Min månad: april 2018

Den här månaden har jag tjänstgjort i Eskilstuna. Där har det mest blivit körning på den gamla TGOJ-banan från Oxelösund. Det kan kanske tyckas enformigt, men jag trivs ganska bra med arbetet. Turerna med stålämnestågen är långa, vilket ofta genererar extra fridagar. Förutom slitet i Eskilstuna har jag också haft en övertidstur i Älmhult och en i Karlshamn samt kört ett museitåg fram och tillbaka på Blekinge Kustbana. Jag har gjort en lista på månadens alla tåg, vilken kanske kan ge en liten inblick i hur mina jobbveckor brukar se ut.

1 april: gt 19133 Blg-Oxd. 434 m, 2462 t. Br185 5642+5404. (Övertid Et-Oxd)
1 april: tjt 75498 Oxd-Et. Ensamma lok. Br185 5404+5642. (Övertid)
8-9 april: vxl gasvagnar Kh 21.15-05.50. (Övertidstur)
11 april: gt 9133 Et-Oxd. Ensamt lok. Br185 5642.
11 april: gt 9132 Oxd-Blg. 152 m, 531 t. Br185 5642.
12 april: gt 9133 Blg-Et. 526 m, 1697 t. Br185 5642.
13 april: gt 9133 Et-Oxd. 314 m, 1766 t. Br185 5642.
13 april: gt 9132 Oxd-Blg. 325 m, 1879 t. Br185 5642.
14 april: gt 9133 Blg-Oxd. 464 m, 1285 t. Br185 5642. (Övertid Et-Oxd)
14 april: tjt 75502 Oxd-Et. Ensamt lok. Br185 5642. (Övertid)
15 april: tjt 75527 Et-Oxd. Ensamt lok. Br185 5642.
15 april: gt 9130 Oxd-Et. 255 m, 1381 t. Br185 5642.
15 april: gt 5482 Et-Gäb. 253 m, 312 t. Rd 1086.
16 april: gt 9505 Sv-Et. 563 m, 2052 t. Rd 1088+1082.
17 april: gt 9131 Et-Oxd. 273 m, 1074 t. Br185 5404+5642.
17 april: gt 9130: Oxd-Et. 415 m, 1471 t. Br185 5642+5404.
18 april: rst 29140 Cr-Sög. 54 m, 57 t. Y8 1064+Y7 1193+Y6 1062. (Museitåg)
18 april: rst 29141 Kh-Sög. 54 m, 57 t. Y6 1062+Y7 1193+Y8 1064. (Museitåg)
23 april: gt 5118 Äh-N. 190 m, 535 t. Rc4 1290. (Övertidstur)
25 april: gt 9131 Et-Oxd. 501 m, 2319 t. Br185 5404+5642.
25 april: gt 9130 Oxd-Et. 362 m, 721 t. Br185 5642+5404.
26 april: gt 9131 Et-Oxd. 377 m, 1584 t. Br185 5404+5405.
26 april: gt 16494 Oxd-Et. 629 m, 2235 t. Br185 5405+5404.
27 april: gt 16501 Et-Oxd. 360 m, 735 m. Br185 5404.
27 april: gt 9132 Oxd-Blg. 602 m, 997 t. Br185 5404.
28 april: gt 9133 Blg-Et. 87 m, 531 t. Br185 5404.
29 april: gt 19133 Et-Oxd. 377 m, 1309 t. Br185 5404.
29 april: gt 9132 Oxd-Blg. 135 m, 255 t. Br185 5404.
30 april: gt 9133 Blg-Et. 231 m, 1284 t. Br185 5404.

(Blg=Borlänge, Oxd=Oxelösund, Et=Eskilstuna, Gäb=Gävle Godsbangård, Sv=Storvik, Cr=Kristianstad, Sög=Sölvesborg, Kh=Karlshamn, Äh=Älmhult, N=Nässjö).