Politiskt ja till ERTMS-utbyggnad

pendelRiksdagens trafikutskott anser inte att ERTMS-utbyggnaden i Sverige bör stoppas och senareläggas. Tvärtom ger man Trafikverket grönt ljus att gå vidare med den planerade utbyggnaden. Utskottet tar därmed ingen hänsyn till alla de protester och farhågor som framförts i flera motioner och av järnvägsföretagen. Det visar ett kommande betänkande, som bloggen fått ta del av. Betänkandet justeras den 17 maj och kommer att publiceras den 23 maj. Tre dagar senare kommer Sveriges Riksdag att fatta det formella beslutet. ERTMS-kritikerna menar att Sverige kastar 35 miljarder kronor rakt ut i sjön om inte utbyggnaden av det nya signalsystemet stoppas. Tanken med ERTMS är att underlätta den gränsöverskridande tågtrafiken. Problemet är att utlandstrafiken bara utgör en liten del av den totala tågtrafiken. Trots det tvingas de svenska järnvägsföretagen till enorma investeringar i sina fordon. Flera företag anser inte att de har råd eftersom det blir omöjligt att räkna hem investeringen.

Bedömare menar att lönsamheten nu kommer att bli ännu sämre för järnvägsföretagen. Konkurrenskraften kommer att minska till fördel för buss- och lastbilstrafiken. Några sådana argument biter dock inte på Trafikutskottet. ”När det gäller motionsförslagen om ERTMS vill utskottet inledningsvis framhålla att ERTMS är ett gemensamt signalsystem för Europa och är således en del av EU:s långsiktiga strategi för att standardisera järnvägstrafiken. Tanken med ett gemensamt europeiskt signalsystem är att underlätta för gränsöverskridande trafik. Av EU-lagstiftningen följer bland annat att medlemsstaterna ska ha utrustat sex godskorridorer genom Europa (och dessutom enskilda sträckor som knyter ihop korridorerna med storstäder och hamnar) med ERTMS inom angivna tidsfrister. I Sverige driver Trafikverket genomförandet av ERTMS i nära samarbete med branschen”, skriver Trafikutskottet i sitt betänkande, som man avslutar så här: ”Utskottet förutsätter att Trafikverket planerar och samordnar införandet av ERTMS med Sveriges grannländer. Med hänsyn till bland annat pågående arbete avstyrker utskottet motionerna 2015/16:1858 (SD), 2015/16:1859 (SD) och 2015/16:3058 (M) yrkandena 3 och 4.”

Lokföraren, riksdagsmannen och trafikutskottsmedlemmen Per Klarberg, Sverigedemokraterna, skriver i en reservationstext att de 35 miljarderna som ERTMS-införandet i Sverige väntas kosta, kan användas på mycket bättre sätt. ”En stor del av dessa pengar behövs istället till förstärkt spårunderhåll de närmaste åren. Vi ser mycket positivt på att Sverige alltid har legat i framkant vad gäller järnvägssäkerhet men ska Sverige upprusta järnvägsnätet till ERTMS bör det ske på de linjer som har anknytning till Öresundsbron. Vi vill även lyfta fram att vid besök i utskottet framhöll Branschföreningen Tågoperatörerna att ett införande av ERTMS inte leder till ökad kapacitet eller hastighet. Vidare framfördes att operatörernas syn på ERTMS präglas av de problem som varit med bland annat kostnadsökningar, förseningar och driftproblem”.

Ännu tydligare är Tågoperatörernas VD Björn Westerberg. Inför Trafikutskottets beredning skrev han nyligen så här i bloggen Hållbar utveckling: ”För svensk del finns inga vinster att hämta i utbyte av ATC till ERTMS. Det är billigare för både infrastrukturägare och fordonsägare att fortsätta använda ATC under ytterligare några år tills ERTMS har mognat. Alla tågoperatörer i Sverige och även i Europa är överens om att säga nej till ett brett införande nu. Skälen är flera: lägre kapacitet, högre kostnader, risk för lägre kvalitet och sämre konkurrenskraft för järnvägen. I arbetet med ERTMS-införande har branschföreningen konstaterat: 1. Kapaciteten på svensk järnväg blir inte högre med ERTMS. 2. Maximal hastighet på det befintliga järnvägnätet kommer även i fortsättningen vara 200 km/h med några få lokala undantag utan väsentlig ekonomisk betydelse. 3. Byte av signalsystem från ATC till ERTMS genererar ingen ökad trafik. Framtida ökningar beror på andra faktorer. 4. Kalkylen behöver ta med beräknade kostnader för uppdateringar och vidareutveckling av ERTMS under dess beräknade livstid.”

