Oenighet bakom rekonstruktion

Företaget Settler Rail, som är majoritetsägare av Swedtrac Trafik AB, har hamnat i ekonomisk knipa och är under rekonstruktion. En av anledningarna till problemen är att de tre delägarna inte kunnat komma överens. Det framgår av en skrivelse som lämnats in till tingsrätten i Gävle. Settler Rail bildades så sent som förra året och sysslar med järnvägsunderhåll och järnvägsentreprenader. Tre mindre bolag – Spårbyggarna och Best Rail från Nässjö samt Settler AB från Stockholm – gick den 1 mars 2017 samman och bildade Settler Rail. Vid en presskonferens i Nässjö berättade de tre företagsrepresentanterna att de såg mycket ljust på framtiden. Uppdragsgivarna var många, bland annat Strukton, Infranord och VR Track. Delägarna räknade med en omsättning på uppemot 50 miljoner kronor om året. Så blev nu inte fallet. Omsättningen blev bara cirka 28 miljoner och förlusten för 2017 skrevs till fem miljoner kronor. I våras hoppade Spårbyggarna av det nystartade företaget. ”Det visade sig att sammanslagningssvårigheterna var betydligt större och mer kostsamma än vad de tre ägarna räknat med. Samtidigt uppstod meningsskiljaktigheter mellan delägarna. Detta medförde oväntade kostnader och per den 18 maj 2018 har ägarförhållandena ändrats och det är nu bara två ägare kvar”, skriver rekonstruktören, som också konstaterar att oenigheten inte bara inneburit ökade kostnader utan också utebliven omsättning. I maj var den samlade förlusten åtta miljoner kronor, trots att ägarna tillfört och lånat ut cirka fyra miljoner, förutom aktiekapital och aktieägartillskott. Största fordringsägare är Swedbank. Banken har företagsinteckningar om 5,5 miljoner kronor till säkerhet för sin fordran. De två kvarvarande delägarna bedömer framtidsutsikterna som goda och har redan börjat en organisationsförändring. Man har gjort personalneddragningar och sålt av maskiner och fordon. Man har även avvecklat sitt kontor i Nässjö. Settler Rail räknar med en årlig omsättning på 20 miljoner och vill nu rädda företaget genom en ackordsuppgörelse samt nya tillskott av de kvarvarande ägarna. Oprioriterade borgenärer erbjuds ett ackord på 25 procent eller mer.

36950884_10216967371925865_5286175246028636160_n

Annonser

3 thoughts on “Oenighet bakom rekonstruktion

  1. På Alla Bolag ser man att företaget är lierat med BS-Rail Resurspool i Falköping.
    Ingår även verkstaden i gamla lokstallet i konstellationen?
    Har man inte ett stort underhåll för Västtrafiks Regina och X60/61 förlagda dit?

      • Moderbolaget BSJG Holding AB äger bl a fastigheterna som den nya verkstaden och hyr ut den, underhållet på Västtrafiks elmotorvagnar i dessa lokaler bedrivs av Bombardier (Regina) och Alstom (X61). BS Verkstäder håller till i gamla lokstallet. BS Rail bytte ägare och namn till Settler i november 2016. BS-gruppen tycks inte ha någon ägarkoppling till Settler sedan försäljningen. http://www.bsverkstader.se/nyheter/bs-rail-har-nya-aegare/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s