Ännu en bangård byggs i Falköping

Apropå 19 mars: sent på eftermiddagen denna dag beslutade generaldirektören för Naturvårdsverket att bevilja 38,5 miljoner kronor i stöd till Falköpings kommun. Pengarna ska användas för byggandet av en ny elektrifierad och signalreglerad överlämningsbangård vid terminalområdet Marjarp. Pengarna från Naturvårdsverket utgör hälften av den totala kostnaden. Den nya bangården kommer att ansluta till Västra stambanan mot norr där byggande av förbigångspår pågår. I Falköping finns nu fem omlastningsterminaler för gods med ständigt ökande volymer och fler lär dessutom vara på gång, samt eventuellt en underhållsdepå för Västtrafik.

3 thoughts on “Ännu en bangård byggs i Falköping

  1. Underhållsdepån dom menar är nog utbyggnaden som var planerad men man tog sitt förnuft till fånga och stoppade denna!

    • Varför var det förnuftigt? Mer depåplats behövs och bäst är att anlägga det i anslutning till den som finns. Falköping behöver också mer arbetstillfällen. Så varför är du emot detta?

      • Problemet är flera… dels att det ligger långt från trafikens nav Göteborg. Det är ofta i Göteborg tågen utgår/slutar i och därmed där man behöver ha tillgång till verkstad. Tjänstetågskörningen mellan Göteborg-Falköping för att få fordon till/från verkstad är betydande och förtrögar fordonstillgängligheten. På ett redan fullt dubbelspår mellan Göteborg-Falköping så är Falköping ett problem. Dessutom så kostar tjänstetågskörningen stora pengar varje år vilket man nu kommit på efter dryga 5 års verksamhet. Fordonstillgängligheten för Reginatågen har drastiskt minskat sedan flytten från Göteborg till Falköping vilket kostar stora pengar, stora pengar! Fordonsleveranserna från depån i Falköping i allmänhet är katastrof sedan flytten dit! Depån i Falköping är inte genomtänkt när den byggdes och allting man gör där tar för mycket tid! Man har dock en chans att bygga rätt vid ny/utbyggnad men det tror jag inte att det skulle bli eftersom man inte är lyhörd att förhöra sig om lämpligt behov av layout och utformning av verkstan. Att dessutom koncentrera mer verkstadskapacitet till en plats är också dumt pga att när det är problem med infrastruktur planerat(banarbeten) eller plötsliga problem(spårfel, signalfel, älgpåkörningar, personpåkörningar m.m.) vilket gör att tillgängligheten till verkstad blir komplicerad. Har man fler verkstäder med geografisk spridning så gör man trafiken mindre sårbar. Att bygga ut depån i Sävenäs är därmed också helt fel eftersom tillgängligheten till den redan idag är begränsad. Efter Västlänkens öppnad så blir tillgängligheten ännu mindre men det ska bli fler fordonsrörelser dit! Funkar inte! Dessutom så kommer ju många tåg av västtrafiks tåg inte utgå/sluta vid Göteborg C utan passera och därför måste en verkstad finnas i änden av trafiksystemet någonstans, som man tex gjort i Skåne och i Stockholm. Med nuvarande upplägg med verkstan i Falköping så kostar varje kilometer med regina hos västtrafik mycket mer än innan flytten från Sävenäs! Helt oacceptabelt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s