Toalettbeslut ”snudd på katastrof”

22089472_10214560762042122_2004673726184934832_nArbetsmiljöverket har fattat ett beslut som, enligt arbetsgivarna, kan komma att få mycket stora konsekvenser för hela järnvägsbranschen: personalen på Pågatågen har rätt till paus och personaltoalett efter två och en halv timmes arbete. Standard inom många företag är annars fem timmar. ”Arbetsmiljöverkets beslut är ett beslut som kommer att påverka inte bara verksamheten på Pågatågen utan hela tågbranschen. Arriva har därför valt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut i ärendet tillsammans med Almega”, skriver affärsområdeschef Mattias Wrangtorp i en intern kommentar till de anställda vid Pågatågen. Bakgrunden till beslutet är en inspektion som gjordes under 2017. Turerna har sedan varit många och långdragna i ärendet. Skyddsombudet krävde vid inspektionen att lokförare, tågvärdar och kundvärdar efter två och en halv timmes arbete måste få tillgång till annan toalett än den som används av resenärerna i tågen. Dessa toaletter är nämligen ofta ur funktion, har slut på vatten eller allmänt nedsmutsade, enligt skyddsombudet. Arbetsmiljöverket menar i sitt beslut att det finns gott om personallokaler med toalett längs de olika Pågatågslinjerna och att det därför är fullt realistiskt med paus på tio minuter. Arriva invänder att personalen i nödfall kan kontakta trafikledningen och stanna tåget om de behöver gå på toaletten. Lokförarna accepterar inte detta, eftersom det skulle skapa förseningar och stress på grund av arga resenärer.

I det lokala avtalet på Arriva finns idag en regel om tre och en halv timmes arbete utan paus. ”Att begränsa schemaläggningen till två och en halv timmes arbete innan paus i alla turer är en begränsning som medför stora utmaningar i schemaläggningen och turkonstruktionen med ett ökat personalbehov som följd”, säger Mattias Wrangtorp. Arriva har nu fram till den 31 januari 2020 på sej att rita om personalens tjänstgöringsturer.

Inom arbetsgivareorganisationen Almega ser man stora risker med Arbetsmiljöverkets beslut. Blir regeln om två och en halv timmes arbete verklighet kan detta slå igenom i hela branschen. Det kommer i så fall att få mycket stora konsekvenser. ”Detta är snudd på katastrof. Det är inte bara personalbehoven som kommer att stiga, utan också inslag som passåkning och överliggningar. Turerna riskerar att bli mindre åkbara och behovet av ytterligare stationeringsorter ökar för många järnvägsföretag. Resenärerna kommer dessutom att märka av sämre tidtabeller. Kostnaderna kommer att öka dramatiskt och någon måste i slutändan betala. Risken är att det sker i form av högre biljettpriser och fördyrade godstransporter, säger en källa med viss insyn inom Almega.

35 thoughts on “Toalettbeslut ”snudd på katastrof”

 1. Där ser man, tur att SJAB satsat på personaltoaletter ombord på tågen i ganska många år nu. Endast X12 och X50-54 saknar detta (dock kan ju en toalett i X50-54 låsas som personaltoalett, vilket ibland görs redan). Förare kan ju gå dit vid lämpligt tillfälle).

  • Håller med. SJ (som borde kunna drabbas värst) har redan löst problemet. Pendeltågspersonal borde kunna gå på toa vid varje vändning bara arbetsgivaren fixar personallokal eller ett simpelt avtal med närmsta café.

   Almega är helt enkelt hemska människor som inte ens vill låta folk gå på toa.

 2. Du skriver angående paus ”Standard i det centrala spåravtalet är annars fem timmar.”
  Hur kommer du fram till det?

   • Nej, för du blandar ihop begreppet ”paus” med ”rast”. Två helt olika saker.

    Pendeltågtrafiken i Stockholm har haft paus i sina turer efter ett beslut av Arbetsmiljöverket 2006. Det har hittills inte påverkat hela branschen eller blivit ”snudd på katastrof”. Det går inte att påvisa att passåkning och överliggningar ökat, eller att turerna blivit mindre ”åkbara” (vad det nu egentligen är).

