Vi-anda sågas av MTRs ex-chef

9789188743190_200x_nya-spar-pa-gammal-rals-om-svensk-jarnvag-och-nar-mtr-express-utmanade-sj”Nya spår på gammal räls”. Det är namnet på den bok som den förre VDn för MTR Express har skrivit och som kommer ut till försäljning den 20 september. Johan Söör redogör för alla de utmaningar som han och MTR ställdes inför när de beslutade sej för att ta upp kampen med SJ på paradlinjen Stockholm-Göteborg. Han beskriver det svenska järnvägssystemet med en uppstickares ögon och ifrågasätter många gamla sanningar. Han går mycket hårt åt framförallt Trafikverket och den kompisanda som råder i en bransch full av så kallade ”järnvägare”, vars viktigaste uppgift alltid tycks vara att hålla samman. ”Det är på ett sätt en sympatisk attityd, men problemet är att samma attityd skapar en oförmåga att ta in nya intryck och uppmuntra till olika åsikter om hur saker ska vara”. Det skriver Johan Söör i den bok som kommer ut i handeln om några veckor, men som den här bloggen redan nu fått ta del av.

Johan Söör påpekar att järnvägstrafiken i Sverige är världens mest avreglerade. Ändå fungerar inte konkurrensen som den borde. Bolagen konkurrerar inte på lika villkor. Tvärtom, menar Söör, så har den svenska avregleringen varit både ogenomtänkt och delvis oavsiktlig. Han anser att i princip alla de beslut om reformer som fattats av svenska politiker har handlat om att sätta press på och effektivisera SJ, snarare än om att öppna upp för andra företag att konkurrera med SJ. För att en avreglering ska lyckas, behövs det paradoxalt nog ännu mer regleringar. Spelreglerna måste bli tydligare. Skulden för att dessa regleringar har uteblivit vilar på politiker och myndigheter, som Transportstyrelsen och Trafikverket, menar Johan Söör.

Det är just Trafikverket som författaren skjuter in sej hårdast på, i flera fall. Han beskriver bland annat hur SJ fått fördelar i tilldelningen av tåglägen och hur enskilda personer inom Trafikverkets trafikledning gynnat SJ på bekostnad av andra aktörer, som MTR. Han redogör också för den dåliga stämning som plötsligt uppstod på Trafikverkets kunddag under senvåren 2013. Citytågs Mattias Söderhielm tog till orda och ställde en fråga som framkallade förvirring. Den anda av ”vi-är-alla-en-stor-familj” ställdes på sin spets. ”Så mycket för samverkan i järnvägsbranschen, som länge varit ett begrepp som använts till tjatighetens gräns”, skriver Johan Söör.

uzghkyq0sxh2ekbjl9mgMTR Express förre VD ägnar mycket utrymme i sin bok åt Trafikverkets sätt att tilldela tåglägen och hur man sköter den dagliga trafikledningen. Författaren menar att Trafikverket inte alltid ställer tillräckligt höga krav på sin personal och att rätt kompetens saknas på ledningsnivå. ”En prestationsinriktad kultur på en arbetsplats kommer att medföra att alla känner lite extra flås i nacken för att åtgärda problem som snabbt kan lösas. Tydlig ansvarsfördelning och noggranna uppföljningssystem från ledningsnivå och utåt i organisationen, samt ett coachande ledarskap, identifierar snabbt chefer och enheter som inte levererar på den nivå som resenärer, tågoperatörer och skattebetalare ska kunna förvänta sig”. Söör går så långt att han inte utesluter att hela trafikledningen borde privatiseras. Han jämför med flygplatser och tunnelbana där dessa funktioner numera upphandlas och läggs ut på entreprenad. ”Oavsett hur långt man vill dra graden av privatisering i den nationella järnvägstrafiken finns det uppenbarligen en stor förbättringspotential i att jobba med mjuka faktorer. Här har politikerna goda möjligheter att föra fram konkreta förslag som inte bara handlar om en ständig tävlan om vilket parti som lägger mest pengar på järnvägsunderhåll”.