Trafikverkets plan var att påbörja utbyggnaden av ERTMS på Södra Stambanan redan nästa år. Fyra år senare skulle systemet vara helt utbyggt mellan Malmö och Stockholm. Införandet har dock skjutits upp i minst två år. År 2035 väntas ERTMS vara infört i hela Sverige, enligt den plan som Trafikverket tagit fram och alltså nu får klartecken att gå vidare med.

8 thoughts on “Politiskt ja till ERTMS-utbyggnad

 1. De skulle behöva en stoppsignal i riksdagen när de är på väg att göra korkade saker. Drogtest vid ospa.

 2. Det är mer än en gång som fattats tokiga beslut mot branschens inrådan. Jämför regeringsbeslutet att förbereda alla fordon för automatkoppel. Det stoppades ju efter ett då ett stort antal fordon förbereds. En del lär sig aldrig

 3. Personligen tror jag inte att det är någon ko på isen, en ombyggnad till ERTMS ligger nog ganska långt i framtiden. Ett mer pressande läge uppkommer när danskarna inom kort är klara med ERTMS på sitt stamnät.

  Har lagt märke till att Öresundstågen redan börjat märkas upp med vilken ägare de har, t ex står det ”Skåne”, ”DSB”, ”ABTR” osv.

  Förmodligen planerar man att bryta omloppen för Öresundstågen så att svenskägda Öresundståg som längst bara går in till Köpenhamn och inte körs vidare som idag.

  I Danmark är det enklare att utrusta fordonen, man skickar bara in dom på verkstad och staten står för notan. I Sverige är ägarstrukturen mer komplicerad och utspridd.

  Hur intresserade är Blekinges, Kalmars eller Göteborgs politiker av att lägga miljoner på en ombyggnad för att tåget skall gå vidare inne i ett annat land?

  Lokal- och regionalpolitiker är redan idag mer brydda över sina pendlare och deras korta resor än att vi skall ha en långväga trafik inom Sverige. Internationell trafik är förmodligen ännu längre ner på deras lista.

  • Blir väl ingen större skillnad om Danmark inför ERTMS då vi redan idag har olika tågskyddssystem, regelverk, kontaktledningsspänning, språk och signalsystem?
   Sen kommer arbetstidsreglerna fortfarande sätta stopp för en dansk förare vid den tyska gränsen oavsett tågskyddssystem.

 4. Tack Riksdagen det finns i alla fall någon som tänker längre än morgondagen. Att järnvägsföretag och andra inte gillar detta är inte konstigt då dom bara ser en månad framför sig och försöker smita undan det som verkligen behövs göras i detta land.
  Att sitta och tro att ATC finns kvar med dagens ställverk och signalteknink år 2030 är löjligt. De som inte gillar ERTMS måste tala om vilka alternativ som finns för vi måste modernisera. Att hela övriga Europa och en del av resten av världen installerar ERTMS är ointressant i svenska ögon. Det största problemet för järnvägsoperatörerna verkar vara hur många miljoner det kostar att installera i ett gammalt tmy-lok och detta om 15 år….

 5. Sällsynt dåligt beslut. Om jag förstått rätt så är det dags för ännu en uppdatering till en ny version om ett år, med betydande kostnader. Hela systemet verkar inte färdigt, eller skall det vara så att järnvägens signalsystem skall uppdateras minst lika ofta som vi skall köpa nytt operativsystem från Microsoft. Till vilken nytta? Till vilken kostnad? Vem betalar?
  Jag är ingen tekniker, begriper inte så mycket, var anställd vid SJ några decennier, har följt utveckligen och undrar vart TRV är på väg.
  Bo-Gunnar Pettersson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s