Trots bristen – lokförarkurs ställs in

DSC_1871Svenska järnvägsföretag plågas av den värsta lokförarbristen i mannaminne. Trots detta tvingas Transport Competence Center, TCC, att ställa in en av sina planerade lokförarutbildningar i Huddinge. Anledningen är att TCC inte längre kan garantera praktikplatser åt eleverna. Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, kräver att praktiken ordnas för att bevilja kursstarter. ”Utan LIA (Lärande i arbete) går det tyvärr inte utbilda oavsett utbildningsmetod eller behov, och vi ser tyvärr ingen snabb lösning på detta. Det kommer givetvis att slå tillbaka på branschen, som har mycket stora behov av nya förare men verkar helt oförmögna att kunna lösa LIA-bristen”, säger Peter Hornegård, VD på TCC.

Lokförarbristen är redan mycket svår på många håll i landet. Situationen befaras bli ännu värre i framtiden. Bara Green Cargo räknar med att behöva anställa minst 150 lokförare om året. Enligt företagets hemsida söker man bara idag lokförare till Älmhult, Varberg, Hallsberg, Kil, Mora, Tomteboda, Nässjö, Göteborg, Gävle, Borlänge, Norrköping samt i Norge. Till detta kommer ett behov av radioloksoperatörer på en rad andra orter. SJ uppgav för några år sedan att man har liknande behov. Just nu behöver man lokförare i Göteborg, Hallsberg, Sundsvall, Linköping, Västerås, Eskilstuna och Hagalund. Bedömare menar att det bara inom pendeltågstrafiken i Stockholm kommer att behövas 60-talet nya förare när Citybanan öppnar nästa år. Ändå anser många järnvägsföretag att man inte har råd eller möjlighet att ta emot elever. ”Branschen sköter detta mycket dåligt, bedrövligt. Men det finns undantag, ta exempelvis Arlanda Express som har cirka 40-45 förare, de erbjuder alltid minst fyra LIA-platser, det vill säga nästan tio procent platser utifrån antalet lokförare, skulle Stockholmståg vara lika bra så skulle vi ha cirka 33 platser från dem varje gång, men vi får max tio, och det är i pendeltrafiken de absolut största behoven finns framöver, det är mycket illa skött”, säger Peter Hornegård.

Även Arbetsförmedlingen ger Peter Hornegård rätt. Arbetsfömedlingen anser att behovet av lokförare kommer att vara större än tillgången, både på lång och på kort sikt. När det gäller utsikterna till jobb inom de närmaste tolv månaderna skriver man så här: ”Efterfrågan på lokförare väntas bli större än tillgången det närmaste året. Den goda utvecklingen för privat konsumtion och befolkningsökningen väntas bidra till en ökad efterfrågan på persontransporter, främst regionaltrafik i storstadsregionerna. Godstrafiken, som till stor del är styrd av konjunkturen, väntas öka i takt med att konjunkturen förstärks. Detta bidrar till en positiv arbetsmarknad för lokförare. Tillgången väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan. Det innebär att möjligheterna till arbete är goda. Möjligheterna varierar dock mellan olika delar av landet.” Arbetsförmedlingen gör en liknande bedömning även på längre sikt, det vill säga fem-tio år: ”Tillgången på lokförare kommer att minska under prognosperioden. Pensionsavgångarna är förhållandevis stora och tillgången kommer inte att bli tillräcklig. Det finns både yrkeshögskole- och arbetsmarknadsutbildningar som leder till yrket, men antalet som utbildar sig kommer inte räcka för att tillgodose efterfrågan”.

Den kurs som nu ställs in i Huddinge var tänkt som en extra stödinsats för att möta en liten del av det gigantiska rekryteringsbehovet. En annan kursstart var planerad sedan tidigare, med start våren 2017. Den kommer att genomföras som tänkt. ”Vi på TCC var otroligt stolta och glada när MYH beviljade ett extra kursintag i Huddinge med start i höst. MYH förstod verkligen vilket stor behov av nya förare det behövs i Stockholm i samband med Citybanans start i december 2017. Vi kände att vi lyckats beskriva detta mycket stora behov för dem och vi fick detta mycket positiva beslut”.

På ett ledningsgruppsmöte var sedan LIA-problematiken uppe på dagordningen. Frågan som ställdes var hur järnvägsföretagen med konkreta åtgärder ska säkerställa att det finns tillräckligt med handledare och LIA-platser när elever från två nästan parallella kurser i Huddinge ska ut på praktik. ”Tyvärr fanns det inga åtgärdsförslag alls från bolagen varvid ledningsgruppen beslutade att det inte går att säkra LIA åt de studerande i det extra kursintaget. Vilket är ett krav för att kunna utbilda och då togs beslutet att ställa in detta intag. Måste säga att luften gick ur oss, så mycket jobb vi lagt ner på att fixa detta extra intag i samråd med MYH”, säger Peter Hornegård.

Annonser

17 thoughts on “Trots bristen – lokförarkurs ställs in

 1. Nu hänger jag inte riktigt med här? Skulle dom inte skjuta på den som skulle börja hösten 2016 till våren 2017? Nu skriver du att det ska börja en hösten 2016? På Tcc’s hemsidan står det att nästa kursstart är i mars 2017

 2. Jag vet att Stockholmståg oftast tar fler än 10. 15-16 är mer normalt. Dessutom vet jag att de vill rekrytera fler handledare för ändamålet men bollen ligger hos MTR

  • Ja, precis även om man nu i sommar även tar emot betydligt färre än 10 beroende på att man precis anställt 12 st från Hu som tar upp mycket utbildnings och handledarresurser. Jag upplever att Ståg genom åren varit generösa med praktikplatser och ska något företag hängas ut för att vara snåla med platser finns det betydligt mer lämpade kandidater.