Precis som den här bloggaren ibland gör, så riktar även Johan Söör kritik mot landets politiker. Fast av delvis andra anledningar. Förstås. Författaren menar att utredaren Gunnar Alexandersson gett svar på vad som behöver åtgärdas för att få till en fungerande marknad för tågtrafik. Ändå agerar inte landets politiker. Varför? ”Ovanligt nog har infrastrukturministern inte skickat utredningen på remiss. Varken regeringen eller oppositionspartierna verkar ha några konkreta förslag. Här har det funnits ett gyllene tillfälle att ta tag i de frågor som skapar otydlighet idag. Vet dagens ansvariga politiker egentligen vad de vill med svensk järnväg?”

Johan Söör ser sex områden som är extra viktiga att förbättra inom det svenska järnvägssystemet.

1. Skapa en långsiktig strategi för svensk järnväg
2. Tydliggör ansvarsfördelningen i järnvägssystemet
3. Ställ tuffare operativa krav på Trafikverket
4. Förbättra styrningen av spårunderhåll
5. Utveckla modellen för hur spårkapacitet fördelas
6. Stimulera till mer konkurrens

Sammanfattningsvis kan man säga att Johan Söörs bok är mycket läsvärd. Kanske framförallt för oss avregleringsskeptiker. Författaren väcker många relevanta frågeställningar och lyfter fram intressanta argument. Måste vi göra på exakt samma sätt som vi alltid gjort? En del av det som Söör skriver i sin bok har han gett offentlighet åt i tidigare intervjuer och uttalanden. Som hela problematiken med sj.se och en biljettförsäljning där MTR stängts ute. Men bokens läsare får också veta väldigt mycket annat. Om hur MTR Express kom till i rekordfart. Om hur privata operatörer i andra europeiska länder gått tillväga för att lyckas i kampen mot statliga giganter. Och inte minst hur Stadlers personal reagerade när MTR berättade att man ville installera ett jättelikt akvarium i samtliga sina tåg…

57da04d7149cf714b391479c8005994ce39f8a49_Johan_Söör_388-1
Johan Söör.

20 thoughts on “Vi-anda sågas av MTRs ex-chef

 1. Citytåg var det bolaget som skulle köra Stockholm-Göteborg och som inte kom igång? Ej att förväxla med Citypendeln.

 2. Hade varit läsvärd, men från artikeln samt hans uttalanden i media tidigare får jag uppfattningen om att det alltid är alla andras fel att han inte lyckas. Han verkar vägra inse sina egna fel och brister.
  – Vi får inte sälja biljetter på sj.se
  – Trafikverket är dumma.
  – Vi tänker inte delta i biljettsamverkan när det är stor-strul eftersom vi vägrar hjälpas åt. Men vi vill att andra ska hjälpa oss med billjettförsäljning.
  – Sj får bättre tåglägen trots att våra tåg är perfekta och deras jättedåliga.
  – Vi är felfria och SJs tåg går alltid sönder.

  Det jag stör mig mest på är att han med jämna mellanrum grinar i media om hur dumma alla andra är. Som en fotbollssupporter som skyller på domaren.

  Vi-andan är ett måste annars blir den nedåtgående spiralen där alla skyller på alla ännu värre. Ta som exempel i somras när trafikverket skyller nedrivna ledningar på tågbolagen, och tågbolagen skyller på trafikverkets uråldriga och dåligt underhållna infrastruktur.