    Pendeltrafiken i Stockholm har öppnat ny åkstation i Södertälje, men det har inte att göra med införandet av paus. Det kommer sig helt naturligt efter att man byggt en depå där.

    Att införandet av paus skulle ha medfört sämre tidtabeller är det nog få som skulle hålla med om. Trafikutbudet för pendeltågstrafiken har sedan 2006 ökat markant, vilket ur resenärernas synvinkel borde uppfattas som en förbättring.

    Paus är lagstiftad och är en del i Arbetstidslagen där man inte kan göra undantag i kollektivavtal.

    Det är bättre att se möjligheter framför problem, och inte basunera ut att domedagen snart är kommen för järnvägen bara för att lokförarna på Pågatågen erkänts rätten till paus.

 3. Som vanligt så driver skyddsombuden en fråga utan minsta hänsyn till om det är genomförbart och vilka ekonomiska konsekvenser detta kan få….. Varför skulle inte personalen kunna använda samma toaletter som resenärerna precis som buss och lastbilsförare använder rastplatsernas toaletter som också ” vanliga Svenssons ” utnyttjar på sina bilfärder? Med snart 40 år som lokförare både inom person och gods har detta aldrig varit ett problem och så stort är inte Sverige (och definitivt inte Skåne….) att körtiderna blir så långa att inte eventuellt toabesök kan göras vid planenligt stopp. Men skyddsombuden lever inte i samma värld som vi övriga inom järnvägen och har naturligtvis lätt att jämföra med hur det är på fackföreningsexpeditionerna där de för det mesta sitter!

  • Skulle inte förvåna mig om denna fråga är ett symptom på dåligt samverkansklimat mellan arbetsgivare och personal snarare än att personalens egentliga behov av toaletter ökat.

  • Att ha paus betyder inte med automatik att någon behöver besöka toaletten. Men det ska finnas möjlighet att göra så om så önskas.

   Som lokförare förväntas man vara skärpt med en hög säkerhetsmedvetenhet. Genom att förlägga pauser på lämplig plats med jämna intervall där tid finns att lämna fordonet och sträcka på benen en stund ökar chanserna till ovanstående.

   Jag har svårt att se varför reglerna om paus inte skulle vara tillämpliga just för personal som jobbar inom järnvägen. Självklart ska arbetstidslagen gälla även för oss. Att Arriva och Almega skriker i högan sky över beslutet från AV var ju väntat – att lokföraren/skribenten genom sitt inlägg på denna sida mer eller mindre ogenerat framför arbetsgivarnas farhågor för framtiden, påhejad av andra lokförare är dock mindre begripligt.

   Kanske finns det fler lagar som herrarna är missnöjda med och som vi kunde besluta inte skulle gälla för järnvägare – semesterlagen och sjuklönelagen är väl egentligen ena jävla onödiga påfund som bara kostar pengar och drar resurser de också?

   • Min poäng handlade inte om att jag är missnöjd med skyddsombudet, Arbetsmiljöverket eller de lagar som åberopas.

    Får snarare en känsla av att en arbetsgivare som aldrig ger och tar, utan bara tar, får personal som använder alla möjligheter att ta tillbaka det man kan. Som man bäddar får man ligga, helt enkelt.

    På de företag i branschen jag jobbat i har detta aldrig varit en fråga. Beroende på hur turer ser ut kan möjlighet till paus ibland komma efter en timme och ibland efter tre eller fyra timmar. Skulle pausbehov uppstå utanför dessa luckor, löser man det operativt efter bästa förmåga. Människor är inte robotar som får behov av paus efter just 2,5 timmar bara för att turlistan anger det. I min värld är bra och åkbara turlistor viktigare än att man stenhårt följer arbetstidslagen. Men det förutsätter naturligtvis att alla parter är villiga att ge och ta i förhandlingarna.

  • Hade arbetsgivarna brytt sig något om sin personal från första början så hade inte sådana här krav blivit verklighet

  • Hallå vilket årtionde tillhör du?? Tror det är dags för dig och vakna och se hur det ser ut 2019 och inte hur det var på 70-80 talet. Vi har regler och lagar som idag reglerar dessa saker till skillnad, från hur det kanske såg ut när Du jobbade, och det inte var så väl reglerat. Börja själv inom järnvägen 81 och redan då fanns det reglerat om att det skulle finnas tj-toa (vilket även finns även idag), skall tilläggas att det var på SJ, men där du jobbade kanske inte hade detta?

