TX körde på bron utan tillstånd

Förvaltningsrätten i Falun avslår TX Logistiks överklagande om det indragna trafiktillståndet. Rätten går helt på Transportstyrelsens linje. Beslutet var inte oväntat, men i domen går att läsa flera intressanta saker. Som till exempel att TX Logistik trafikerade Öresundsbron helt utan tillstånd. ”Bolagets säkerhetsintyg har granskats i samband med återkallelsebeslutet och det har då framgått att bolaget trafikerar Öresundsbron utan att ha tillstånd till det. Även det är en omständighet bolagets säkerhetsstyrningssystem inte lyckats hantera. Med ett så bristfälligt säkerhetsstyrningssystem bolaget har står det klart att akuta säkerhetsrisker kommer att uppkomma förr eller senare. I ett kort perspektiv kanske det inte finns någon omedelbar risk för tillbud och olyckor men i det långa loppet ökar riskerna om bolagets ledning inte har den kontroll som krävs. De aktuella bristerna kan inte åtgärdas på några veckor eller månader”, uppger Transportstyrelsen.

TX Logistik å sin sida skyller i mångt och mycket problemen på sin tidigare säkerhetschef. ”Transportstyrelsen har i sin handläggning brustit i kommunikationen. Deras beslut baseras till stor del på uppgifter som bolagets tidigare säkerhetschef i Sverige lämnat och intervjun genomfördes på ett diskutabelt sätt. Det har medfört att Transportstyrelsen har fått dels felaktiga, dels ej kompletta, uppgifter om bolagets säkerhetsstyrningssystem. Om dessa uppgifter istället hade kommunicerats med bolaget hade denna brist i utredningen kunnat rättas till och sannolikt lett till annat beslut än återkallelse”, skriver TX.

Detta är dock en argumentation som underkänns av Förvaltningsrätten. ”I fråga om Transportstyrelsens utredning och kommunicering konstaterar Förvaltningsrätten att Transportstyrelsen den 12 juni 2015 kallade bolaget till möte den 3 september 2015. Vid mötet genomfördes bland annat intervjuer med bolagets svenska säkerhetschef samt med avgående VD, tillträdande VD, säkerhetschefen för Norge, säkerhetschefen för Danmark och med en förare. Enligt förvaltningsrättens mening kan inte Transportstyrelsen ha utgått från annat än att den svenske säkerhetschefen haft befogenhet att svara på frågor och att de uppgifter denne lämnat varit korrekta. Inte heller i övrigt kan Transportstyrelsen anses ha brustit i sin utrednings- eller kommuniceringsskyldighet”.

TX Logistik begärde i oktober så kallad inhibition av Transportstyrelsens beslut. Inhibition innebär att beslutet inte ska gälla under tiden ärendet prövas i högre instans. Förvaltningsrätten avslog dock denna begäran, vilket innebar att TX i oktober tvingades upphöra med sin tågtrafik. Företaget fann dock snabbt samarbetspartners, som tog över lok och personal. Trafiken kunde därför rulla vidare, formellt med Rush Rail och Hector Rail som operatörer. När det gäller det så kallade Cooptåget, så är det inte längre Rush Rail som tillståndsmässigt ansvarar för detta. Från den första april så rullar tåget i CFL cargos regi. Själva affären är dock fortfande TX Logistiks, så även flertalet lok och lokförare.

5 tankar på “TX körde på bron utan tillstånd

  1. Lite märkligt att man kunnat få grönt i signalen utan tillstånd. Kan ju inte bara varit på Tx det brister då.
    Trafikverket, Banedanmark, Öresundsbrokonsortiet har alla vetat om att tågen rullat

  2. Klart det är risigt om Tx lovat massa saker de inte håller, men jag tycker Transportstyrelsen (och Trafikverket?) borde rycka upp sig också. Det är ju de som tillåter oseriösa företag att köra helt utan att några kontroller görs.

    T.ex förutsätter jag att alla deras registerhållningsavgifter även täcker kontroll och uppföljning, och inte bara bidrag till representation/bonusar/bostad-för-generaldirektören-kassan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s