  • Håller med U. Det må ligga en del i Söörs uppräkning av problem, dock inget nytt och att döma av resumén ovan finns gott om problemidentifikation men mycket lite av reflektioner om varför de uppstått. Det intresserar inte Söör. Tag kompetensbristen. Den uppstod 2010 då Trafikverket bildades och i den nya ledningsgruppen på 13 huvuden kom endast tre stycken från dåvarande Banverket; ingen direkt drömstart; cheferna för underhåll, investeringar, personal, trafikledning och strategisk utveckling hade alla sin bakgrund inom gamla Vägverket. Därefter har kompetens-dränaget accelererat. TrV kan på inte sätt matcha konsultföretagens, leverantörernas och entrepenör-företagens löner. Dit gick och går de i många fall de mest eftertraktade. Hur förvånande är det att de som är kvar uppger att de känner sig vara i underläge gentemot leverantörerna i de upphandlingar som är oerhört mer komplicerade än på vägsidan? Allt detta har påtalats och Söör verkar inte ha något att tillföra. Det hade däremot den utmärkta tidskriften Fokus som för 4 år sedan författade artikeln

   https://www.fokus.se/2014/01/vart-ar-de-pa-vag/

   På en bråkdel av den tid Söör använt till sin bok klarar artikelförfattaren Johan Anderberg av mer ”varför”. När jag ser hur hans forna kolleger på MTR på Stockholmspendeln TOTALT misslyckats leva upp till vad de lovat och skyller allt på andra, så blir jag irriterad på Söörs kink. Känns igen. Typ.

   Och en sak till:
   Varför i herrans namn skulle SJ sälja solklara konkurrenten MTRs biljetter?
   Skulle SAS sälja Lufthansas biljetter?
   Har grodor vattentäta arseln?

   • På konkurrensverkets hemsida kan man läsa om konkurrenslagen i korthet. Det är enkel läsning och en bra grund för diskussioner kring huruvida SJ utnyttjar sin dominerande ställning av biljettförsäljning för att hindra vissa konkurrenter.

    Det blir om inte annat lättare att förstå varför jämförelser med SAS och Lufthansa inte är relevanta eftersom de befinner sig på en marknad med helt andra förutsättningar där ingen av dem har en dominerande ställning vare sig när det gäller försäljning eller produktion.

    http://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/–ovrigt–/konkurrenslagen-i-korthet/

 3. Hej!

  Kul att boken uppmärksammas. Den är på 248 sidor, så innan alltför många i det här kommentatorsfältet drar tvärsäkra slutsatser tycker jag att man ska läsa boken. Ambitionen har verkligen vara att skriva en bok som är både nyanserad och faktabaserad. Läser man boken kommer man se att Trafikverket även får en del beröm, liksom SJ. Jag pekar också på misstag som vi på MTR Express gjorde i uppbyggnaden av företaget och avslutar med en rad konkreta förslag på hur jag tycker att svensk järnväg kan bli ännu bättre. Fortsätter gärna diskussionen senare, med den som läst boken.

  Mvh Johan

  • Hej Johan
   Jobbar inom SJ och tycker denna bok låter riktigt intressant. Kommer det finnas signerade böcker att beställa någonstans? 🙂

   /Per, ombordare

   • Hej Per! Kul att höra! Om du mejlar mig på johan.soor (a) gmail.com så löser vi det med signerade ex. Mvh Johan

 4. Först och främst så var SJs egoistiska sälj-system den 6e och sista av dina önskvärda förbättringspunkter. Därav lade jag det som ”Och en sak till”. Jag noterar att det är just detta som väckt invändningar.

  Men ok:

  Att vägra sälja konkurrenternas biljetter synes inte direkt uppenbart vara ”att missbruka sin marknadsmakt”. Fast visst kan de diskuteras, även om du Söör mest tjatar; utveckla det. Frågan tycker jag snarare är varför inte konkurrenterna skapar en motor som t ex Skyscanner? Säg den resenär som inte då kollar vilken operatör man finner mest motsvarar sina önskemål? Har MTR övervägt en sådan, och vad är problemet?

  P.S. Väck mitt intresse för boken Söör. Att du uppger dig ha gett TrV och SJ beröm väcker ingen läshunger, mer då på vilket/vilka område inom TrV du har gjort analyser om VARFÖR det brister. Jag har full förståelse för att du vill utelämna detaljer enär ”den där lokföraren” redan förtäljt så mycket ; det räcker med områden D.S.