   Jag förstår att Hornegård är bitter på Ståg men det är lite konstigt att den verkliga orsaken inte kommenteras, detta är bara en av den upphandlade trafikens många baksidor. Visst den största anledningen till att den extra kursen i Hu planerades var rekryteringsbehovet för pendeln och detta skedde efter önskemål från Ståg. Men iom resultatet av upphandlingen föll hela upplägget för kusen då Ståg av förklarliga skäl struntar i vad som händer efter december 2016. Naturligtvis har de inget intresse att lägga pengar och resurser på att utbilda elever som sedan kommer arbeta för MTR.

   TCC borde ha startat en dialog med MTR direkt när resultatet av upphandlingen blev känt för att lösa problemet istället för som nu skylla på Ståg. Men det är väl lätt att göra så istället för att stöta sig med de andra företagen som existerar även efter december 2016.

 3. Svår ekvation det här. Många företag har ständigt pågående, fläckvis ganska stora interna utbildningar för att omvandla färdiga YH-elever till företagets förare. Samtidigt är det svårt att rekrytera nya handledare/körlärare då de som redan är det kör ganska hårt och under långa perioder med elever, vilket gör att de i slutänden blir utbrända.

  Sett till den egna åkstationen så är vi nu 5 körlärare på 23 förare och trots det tar vi inte mer än 1 YH-elev i taget, just för att man skall få chansen att köra tåg själv och återhämta sig mellan LIA-perioderna. Tidigare har vi tagit 2 elever, men det fungerar inte i praktiken med mindre än att man riskerar att bli helt utbränd och less på att vara handledare, allra helst eftersom många av våra fordon har rakt igenom usla förutsättningar för att ha en vettig arbetsställning som handledare.

  Jag har dock väldigt svårt att se det rimliga i kritiken från Hornegård mot framförallt STÅG, det finns som sagt många andra firmor som gör så väldigt mycket mindre för att ta emot elever, trots att fördelningen för STÅG är sämre än exempelvis AEX…

  • Man ska nog inte se detta som ett utpekande av Ståg, det finns många företag som är lika dåliga, eller till och med ännu sämre, på att ta emot elever. Men eftersom det handlade om Stockholm och Arlanda Express så misstänker jag att jämförelsen med Ståg låg nära till hands.

   • Men även GC och framförallt SJAB har väl relativt stora åkstationer i Sthlm och de har iaf tidigare år speciellt under de första LIA-perioderna knappt tagit emot några elever alls utan endast enstaka platser. Det KAN ju ha ändrats radikalt i år men det har jag svårt att tro och man kan ju undra varför Hornegård inte nämner detta med ett ord?

    Är man lite konspiratorisk lagd kan man ju tro att han är rädd att skapa en dålig relation med dessa företag medan det är lätt att hacka på Ståg som försvinner om några månader.

   • Jag är själv handledare för ståg och jag vill nog lova att vi väldigt sällan har 10 eller mindre elever, det dumma är att SKOLORNA inte samråder mera (det har jag kommenterat flertal ggr) att alla skolorna startar nästan samtidigt och har eleverna ute samtidigt gör att vissa ggr kryper vi på knäna för att handledare inte räcker till å sedan perioden efter inte har elever alls på. En månad. Vi på ståg är oerhört kända och villiga att ta emot elever. Jag räknade för två år sedan att från 1juni till 1april hade jag 9egna turer. Man ska även få möjlighet att köra tåg själv också trotts att man är handledare. Jag tycker därför även att skolorna få ta åt sig av kritiken lite som inte samordnar utbildningar som inte går in i varandra, å självklart prioriterar företagen sina egna anställda och blivande anställda. Vi har folk som är borta länge av olika skäl, sjukdom, föräldraledig, påkörning, som måste åka med handledare alla blivande anställda åker med handledare.

   • Jag förstår inte riktigt varför han känner sig manad att ens ta fram ett dåligt exempel? Hade räckt mer än väl för honom att ta upp det faktum att AEX tar emot så pass många i förhållande till antal förare för att visa sin poäng.

 4. Synd att GC sparkade en stor hög med växlare och förare förra året och nu får dom utbilda nya. Måste kännas lite pinsamt….

 5. Även om samordning skulle kunna vara bättre inom TCC samt Nässjö och Ängelholm så brukar det finnas LIA platser till hands om man inte måste ha en precis där trycket är som högst som t.ex. i Stockholm. Jag som precis avslutat min lokförarutbildning har varit runt i hela Sverige under min LIA. Om man själv jagar lite som elev brukar det lösa sig riktigt bra! Dessutom bra erfarenhet att få köra på många olika banor och fordon!

 6. Rätta mig om jag har fel nu men jag har fått för mig att man till och med helt sonika tagit bort den så kallade bangårds-LIAn på grund av brist på plats hos företagen?
  Tycker i så fall att det är ganska tråkigt, att ta ett par veckor av utbildningen till att bekanta sig med vagnar,bromsprov och kanske framför allt att vistas säkert i spår innan man sätter sig bakom spakarna för första gången känns rimligt.

  • Det verkar som så, på de elever jag har haft nyligen åtminstone. Framförallt handlar det om svårigheten att få till bangårds-LIA för samtliga elever, då det inte finns så många bangårdar där elever tas emot.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s