Bristen kan hota hela branschen

DSC_1900Häromdagen kunde den här bloggen avslöja att utbildningsföretaget TCC tvingas ställa in den lokförarutbildning som skulle ha startat i Huddinge till hösten. Detta trots att Sveriges järnvägsföretag plågas av den kanske värsta förarbristen någonsin. Anledningen: TCC kan inte garantera att eleverna får tillräckligt med praktik. TCCs VD Peter Hornegård var mycket kritisk. ”Utan LIA (Lärande i arbete) går det tyvärr inte utbilda oavsett utbildningsmetod eller behov, och vi ser tyvärr ingen snabb lösning på detta. Det kommer givetvis att slå tillbaka på branschen, som har mycket stora behov av nya förare men verkar helt oförmögna att kunna lösa LIA-bristen”.

Jag tycker att det är befriande att någon vågar sticka ut hakan och säga sitt hjärtas mening. Problemet med lokförarelevernas praktik har varit känt i flera år, men i princip ingenting har gjorts för att förbättra situationen. Ingenting – förutom att branschens företrädare suttit i ett oändligt antal möten och haft ett oändligt antal diskussioner. Under tiden har bristen på lokförare blivit allt värre, och antalet praktikplatser allt färre. Jag förstår att Peter Hornegård reagerar. Det får vara slutsnackat nu. Någonting konkret måste hända. Och det snabbt. Annars tror jag att järnvägs-Sverige står inför mycket stora problem.

TCC anklagas naturligtvis för att tala i egen sak. TCC är den största utbildaren av lokförare och har blivit något av branschens svarta får. Peter Hornegård har skaffat sej fiender genom diverse vassa uttalanden, bland annat i den här bloggen. Den här gången får han dock stöd, inte bara av Arbetsförmedlingen, utan också av en av TCCs konkurrenter, nämligen Nässjö Lärcenter som också utbildar lokförare. ”Praktiken är ett sorgligt kapitel, jag tror att jag lagt ned mellan 30 och 40 procent av min arbetstid bara till att ordna LIA-platser till mina elever” säger Lars-Åke Hedman, utbildningssamordnare i Nässjö.

Arbetsförmedlingen konstaterar att efterfrågan på lokförare kommer att vara större än tillgången, både på kort och lång sikt. Det innebär att utbildningstakten måste ökas. Istället ställs nu kurser in. Det är förstås helt bakvänt. Men vem ska utbilda framtidens lokförare? Järnvägsföretagen har inte råd. Lönsamheten är mycket dålig. Operatörerna har tvingats till så slimmade organisationer och pressade kostnader att man inte anser sej ha råd eller möjlighet att ta emot elever. Beräkningar visar att Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, varje år gör en utbildningsinsats som skulle ha kostat järnvägsföretagen hundratals miljoner kronor. De pengarna finns naturligvis inte. Enstaka punktinsatser har gjorts tidigare, av bland annat SJ och Green Cargo, och kan möjligen bli aktuella igen. Men att förse en hel bransch med förare på detta sätt kommer inte att vara möjligt.

LIA-problematiken måste alltså lösas. Och snabbt måste det gå. Utbildningstakten kan inte höjas förrän eleverna kan garanteras praktikplatser. Att dra igång en ny lokförarkurs är inte heller gjort i en handvändning. Från dess att utbildningsföretaget lämnar in en formell ansökan till MYH dröjer det ungefär två år innan eleverna är testade, antagna och utbildade.

Vi som redan är lokförare kan jubla över bristen på kollegor. Åtminstone i det korta perspektivet. Vi kan välja bland arbetsgivarna. Vi kan ställa krav och ha önskemål. Jag tror att vi lokförare kan förvänta oss några riktigt goda år framöver. Men vår lycka är företagens olycka. Lönsamheten är som sagt usel och branschen klagar redan över höga produktionskostnader i förhållande till konkurrenterna, som framförallt utgörs av utländska lastbilsåkerier. Slaget om lokförarna kommer inte att bli gratis, och utgifterna måste naturligtvis plockas igen i någon ände. Ytterligare kostnadsökningar kan bli droppen som får bägaren att definitivt rinna över. Framförallt inom godstrafiken. Med risk att låta som en Almegarepresentant så är jag rädd att flera framtida godstransporter och trafikupplägg kommer att gå om intet. Så allvarlig är alltså lokförarbristen.