 5. Med 200 miljoner i förlust de senaste två räkenskapsåren kanske man ska ställa sig frågan om man inte ska göra nånting annat?

  • Att starta upp ett företag kostar alltid pengar, speciellt om man måste göra stora investeringar innan man kan få några inkomster. Jag är rätt säker på att MTR är det klara med hur mycket förluster man kan acceptera innan man kastar in handduken.

   Jämför med Lidl och MediaMarkt som tagit stora förluster för att slå sig in på den svenska marknaden. Uppenbarligen finns det villigt kapital och bra är det.

 6. Sverige har den mest avreglerade järnvägen i världen. Men det räcker inte! För att verkligen öppna för mer konkurrens måste regeringen göra något åt SJ:s missbruk av sin försäljningstjänst, ungefär som EU som tvingade Micrsosoft att låta kunderna välja mellan IE och andra webbläsare. En reglering skulle kunna vara så här: ”Ett järnvägsbolag får antingen 1) endast sälja biljetter till sina egna tåg eller 2) sälja biljetter till samtliga tågbolag i Sverige.”.

  • Eftersom SJ är dominerande även när det gäller reseutbudet så skulle sj.se fortfarande vara den dominerande marknadsplatsen för tågresor även om de bara säljer sina egna resor.

   Därav bedömning att SJ är multi-dominerande på den svenska järnvägen då de kontrollerar såväl den dominerande säljplattformen som det dominerande reseutbudet.

   • Frågan har på MTRs begäran prövats av Konkurrensverket 2014. Det blev avslag. Antar att den kan prövas igen och varför inte? Men varför kommer då inte Söör med några nya argument eller infallsvinklar. Min gissning är att han inte har några sådana, utan vill skapa opinion. Ta på sig offerkoftan. David versus Goliath. Vad vet jag? Det kanske står i boken; ”Lokföraren” får gärna inkomma i ämnet om det är så.

    Nyckelmeningar i Konkurrensverket beslut tycker jag är
    ”På denna marknad står tågtrafiken för högst 15 procent och SJ har en liten marknadsandel totalt sett och under inga omständigheter en dominerande ställning.” och ” Enligt EU domstolens praxis kan det inte under några omständigheter vara fråga om en nödvändig nyttighet enbart på den grund att det krävs vissa investeringar för att få tillgång till den påstådda nyttigheten”

    Här är Konkurrensverkets beslut i sin helhet:

    Citat: På denna marknad står tågtrafiken för högst 15 procent och SJ har en liten
    marknadsandel totalt sett och under inga omständigheter en dominerande
    ställning. MTR kan redan idag ansluta sig till Linkons bokningssystem Petra vilket är den databas som biljettförsäljningen på SJ:s hemsida bygger på.

    Frågan i ärendet är emellertid om MTR ska ges rätt att även använda SJ:s digitala kanaler inklusive SJ:s webbplats som sådan för marknadsföring och försäljning av MTR:s tjänster dvs. om det utgör en nödvändig nyttighet för MTR att göra detta. Med nödvändig nyttighet avses en infrastruktur som inte fysiskt eller lagligen kan dubbleras, t.ex. en hamn eller teleinfrastruktur.

    Enligt EU domstolens praxis kan det inte under några omständigheter vara fråga om en nödvändig nyttighet enbart på den grund att det krävs vissa investeringar för att få tillgång till den påstådda nyttigheten (se EU domstolens dom i Bronner målet, C-7/97). Att MTR kommer att ha kostnader för att marknadsföra sina tjänster eller för att bygga en egen webbplats kan således inte tillmätas någon betydelse vid bedömningen av om SJ:s biljettförsäljning via den egna webbplatsen kan anses utgöra en nödvändig nyttighet. MTR:s påstående om otillåten diskriminering tillbakavisas med hänvisning till det ovan refererade fallet Bronner, enligt vilket otillåten diskriminering bara kan förekomma mellan företag som är befintliga kunder.

