Tog fel kabel – bygge försenas ett år

dsc00829Om tre månader skulle arbetet med att fjärrstyra det så kallade Y:et i Småland vara färdigt. Därmed skulle det gamla systemet med manuell tågklarering äntligen kunna bytas ut. Men så blir det inte. Hela projektet har försenats eftersom en entreprenör grävt ned fel sorts kabel. Arbetet måste nu göras om från början. Interna uppgifter inom Trafikverket gör gällande att fjärrstyrningen blir ett år försenad. ”Detta är en totalentreprenad där en entreprenör utför arbetet utifrån våra krav och föreskrifter. Trafikverket har undersökt den nedlagda kabelns prestanda och eftersom vi anser att kabeln inte håller den standard som krävs har vi beslutat att den ska bytas”, säger Trafikverkets projektledare Anders Jonsson till bloggen.

Y:et omfattar sträckorna Värnamo-Vaggeryd-Jönköping och Vaggeryd-Nässjö. Totalt har Trafikverket satsat 275 miljoner kronor på den upprustning som skulle stått färdig vid tidtabellskiftet i december. Projektet omfattar inte bara fjärrstyrning av de båda järnvägssträckorna, utan också nya mötesspår i Hörle och Båramo, som också får en ny anslutning till terminalen, samt hastighetshöjning till 140 kilometer i timmen mellan Skillingaryd och Värnamo. Förseningen kommer naturligtvis att medföra flera miljoner kronor i extrakostnader. Vem som ska bekosta detta är ännu inte utrett. ”Det är i nuläget för tidigt att veta när arbetet, både med kabelbytet och de övriga förbättringsåtgärderna, kan vara klart och hur kostnaderna för bytet kommer att fördelas. Oberoende av ovanstående försening börjar arbetet med nya broar och parallellvägar att lida mot sitt slut och öppnar inom kort”, säger Anders Jonsson.

Ansvarig entreprenör för upprustningen av Y:et är företaget Eitech. Bloggen har sökt flera företrädare för Eitech, men ingen har velat svara på frågan hur detta grova misstag har kunnat begås. En person med viss insyn som bloggen talat med misstänker dock att en del av problemen kan härledas till själva totalentreprenaden. ”När det gäller en vanlig utförandeentreprenad får byggföretaget en säkerhetsgranskad bygghandling att jobba utifrån, men i en totalentreprenad tar företaget själva fram den handlingen och granskar den. Det är också upp till totalentreprenören att ta fram projekt- och byggkostnad. Fördelen med detta är att bygget kan komma igång snabbare. I nästan alla totalentreprenader påbörjas byggnationen på förhandskopior för att spara tid, men det finns ju också risker. Jag tror att Eitech kan ha missbedömt komplexiteten i det här fallet, kanske har också kraven varit dåligt ställda från Trafikverkets sida.”

Ungefär tolv personer är idag sysselsatta med tågklareringen längs de båda sträckorna. Först för ett par veckor sedan fick de besked om förseningen och att deras tjänster kommer att behövas även nästa år. Flera av dem hade då redan sökt nya jobb, bland annat andra tkl-tjänster inom Trafikverket. Detta tillsammans med ökad trafik och andra bevakningstider ställer till problem. ”Ja, det ser ut att bli ganska ansträngt i T18. Vi tittar på lite olika alternativ för tillfället. Med samma bevakning som idag så hade vi nog kunnat dra runt det, men nu blir det tufft. Generellt sett finns det heller inget överskott av tågklarerare, snarare tvärtom, det är brist på dem”, säger Göran Cronholm, sektionschef på Trafikverket.

Annonser

Ännu oklart om vintertrafik i norr

16406503_10212174398944536_956921481030974998_nDet är oklart om det blir någon daglig trafik på Inlandsbanan mellan Östersund och Mora den här vintern. ”All persontrafik med motorvagn vintertid sedan 2012 har delfinansierats av Region Jämtland Härjedalen. Vi inväntar nu politiska signaler från regionen angående reguljär kollektivtrafik på Inlandsbanan och kommer efter det tillsammans med besöksnäringen ta ställning till en ansökan om fortsatt stöd för trafiken, men besked kan komma så sent som i december”, skriver Inlandsbanan i ett mejl till bloggen.