9 thoughts on “Bristen kan hota hela branschen

 1. Jag hoppas på att något gott kommer utav lokförarbristen, något gott till oss anställda. I vårt företag är det många som slutar, många fler än vad som kan anses vara normalt. Företaget ligger oftare och oftare väldigt nära de olika gränserna i kollektivavtalet.

  Det är ofta längsta möjliga arbetsperiod, kortast möjliga dygnsvila, kortast möjliga rast, osv, osv. Det tillsammans med den extrema oregelbundenheten i våra arbetstider gör att folk helt enkelt inte orkar med. Det är inte andemeningen i avtalet att ligga så nära gränsen så ofta. Ett krig om lokförarna kan tvinga fram förbättringar i kollektivavtalen.

  För vårt (och andra) företags del handlar det om att inte lägga för låga anbud, för trafikhuvudmannens del handlar det om att vara villig att betala mer för trafiken och för politikernas del handlar det om att satsa mer på kollektivtrafiken. Problemet är att samhällets budget är begränsad och att det även finns många andra viktiga områden där det också behöver satsas.

  • Där håller jag med till hundra procent! Det största ansvaret vilar på våra politiker. Det är de som på olika sätt bestämmer förutsättningarna för tågtrafiken. Vi kan skylla på SJ, Trafikverket och Skånetrafiken, men i slutändan agerar de bara inom fastställda ramar. För godstrafiken ser det sämst ut. Hade tänkt att återkomma till det faktiskt i ett inlägg om några dagar. Tror att ungefär hälften av alla godståg har försvunnit från Sverige om säg fem-tio år, just på grund av, eller brist på, politiska beslut.

 2. Lite fel är det också å säga att det är bra med brist… I vårt företag får du inte en dag ledigt typ och har vart så. I över tre år pga bristen. Och inga fack verkar våga driva frågor som lön eller väsentligt bättre vilkor även fast det är. Ett gyllene tillfälle just nu

 3. Brist och brist – det vet jag väl inte. Har spanat efter fast lokförarjobb i Skåne i ett par år, men får nöja mig med Göteborg. Alternativet? Ännu dystrare orter såsom Ånge eller Borlänge…

  • Bara att söka på Gc i Malmö. Eller Arriva eller transdev i Hässleholm så visst finns jobb. Gott om det

 4. Vilken brist? Vissa bolag får skylla sig själva för att de har brist, framför allt hur man har hanterat sin personal på senaste åren.

  På grund av ny pendeltrafik kommer det på sina håll att finnas lokal brist men man skall komma ihåg två saker om TCC.
  Dels sitter de på dubbla stolar, först får de betalt för att utbilda och sedan har de genom att även vara arbetsgivare för lokförare ett intresse av att det utbildas ett överskott.
  Dels har de tidigare upptäckts med påhittade siffror, prognoser som utgått från att alla lokförare gick i pension vid 60. Något som vi vet blir mer och mer sällsynt, samt att många som kan gå hem ”jobbar över” ändå.

  Prognoserna från AF där det är ”goda till medelgoda” möjligheter till arbete bygger på att godstransporterna kommer öka kraftigt genom vi förmodas vara på väg in en högkonjuktur, något som verkligen inte styrks varken av omvärlden eller vår egen ekonomiska utveckling.

  Snarare är det så att man ser enorma tapp i godsvolymerna internationellt, framför allt från Kina (40% på ett år) och i USA (24% på ett år).
  Detta är de två stora drivkrafterna i internationell ekonomi och det måste tas som en varningssignal att allt inte står rätt till.

  När volymerna minskar kan de stora logistikföretagen bara konkurrera med priset och lönsamheten minskar ytterligare. Vad händer om en stor aktör (i nivå med Maersk) går i putten så att godset som ligger i transport för tillfället tas i beslag? Branschen kollapsar och fryser till is. För varje ny transport kommer det krävas försäkringar som ersätter kunden fullt ut vilket gör transporterna ännu dyrare.

  Vi som kör gods balanserar på en knivsegg. Vi har sett tidigare att proppen när som helst kan gå ur när kunder slutar köpa transporter av det ena eller andra skälet; konjunktur, efterfrågan eller störningar i transportkedjan. Idag orsakas många förseningar båd av eftersatt underhåll och arbeten när något sedan skall lagas i ordning.