   • För de som inte känner till det kan det vara bra att veta att konkurrensverket åter utreder sj.se efter nya anmälningar från MTR Express och Saga Rail. Den förra anmälan avfärdades efter tre veckors utredning. Den nuvarande beräknas pågå i ett år. Det finns nu ett betydligt bättre underlag och kunskap om förutsättningarna för tågbolag att konkurrera om resenärerna och säljplattformens betydelse för detta.

 7. Ja, varför MTR inte lyckats sälja tågbiljetter till sina tåg till och från Göteborg kan ju bero på olika anledningar.

  Bolaget delar bl a ut till alla inställda nånting som heter ”Code of conduct — Sund kultur inom MTR.” Med diverse riktlinjer, bl a uppförandekod. Och lite text om att du kan bli av med jobbet. Hårda hot i förtäckta ordalag alltså. Och om sanningen ska fram hatar 90% av de anställda MTR, men de älskar sitt jobb inom spårtrafiken. Dessa åker inte privat med MTR:s röda tåg och berättar gärna för vänner och bekanta om sin kinesiska arbetsgivare. Som beter sig i de flesta sammanhang som skulle göra Nordkorea och fd DDR gröna av avund. En arbetsgivare som beter sig på ett sätt utåt och på ett sätt inåt i sin organisation.

 8. Tutf:
  Personalpolitiken är vad man kan förvänta sig av ett multinationellt företag från kommunist-kina. Men det bryr sig inte Konkurrensverket om, och det skall de inte heller. På tal om hänsynslöshet: Tror någon att MTR på motsvarande sätt skulle släppa in SJ på sin plattform om de varit först med att bygga upp en sådan? Saga har sagt att de skall göra det på sin pyttelilla sajt, och det är sympatiskt smart. Men MTR? ALDRIG!

  Rolf:
  Intressant med en förnyad anmälan. Vari består det bättre underlaget om säljplattformens betydelse? Råder det någon brist på insikt om dess betydelse på konkurrensverket? Då är de ju dumma i huvudet, så det är därför jag blir nyfiken. Den sajt som SJ byggt upp är av stor betydelse. Frågan hänger fortfarande i luften om varför inte MTR då bygger upp en egen resmotor. MTR har full tillgång till det underliggande bokningssystemet hos Silverrail som hela branschen använder, och den är privatägd ? Thomas Tydal till exempel riggar plättlätt en sajt som är MINST lika bra som SJs. Tror jag. Varför inte?

  Detta är för mig den helt avgörande frågan.

  Mer sekundärt (för mig) är att ingen har på ett övertygande sätt för mig visat att SJ har en dominerande ställning vare sig när det gäller försäljning eller produktion på den aktuella plattformen. Reseutbudet/sålda resor där på några aktörer:

  Stockholms Pendeltrafik cirka 85 miljoner resor per år
  Resor per år Stockholms Tunnelbana 320 miljoner
  SJ 30 miljoner per år
  Spårvagnstrafiken i Göteborg 126 miljoner

  Det ser för den okunnige ut som att MTR måste få Konkurrensverket att bryta ner konkurrenssituationen till sträckan Stockholm-Göteborg eller stambanorna. Eller vari består de nya argumenten, det räcker med övergripande; jag förstår den är smällfet om den tar ett år för en expertgrupp att bearbeta materialet.

  Jag vill understryka att jag jobbat på SJ i 40 år men har inte minsta sympati för dem. Inte för MTR heller. Mitt intresse kommer sig av att avregleringen formaterats till en plågsam rysare och visar att den gamle SJ-chefen Stig Larsson hade rätt nära han sade att avregleringen blir ett eldorado för jurister. Bara alla upphandlingar av trafik och underhåll är ju ett dysfunktionellt träsk av överklaganden, trafikfiaskon, ständiga attacker på arbetstidsregler och allmänt dålig & otrivsam personalpolitik. Jag är utled på hela dramaturgin. J#/*a sandlåda!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s