Tidtabell till framtiden

Trafikverket är nu klara med sin kapacitetsanalys av Sydostlänken, den 17 kilometer långa, nya järnvägen som är tänkt att förbinda Älmhult-Olofström med Blekinge Kustbana. I projektet ingår också upprustning och elektrifiering av befintlig bana Älmhult-Olofström. Den ursprungliga tanken med den nya banan var att förbättra möjligheterna till ökade godstransporter, men Trafikverket har nu även utrett förutsättningarna för persontrafiken. Utredarna har till och med skissat på tänkbara tidtabeller och kommit fram till att de önskemål och krav som presenterats från regionalt håll inte är genomförbara. Det går inte att få bra anslutningar i både Älmhult och Karlshamn samtidigt som tågen ska gå efter en så kallad styv tidtabell och mötas i Olofström i samband med skiftbytena vid Volvos fabriker. Åtminstone inte som situationen ser ut idag. ”Att uppnå samtliga ovanstående önskemål för samma tåg är inte möjligt. För olika avgångar måste olika anslutningar väljas. Det går att få en bra anslutning i Karlshamn och ett tågmöte i Olofström strax efter skiftbyte på fabrikerna men inte samtidigt få en bra anslutning i Älmhult. Om till exempel Krösatågen ändras på Södra stambanan går det att få en anslutning även i Älmhult”, skriver Trafikverket.

Gångtiden för resandetågen mellan Olofström och Älmhult är beräknad till 29 minuter. Det innebär en vändtid på endast två minuter i Älmhult för att tåget åter ska hinna till Olofström för nytt möte. Men med ett slopat uppehåll i Vilshult skulle detta gå att genomföra. ”En lösning som funnits där det går att få en styv tidtabell varje timme är med möte i Olofström kring minut 15. Detta innebär dock att vändtiden i Älmhult blir för kort. För att få åtminstone en teoretiskt möjlig vändtid måste då uppehållet i Vilshult slopas”.

I Älmhult kommer de gamla plattformsspåren, som inte använts sedan i september 1984 då persontrafiken Sölvesborg-Älmhult lades ned, att återöppnas. I Karlshamn kommer en helt ny perrong att byggas vid spår 5. Godsbangården ska då vara flyttad till Stillerydshamnen. Utredningen visar att det kommer att krävas två eller tre fordon för tolv dubbelturer på Sydostlänken. Med tre fordon går det att köra timmestrafik. Med 90-minutersintervall kommer länstrafikbolagen att kunna spara in ett omlopp. Förutsättningen för persontrafiken är att det byggs flera nya mötesspår. De nya driftplatserna kommer att byggas med 80-växlar och klara tåglängder på 750 meter. Trafikverket föreslår tre nya mötesspår på sträckan Älmhult-Olofström, ett nytt spår mellan Olofström och Blekinge Kustbana, samt en ny driftplats någonstans mellan anslutningen till BKB och Karlshamn. ”Sträckan från anslutningen till Karlshamn kommer bli än mer belastad med Sydostlänken och det kommer inte vara möjligt att köra all önskad trafik utan åtgärder. Önskemålen i rusningstrafiken motsvarar tre persontåg per timme och riktning och samtidigt minst ett godståg per timme och riktning. Görs inga investeringar på denna sträcka kan inte önskad trafik framföras stora delar av dygnet och framförallt kan inte Sydostlänken utnyttjas fullt ut. Det krävs ett nytt mötesspår på sträckan”, skriver Trafikverket.

Trafikverket har utrett fyra olika alternativ till ny driftplats: strax efter förgreningsväxlarna vid triangelspåret i Gustavstorp, samt vid Kråketorp, Hultagården och Horsaryd. Man förordar Kråketorp, med en placering bara hundratalet meter väster om den befintliga stationen i Mörrum. Problemet med Mörrum är att spåren är relativt korta vilket omöjliggör för två godståg att kunna mötas. Att förlänga spåren är inte heller att föredra, enligt Trafikverket. Lutningsprofilen blir inte optimal och driftplatsen behövs dessutom för persontågsmöten. Förutom Kråketorp blir det flera nya driftplatser, eller stationer som det tidigare hette, längs den nya banan. Vilshult och Lönsboda blir driftplaster, men utan mötesspår. Från Älmhult räknat kommer ”stationerna” att se ut som följer:

Älmhult (Äh)
Långhult (Låt)
Kärraboda (Käa)
Lönsboda (Löo)
Esseboda (Esb)
Vilshult (Vsh)
Olofström (Of)
Kylinge (Kyl)
Gustavstorp (Gup)
Kråketorp (Kåk)
Mörrum (Mru)
Vekerum (Vru)
Karlshamn (Kh)

Exakt när byggandet av Sydostlänken kan påbörjas är av olika anledningar inte klarlagt. Trafikverket uppger 2027 eller 2028, medan man från politiskt håll hoppas kunna sätta spaden i marken redan 2024.

tdt

2 tankar på “Tidtabell till framtiden

  1. Det är ju självklart att det inte går att tillgodose samtliga önskemål och krav samtidigt. Då är frågan vilket som är viktigast, tillgodose bra anslutning i Älmhult eller att tågen får bra anslutning i Karlshamn samtidigt som det ges möjlighet att ha en tidtabell anpassad efter arbetstiderna på Volvo. Då är det ju självklart det sistnämnda som är att föredra. Det finns förvisso kanske en liten möjlighet att låta tågen fortsätta till Alvesta med samma uppehållsmönster som Krösatågen, men då innebär det ju förstås att fler tåg går åt. Men samtidigt kanske man inte ska spekulera för mycket kring detta eftersom det inte går att säga hur tågen på Södra Stambanan går den dagen banan är upprustad och fullt utbyggd.

    Hur som helst så hade det varit kul med persontrafik på banan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s