Dagtåget har rullat under perioden december-april sedan 2012 och har blivit en stor succé. Det totala antalet resenärer som reser kollektivt på sträckan har fördubblats. Förra vintern åkte drygt 10000 personer med dagtåget. Från början var tanken att locka turister till framförallt Vemdalsfjällen, men efter hand har det vanliga resandet tagit över allt mer och idag har två tredjedelar av resenärerna ingen koppling till besöksnäringen eller vintersporten. Denna succé har blivit en bekräftelse på det som Inlandsbanan arbetat mot i flera år: nämligen att ersätta busstrafiken längs linje 46 med tåg. Trafikstart skulle kunna bli 2019, om allt går vägen i nästa upphandling. Region Jämtland Härjedalen har nu också skrivit till Trafikverket och bett om råd. Vad ska man upphandla när det gäller linje 46, Mora-Östersund? Tåg eller buss?

Inlandsbanan har låtit ta fram en oberoende utredning om framtidens trafik och i den framkommer det att tågtrafik jämfört med busstrafik längs sträckan Östersund-Mora skulle bli fem miljoner kronor dyrare om året, men å andra sidan skulle den samhällsekonomiska vinsten kunna bli 20 miljoner kronor. Med nya, fossilfria fordon och en upprustad bana skulle bland annat restiderna minska dramatiskt. När det gäller busstrafiken gäller snarast det omvända: förlängda restider på grund av dålig väg. Inlandsbanan har kommit fram till att man skulle kunna snudd på halvera restiderna på sträckan Östersund-Mora. ”Tågets potential till kraftigt sänkta restider på längre sträckor har ännu inte kunnat nyttjas fullt ut längs med Inlandsstråket. Ska invånarna i Jämtlands och Dalarnas län också ha möjlighet till snabbare och bekvämare resor med tåg? Det är nu upp till beslutsfattarna. De behöver värdera och bestämma om ett principbeslut kring flytt av kollektivtrafiken från landsväg till järnväg ska vara möjlig i nästa kollektivtrafikupphandling. Gör de det kan vi utveckla snabba och goda förbindelser både regionalt och interregionalt”, säger Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

Ett australienskt fondföretag kommer eventuellt att gå in med miljardbelopp för en upprustning som innebär ökad bärighet och högre hastigheter. Redan nu håller Inlandsbanan på med ett annat intressant projekt, som beräknas vara i mål nästa år. Flera stationer förbereds för fjärrstyrning och kommer därmed att möjliggöra en ökad och mer flexibel trafik. Stationerna det handlar om är Orsa, Fågelsjö, Röjan, Svenstavik, Jämtlands Sikås, Vilhelmina, Sorsele, Arvidsjaur och Jokkmokk. Dessa driftplatser kommer att fjärrstyras av tågklarerarna i Sveg, Hoting och Storuman.

Spår rustas och läggs ned

DSC_2170Företaget AAK i Karlshamn genomför just nu underhållsarbete av sitt industrispår. Samtidigt har kommunen beslutat att lägga ned spåret fram till fabriken och bygga parkeringsplatser. Kommunalrådet Per-Ola Mattsson säger till Sydöstran att man diskuterat frågan i flera år med AAK, men inte lyckats komma fram till någon lösning. Enligt Karlshamns kommun betalar AAK ingen avgift för att man använder kommunens spår och nu har investeringsbehovet blivit stort. Samtliga slipers måste bytas på sträckan, vilket beräknas kosta 12-15 miljoner kronor. Industrispåret i Prinsgatan, från Karlshamns Västra till AAK, är en rest av den gamla kustbanan, som före breddningen på 1950-talet gick detta håll genom staden vid Mieåns mynning. Green Cargo kör rapsmjöl från Karlshamn. Några enstaka gånger om året lastas också gods i vanliga täckta vagnar.