  Den politiska viljan verkar utåt vara att man skall satsa på järnväg, samtidigt gör man järnvägstransporterna ännu dyrare och subventionerar vägtrafiken.

  Visst kan det bli några goda år framöver om vi slipper ett dipp i konjukturen men det krävs en vilja att ta vara på tillfället från fackligt håll. Historiskt sett har den inte varit så stor.

  • Vilka lokförare skulle TCC vara arbetsgivare för? De bedriver ingen trafik i egen regi och även om de en gång i urtiden hyrde ut tågvärdar till Tågkompaniet lades TCC Bemanning ner för några år sedan efter att ha saknat verksamhet i flera år. Och om TCC skulle ha ett bemanningsbolag vore de väl snarast intresserade av en större brist på lokförare, för att få en garanterad kundkrets.

   De ‘påhittade siffrorna’ fördes fram av SEKO i en diskussion med Myndigheten för Yrkeshögskolan runt 2012, vilket ledde till att MYH beslutade om att ge avslag på några ansökningar. SEKO har sedan dess ändrat ståndpunkt och bl a SEKO på Stockholmståg har tydligt markerat att de ser den rådande förarbristen som ett stort problem, inte minst arbetsmiljömässigt.

   Att många förare inom framförallt SJ, Green Cargo och pendeln har kvar 60 års pensionsålder och kör efter 60 år fyllda är en stor oroskälla för HR-folket på de företagen, i och med att många av de personerna kan gå hem med mycket kort varsel. Säg att dryga 25 förare på Stockholmståg bestämmer sig för att det nya upplägg som MTR vill införa är dumt och det inte är roligt att köra tåg längre. Då kommer MTR inte att vara i närheten av att köra beställd trafik, särskilt inte med de utökningar som SL har beställt. Green Cargo har problem med områden som är beroende av pensionerade arvodister för att få runt trafiken, men dessa personer kan inte ellet vägrar att ta radioloksturer och växlingsturer. Dessa hamnar istället på de fast anställda som får en väldigt tung tjänst med mycket liten variation, något som naturligtvis gör det svårt att locka ny personal eller behålla den befintliga. Mer än en facklig inom Green Cargo kommer ihåg diskussionerna kring krigsbarnen i Nässjö vid den förra uppsägningsvågen, men samma situation fanns på flera håll inom bolaget.

   Man är alltså beroende av ‘överåriga’ och arvodister, samtidigt som dessa är en mycket lättrörlig personalkategori som kan försvinna när som helst, vilket nu också har börjat att ske.

 5. Regeringen har makten att sätta stopp för lastbilsåkerierna som tar andelar från transportmarknaden för järnvägsgods. Likaså är det bakvänt att lastbilar tar över järnvägstransporter i det långa loppet. Det är ju helt sinnessjukt. Stäng ner dessa östeuropéer som kör i Sverige, så dör några oseriösa företag och de som håller sig i skinnet överlever med bättre villkor för transporterna. Och mindre tyngre fordon på motorvägarna, som sparar på miljön och slipper ställa till det i trafiken.

 6. Jag tror tyvärr att det inte finns någon som helst politisk vilja att stoppa oseriösa åkerier på vägarna, som slår undan benen på seriösa åkerier. Det fortsätter år efter år, oavsätt politisk färg på regeringen.
  Jag upplever att det blir mer o mer så på järnvägen också, billigast vinner upphandlingen. Sen sparas det på personalen, med mer och mer galna saker, arbetstider, långa obetalda raster, och man ska stå till förfogande dygnet runt hemma, utan ersättning, för att dom inte har råd med jourer. För att inte tala om att säkerhetstänket försvinner mer o mer, vi förväntas köra utan ombordpersonal, utan Mobisir mm, o den som säger ifrån blir inkallad på samtal.
  Har dom sista åren också upplevt att fler o fler förare blir sjukskrivna för utbrändhet, vilket känns som ett nytt fenomen.
  Har dessutom flera kollegor som tröttnat och omskolat sig till andra yrken, av ovan nämnda anledningar. Och flera har gått ner i arbetstid för att orka och överhuvudtaget ha ett privatliv, inklusive mig själv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s