  • Din jämförelse Henke med skyddsombud som sitter på en fackeexpedition är obegriplig, gissningsvis ett misslyckat försök att kränka dem. En paus är långtifrån bara en fråga om toalettbesök. Det är en lagstadgad rätt att gå undan för att ta en PAUS. Detta förvägrar en hel del järnvägsföretag sina anställda. På Stockholmspendeln gör man inte det utan har ritat turlistorna som respekterar pausbehovet. Det har i över 10 år gått alldeles utmärkt.

 4. Jag har arbetat denna sommar på ett dagcenter för psykiskt sjuka och har gemensam toalett med dem som är där, jag även har ansvar för att städa den. Bra för varje gång jag besöker den kan jag även fräscha upp den, och alla är nöjda.

  • Absolut, men menar du att föraren ska börja med att städa toaletten innan hen kan göra sitt behov på tåg i trafik, alltså att tåget blir ännu senare, är knappast realistiskt…

 5. Självklart ska personalen ha rimliga arbetsförutsättningar, arbetsgivaren får lösa det, det är deras ansvar.
  Förslag på lösningar då det verkar skralt med tankeförmågan hos Almega: (Minst) en av toaletterna på tåget görs om till personaltoalett. På de tåg som saknar toalett – bygg en personaltoalett.
  Sluta gnäll, personalen är människor samt er viktigaste investering. Dumsnålt och rent ut sagt korkat att tjafsa på deras bekostnad.

 6. Hej,

  Jag undrar om du har några tips på gamla tågstationsbyggnader som är riktigt vackra/charmiga i södra Sverige?

  • Känns kanske inte som rätt tråd riktigt, men prova att googla ”järnvägsstation södra Sverige” så ska du se att du får flera fina träffar. Några av mina favoriter är Ystad, Alvesta, Hässleholm och Eslöv. Sedan är ju frågan hur man definierar södra Sverige?

 7. Paus och personaltoalett har vi ju redan. Bara ringa TKL och gå ut och lägga en kabel i makadamen och pynta den med lite Lambi 💩🧻. En fantastisk känsla är det, likt att flagga en bestigen bergstopp!

 8. Jag kan förstå att reaktioner mot arbetstagarsidan kommer med en rubrik som förkunnar: Toalettbesök ”snudd på katastrof”. Det är svårt för läsaren att bilda sig en uppfattning i sakfrågan när nyheten i princip bara behandlar arbetsgivarsidans synpunkter på Arbetsmiljöverkets beslut. En beskrivning av begreppet paus samt skyddsombudens beskrivning av ärendet, hade säkert underlättat för läsaren.

  Pausregeln ingår i Arbetstidslagen. Arbetsmiljöverket har riksdagens och regeringens uppdrag att se till att Arbetstidslagen följs. Ute på arbetsplatserna är det framförallt skyddsombuden som bevakar att arbetsgivaren följer Arbetstidslagen, och begär åtgärder när så ej sker. Det är viktigt att komma ihåg att skyddsombuden inte är en part, utan de verkar utifrån Arbetsmiljölagen och Arbetstidslagen.

  En lag anger normalt vilken typ av straff man riskerar om lagen inte följs. I Arbetstidslagen anges därför straffbestämmelser där både fängelse och böter förekommer för olika brott. För brott mot pausregeln finns dock inget straff, men det betyder inte att man kan bryta mot regeln. Om pausregeln åsidosätts kan Arbetsmiljöverket genom beslut meddela ett föreläggande, vanligen kopplat kopplat till vite.

  Lokförare kan inte fritt gå ifrån sina arbetsuppgifter för paus. Därför måste särskilda arbetspauser läggas in i scheman. Här tillåter lagen att parterna, dvs arbetsgivare och fackförening, kommer överens om tidpunkt och längd för paus. Uteblir pauser, eller att det går för lång tid innan paus, har skyddsombuden enligt lag rätt att av arbetsgivaren begära åtgärd. Detta oavsett vad arbetsgivare och fackförening har kommit överens om. Vidtar inte arbetsgivaren begärda åtgärder har skyddsombud rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket för avgörande i frågan.