LKAB tar över även i söder

iorepcLKAB tar till sommaren över bemanningen av malmtågstrafiken i egen regi även på det södra omloppet, Malmberget-Luleå, där det rullar fyra tåg om dagen. Tågen framförs idag av lokförare anställda av Green Cargo. LKAB behöver 20 förare för den nya trafiken. Samtliga Green Cargos lokförare kommer att erbjudas en övergång till malmtrafiksbolaget. ”När vi ökar transportvolymerna behöver vi säkerställa att vi kan täcka och säkra förarbehovet. Effekten av en egen förarkår innebär rejäla kostnadsbesparingar. Dessutom har vi möjlighet att styra och planera förarbehovet vilket gör oss mer flexibla”, säger Anders Björnström, VD på LKAB Malmtrafik. Redan 2015 tog LKAB över trafiken i egen regi med egen personal på det norra omloppet, från Narvik i norr till Svappavaara i söder. Ett 30-tal lokförare gick då över från Green Cargo. Tolv förare kom från LKABs egen lokförarutbildning. Eftersom LKAB anser att lokförare är en mycket viktig strategisk resurs så kommer man även denna gång att starta en egen lokförarutbildning, som drar igång denna månad. Tolv lokförare kommer att utbildas, precis som 2015. ”Vi får även synergieffekter i och med att vi kan nyttja förarna på terminalerna. Det är med andra ord enbart positivt med en egen förarkår”, säger Anders Björnström. Vid årsskiftet tappar Green Cargo även trafiken med de så kallade insatstågen, som rullar åt LKAB sju dagar i veckan på sträckan Luleå-Kiruna. Transporterna tas över av Hector Rail.

En engelsk variant hade varit bra

21272539_10214349881130231_3680544293377587847_nDen 10 september 2004 körde en lastbil mot rött och fastnade vid en järnvägsövergång utanför Kristianstad. Istället för att köra igenom bommarna valde chauffören att stanna mitt på spåret. Han gick ut och försökte lyfta bort bommen. Då kom tåget. Två lokförare omkom i den våldsamma kollisionen och ett 50-tal resenärer skadades. För en månad sedan höll samma sak på att hända igen. En lastbil fastnade på nästan exakt samma sätt, men den här gången kunde tåget passera med mycket liten marginal. I efterdyningarna till dödsolyckan för 13 år sedan började dåvarande Banverket montera instruktioner på insidan av alla järnvägsbommar: ”Vid fara – kör igenom bommen”. Jag vet inte hur stor nytta denna uppmaning har gjort, men förhoppningvis kanske den har sparat något eller några liv. Nu har dock ett nytt problem dykt upp, vilket en kollega gjorde mej uppmärksam på häromdagen. Sedan olyckan i september 2004 så har södra Sverige i princip invaderats av lastbilschaufförer från de forna öststaterna. Det var också en sådan som körde lastbilen som fastnade mellan bommarna i Nosaby för en månad sedan. Det bekräftar åkeriföretaget DSV. Det är förstås inget krav att kunna tala och läsa svenska för att få köra lastbil i Sverige. Jag tycker att texten på insidan av järnvägsbommarna borde kompletteras med en engelsk och kanske tysk variant. Annars är nog olyckan snart framme igen. I Sverige får ju alla med körkort lära sej hur man ska bete sej om man råkar hamna på ett spår instängd mellan bommar. Sen att folk struntar i att göra som man ska, att köra igenom bommarna, eftersom de är rädda att repa lacken är en helt annan sak. Men hur fungerar det i utlandet? Är det samma regler som gäller där och har man samma typ av forceringsbara bommar som i Sverige?

