Riksrevisionen granskar ERTMS

22539679_10214708193287811_1297452253535301183_nDet är inte bara Europeiska Revisionrätten som granskar införandet av ERTMS. Även svenska Riksrevisionen har beslutat att titta närmare på frågan om det nya trafikstyrningssystemet. Det uppger branschorganisationen Tågoperatörerna. ”Riksrevisionen ska genomföra en granskning av effektiviteten i införandet av ERTMS hittills och förutsättningarna för effektivitet i det fortsatta införandet. Tågoperatörerna bidrog med information till den förstudie som föregick beslutet att inleda granskningen och kommer att lämna bidrag även fortsatt i den mån det efterfrågas”, skriver branschorganisationen i en sammanfattning som egentligen rör Nordic Rail. Bedömare som bloggen varit i kontakt med menar att ERTMS-utbyggnaden också bör granskas av experter på digitala investeringar och av ESO, expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Man konstaterar att de svenska koldioxidutsläppen för tillfället ökar och att järnvägen tappar i konkurrenskraft genom att kostnaderna ökar för tågoperatörerna vid ombyggnad av lok från det nuvarande signalsystemet ATC till ERTMS. Motsvarande kostnader finns inte för landsvägstrafiken. ”Förslaget är därmed att utreda vilken påverkan ERTMS får på samhället, när det gäller ökade samhällskostnader, reducerad konkurrenskraft i järnvägen, ökade koldioxidutsläpp på grund av överflyttningseffekten av godstransporter till andra transportmedel, och om pengarna från ERTMS investeringen istället kan användas till nyttigare ändamål som till exempel förstärkt spårunderhåll, reinvesteringar samt begränsade nyinvesteringar i befintlig infrastruktur i närtid”, säger Magnus Sandgren, som är sakkunnig i järnvägsfrågor och har en bakgrund som bland annat lokförare, signaltekniker och elingenjör.

Sandgren vill att det fortsatta ERTMS-införandet skjuts upp i minst tio år. Då hinner systemet stabilisera sej med standardiserade programvaror, så att de blir enhetliga i hela EU samt börjar produceras i större volymer, vilket skulle sänka kostnaderna. Enligt Trafikverkets införandeplan för ERTMS kommer Malmbanan att vara nästa järnväg i Sverige som förses med det nya systemet. Därefter står Södra stambanan på tur. Inkopplingen där kommer att ske etappvis under 2023-2027, med början på sträckan Lund-Mjölby. ERTMS på Södra stambanan hänger dock ihop med utbyggnaden i Danmark. Obekräftade uppgifter gör gällande att danskarna beslutat skjuta upp sin inkoppling i minst fyra år, vilket också skulle kunna försena projektet i Sverige.

Även Näringslivets Transportråd föreslår en senareläggning av ERTMS. Det framgår av ett remissyttrande till den nationella transportplanen. Transportrådet är i grunden positivt till det nya systemet, men menar att införandet måste harmoniseras med övriga Europa, för att minimera störningar. Trafikverket föreslår i transportplanen för 2018-2029 att 15-16 miljarder kronor ska anslås till ERTMS-utbyggnaden. ”Förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga järnvägar borde vara högre prioriterat än ett tidigt införande av ERTMS”, menar Transportrådet.

1 thought on “Riksrevisionen granskar ERTMS

  1. Vad gäller Danmark är det två system som byggs ut samtidigt. ERTMS på ”de store skinner” (stamnätet) och motsvarande på S-banan som redan har kontinuerlig uppdatering, fast med linjeledare.

    Problemen har varit stora på S-banens system och detta år tog man beslut i Danmark på att omprioritera utbyggnaden och förlänga projektet med två år. Mycket pga att man inte fått stabilitet på S-banan.

    Vissa delar av stamnätet har prioriterats upp och byggs ut snabbare än först planerat, andra prioriteras ner och byggs ut först när man är klar med de prioriterade stråken.

    Om inget nytt skett sedan i somras är det den reviderade tidsplanen man jobbar efter.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s