  Den som är kritisk mot skyddsombudens agerande bör tänka om, för skyddsombuden har gjort precis det lagen säger. När sedan Arbetsmiljöverket fattar beslut i linje med skyddsombudens begäran bekräftar det att skyddsombuden agerat korrekt och tagit sitt uppdrag på allvar. Den som vill ifrågasätta lokförarnas rätt till paus bör istället vända sig till riksdagen för att få tillstånd en lagändring.

  Frågan om paus är ännu inte avgjord, då arbetsgivaren överklagat Arbetsmiljöverkets beslut. Det är arbetsgivarens fulla rätt att få sin sak prövad i högre instans.

  • Ett mycket belysande inlägg av Thomas Schiechtl. Baserat på insikt. Slarvigt räknat tror jag det är minst det 4:e inlägget som försöker föra bort pausfrågan ifrån verkligheten och in till skithuset. Det verkar finnas starka skäl för somliga att förenkla pausfrågan till en fråga om rätten att gå på toa.

   Det är och förblir den enskildes rätt att göra vad fan denne vill på sin lagstadgade rätt att pausa!

   Hur kan det vara så svårt att begripa (eller erkänna) vad i lagens namn en PAUS innebär?

   • Syftningsoklarhet i andra meningen. För klarhetens skull:
    Enbart här finns nu ett otal inlägg som försöker föra bort pausfrågan ifrån verkligheten och in till skithuset.

 9. ”Det är och förblir den enskildes rätt att göra vad fan denne vill på sin lagstadgade rätt att pausa!”
  Nu är ju faktiskt en paus något som händer på betald arbetstid, så göra vad fan man vill stämmer inte, hur kan det vara så svårt att begripa.

 10. Du missförstår och jag tror det är avsiktligt. Pausen är som Stockholmspendels lokförarfack definierade det ”Egen tid”. Du kan bedja, gå på toa, ta en bensträckare, en nypa frisk luft eller en cig, konversera med någon, dricka kaffe, äta en banan, ringa och höra om barnet gjort läxan mm mm mm. Har du några sakliga invändningar emot det Crap eller ville du också bara styra bort sakfrågan?

 11. Jag har flera bekanta som jobbar på bandet på Volvo. Ni kan ju fråga dessa hur det är med paus….och toalettbesök! Vad jag menar är att inom järnvägen har vi alltid kunnat lösa detta utan bekymmer och nu vill skyddsombuden göra en höna av en fjäder genom att försöka driva fram tvingande regler! Jag ser med spänning fram mot den dagen när en del av personalen i exempelvis Hässleholm eller Malmö blir omplacerade till exempelvis Eslöv för att man på grund av nya pausregler måste göra detta till åkstation för Pågatågen!
  Vad händer om man skulle vara toanödig 15 minuter före eller efter den i så fall inlagda pausen?? Jo man gör som man alltid har gjort. Ombordpersonalen går naturligtvis in på tågets toalett och föraren stannar på lämpligt ställe (gärna där det ändå är uppehåll)och gör sammalunda! Enkelt med sunt bonnförnuft vilket tydligen saknas på många håll!

  • Jag håller med om att toalettbehoven borde gå att lösa utan tvingande regler som planerar in exakt när pausen skall vara, men, eftersom skyddsombuden tagit upp frågan har det sannolikt varit fall där arbetsgivaren inte velat lösa det smidigt. Jag har dessutom svårt att förstå att något är omöjligt i Skåne som är vardag och självklart i Stockholm. För övrigt tycker jag dina kompisar på Volvo borde prata med sina skyddsombud, Volvo står nämligen inte heller över arbetstidslagen. Däremot, när jag jobbat på banden en gång i tiden var det inte heller något problem, vi fick pauser…

 12. Man kan ju tycka att Skånetrafiken (som ju är den som upphandlat trafiken) borde ha synpunkter på att framför allt Arriva, men i viss mån även de anställdas representanter i såg hög grad accepterar det som ett ”normaltillstånd” att de kundtoaletter som finns på tågen (och eventuellt också på stationerna) håller så dåligt skick att de inte duger även åt personalen.

  För mig är det inte att leverera en rimlig kvalitet på den beställda trafiken.

 13. Pingback: Min månad: december 2019 | I huvudet på en lokförare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s