Efter it-skandalen: avgifterna sänks

dsc_2503Transportstyrelsens förslag till nya avgifter för 2018 är nu ute på remiss. Det här gången blir det inga höjningar. Tvärtom faktiskt. Inom två områden sänks till och med avgifterna. Anledningen är att regeringen beslutat att det ackumulerade underuttaget av avgifter inom järnvägsbranschen fram till 2015 ska skrivas av. En annan orsak är enligt Transportstyrelsen effektiviseringar som myndigheten gjort inom sin it-verksamhet, vilket framstår som smått komiskt i skenet av den senaste jätteskandalen. Totalt minskar avgiftsuttaget inom järnvägssektorn från 70 miljoner kronor till 65 under 2018. Avgiften för registerhållning av fordon föreslås sänkas, precis som timtaxan i ärenden som gäller godkännanden av fordon och andra delsystem inom järnvägen. Alla andra avgifter bibehålls på 2017 års nivå. Det innebär således att avgiften för lokförarbeviset inte höjs ytterligare, vilket annars många förare hade befarat. Kostnaden per år är idag 500 kronor. Många lokförare kräver att avgiften sänks, eller till och med avskaffas helt, vilket bloggen rapporterat om i flera tidigare inlägg. De anser helt enkelt att lokförarbeviset är en meningslös produkt som de inte har någon som helst nytta av i sin yrkesutövning. En lokförare skriver så här i ett yttrande: ”Av remissunderlaget framgår även att en del av Transportstyrelsens kostnadssänkningar uppkommit tack vare effektiviseringar inom it-området; då samma underlag även upplyser om att en stor del av ärendena – ”till exempel registerhållningen” – sker direkt i it-systemet, är det inte orimligt att begära att dessa kostnadssänkningar även skall komma lokförarna till del. Transportstyrelsen får förutsättas ha ett gemensamt it-system för sin verksamhet”.

Min månad: augusti 2017

Månadens bildsammanfattning kommer till eder något senare än vanligt. Jag ber om ursäkt för detta. Anledningen är att mitt arbetsschema plötsligt och något oväntat blev väldigt späckat. I onsdags kom jag hem vid lunchtid efter en överliggningstur i Malmö. Sedan skulle jag inte påbörja mitt nästa arbetspass förrän ett dygn senare. Jag åkte hem, sov några timmar och sprang sedan en runda. Det ska tydligen vara bra för knäna. Under tiden började det ringa på tjänstetelefonen. Det visade sej att gaståget till Karlshamn var sex timmar försenat på grund av ett större haveri längs Södra stambanan. Kollegan hade kört från Nässjö och suttit på loket i tio timmar! Han var av förklarliga skäl något trött och vägrade ta returresan. Det kan man ju förstå. Den operativa arbetsledningen undrade därför om jag, som ändå bor i Karlshamn, kunde köra tåget till Älmhult. Jag funderade en stund. Jag skulle behöva ställa väckarklockan på tre och inte vara framme i Älmhult förrän klockan åtta på morgonen, det vill säga tre timmar innan min ordinarie tur skulle påbörjas. Å andra sidan skulle jag hinna vila under den tiden. Så jo, det skulle nog kunna funka. Det fick bli en deal. Jag fick ledigt imorgon lördag, då jag ändå bara skulle ha haft jour. Som en extra bonus slapp jag dessutom köra bil de sju milen till Älmhult.

Jag hämtade de tio vagnarna med gas i Stillerydshamnen i Karlshamn. Det var torsdag och sommarens sista dag som grydde, men jag svettades. Jag tittade på termometern. 19,5 grader. Klockan 4.07. Nästan som en tropisk natt. Det kändes som ett hån efter denna usla sommar. Nu var det så dags liksom. I Älmhult hade den så kallade taktikern bokat ett rum, så jag fick sova några timmar. Sedan bar det iväg till Nässjö och därefter till Malmö. Jag ankom vid 20-tiden i går kväll, och hade först tänkt att se fotbollsmatchen mot Bulgarien. Men jag orkade inte och dessutom skulle jag åka pass till Stockholm med ett X2000-tåg från Malmö klockan 4.00. Jag hade ett möte i Solna med några höjdare. Det blev en givande och konstruktiv träff. Jag hann med en kebabsallad innan det var dags att sätta mej på pasståget hem. Nu sitter jag här i soffan och är ganska sliten. Men den som sår han får också skörda. Imorgon är jag som sagt ledig. Det ska bli skönt. Det finns ingenting inplanerat i almanackan. Då lovar jag att göra ett nytt inlägg i bloggen, kanske som en liten kompensation för fördröjningen idag.