för att kunna göra de justeringar som kan komma att krävas. Ett av uppdragen handlar om att titta på just kollektivtrafiken och det behöver vi göra i nära samtal med olika aktörer, som andra regioner, kommuner och olika intressenter. I dagsläget finns alltså inte några planerade beslut eller datum för några sådana. Som skattefinansierad verksamhet har vi en självklar skyldighet att alltid säkerställa att vi använder våra medel på det mest ändamålsenliga och effektiva sättet så att vårt utbud svarar upp mot invånarnas behov i största möjliga utsträckning. Det kräver underlag, diskussion och överväganden ur flera perspektiv”.

Smålandsstenar.
Y1 1274 i Smålandsstenar 25 april 2003. Foto: Björn Heikman

7 tankar på “Halland vill skrota Krösatåg på HNJ

 1. Nu har det flyttat från departementen Corona har minskat trafiken 2020 .Till Region Halland förbereder ett beslut att lägga ned all persontrafik med tåg mellan Halmstad och Smålandsstenar. Nedläggningen kommer att ske så fort det är tekniskt och juridiskt möjligt. Det uppger en källa med mycket god insyn. Det formella beslutet väntas inom kort. Tågen kommer att ersättas med bussar. Var är folkvalda ? Trafiken har ökat men inte i önskad omfattning

  • 1.(( Förstår inte riktigt ovanstående kommentar av Jan Timliden.))

   2. Nu visar sig alltså redan kommande sparbeting av virusangreppet.
   Regional trafik skrotas. Vilka linjer står på tur kan man då gissa/ana:
   Kinnekullebanan Lidköping – Hallsberg?
   Tjust och Stångådal?
   Finns det ytterligare trafik som är i farozonen kan man undra?

 2. Det är ju en fantastisk resandeökning man nått på en mycket kort tid. Man brukar räkna med att det tar minst tre år att köra in ett nytt trafikupplägg. Någon seriös utvärdering går inte att göra innan dess. Tyvärr har den byråkratisering som skett sedan länshuvudmännen blev myndigheter lett till att branschen verkar ha dränerats på kompetens. Annars borde någon internt i Halland ha informerat de folkvalda.
  Eje Larsson
  (F.d. strategisk planerare i TiB som jobbat 42 år i branschen)

 3. I sammanhanget kan det vara på sin plats att fundera på vad Länstrafiken i Jönköpings län vill med sina dieseldrivna krösatåg. Fr o m 15 juni sätts det in ny snabbusstrafik med dubbeldäckare mellan Jönköping och Värnamo 36 dubbelturer(måndag-fredag) per dag vilket i princip innebär halvtimmestrafik största delen av dagen. Restiden ungefär som tågen. Även på sträckan Nässjö-Vetlanda utökas snabbussarna.
  Jag har svårt att se att det kommer att gå nån persontrafik på järnväg på dom här sträckorna, så fort man kan krångla sig ur nuvarande avtal.
  Håller f ö med Eje när det gäller kompetens hos länshuvudmännen. Läs t ex vad Charlie Drab säger om tågtrafiken söder om Värnamo.
  Mycket ord men ingen substans och framför allt inga löften om någonting.

  • En annan anledning till att komplettera tågtrafik till busstrafik är att ge en kapacitetsförstärkning och ett mer attraktivt utbud gällande turtäthet än vad järnvägen kan erbjuda. Den viktigaste punkten med busstrafiken är att säkerställa att den kompletterar befintlig trafik.

 4. HNJ är väl i förhållandevis gott skick så det verkar väldigt märkligt att diskutera nerläggning av trafiken.
  Jag kan tänka mig andra sträckor där det kan vara mera befogat att ifrågasätta trafiken. Tjustbanan är ett sådant exempel där beläggningen i många tåg är mycket låg.
  Oavsett detta känns det otidsenligt att lägga ner tågtrafik år 2020.
  Att låta effekter av Corona utgöra grund för beslut om nerläggning känns väldigt kortsiktigt.

  Sedan ska för ärlighetens skull sägas att dieseldrivna tåg av den typ som trafiken körs med (Y2 och Y31) ur miljösynpunkt har svårt att konkurrera med en modern buss. Tågen drar mer än dubbelt så mycket diesel som en buss. Dessutom körs åtminstone tågen på Stångådals- och Tjustbanan på fossil diesel med en årlig förbrukning på smått ofattbara två miljoner liter. Östra Småland har haft en artikelserie där bl.a. detta togs upp.
  Itinon är utrustad med AdBluesystem för rening men detta påverkar inte utsläppen av CO2.
  Med största sannolikhet är det mycket enklare att locka över bilister till tåg än till buss vilket liksom även komforten ombord talar till starkt till tågets fördel utan tvekan.

 5. Det grundläggande felet är att man hela tiden kört med alldeles för stora och dyra tvåbemannade fordon sedan Y1 än försvann. Länstrafiken räknar alltid kostnaden per platskilometer men tågens storlek är ju bara negativt med få resande. ”Gamla” SJ skötte ju denna trafik betydligt effektivare än nu med alla rälsbussar som kunde multipelkopplas eller utrustas med släp de tider på dagen där behov fanns. Vad gäller HNJ så gick det ju alltid en ensam Y1 från Halmstad upp till Värnamo på morgonen där den multades med 2 ytterligare för fortsatt resa mot Vaggeryd. Där delades tåget åter och den ensamma fortsatte mot Nässjö och de två andra gick till Jönköping. Naturligtvis var det enbart förarna ombord vad gäller personal.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s