Boden satsar på mångfald

xxxLokförare med invandrarbakgrund är en sällsynt syn i Sverige. Men nu kan det bli ändring på det. Utbildningsföretaget TCC och Bodens kommun kommer att dra igång ett unikt integrationsprojekt. Urvalstesterna som föregår lokförarutbildningen kommer att förenklas rent språkligt. Dessutom kommer eleverna under utbildningstiden att få plugga järnvägssvenska. ”En stor anledning till att vi har få utlandsfödda på utbildningarna är att testerna är ganska språkberoende. Det krävs helt enkelt en bra svenska för att kunna viga sin koncentration på rätt saker under testerna. Vi ska därför göra testerna mindre språkberoende men fortfarande testa samma, av Transportstyrelsen bestämda, lokförarspecifika egenskaper”, säger Niklas Olsson, projektledare på TCC.

Planerad utbildningsstart är hösten 2017. Av 26 elever är tanken att 5-7 ska ha annat modersmål än svenska. Boden har tagit emot många nyanlända. Därför har man beviljat extra medel till TCC – Transport Competence Center – för att täcka kostnader för rekryteringsprocessen, planeringsfasen och själva utbildningen. ”Vi är övertygade om att både våra utbildningar och branschen i stort skulle må bra av mer mångfald. Det finns så oerhört mycket kompetens hos människor som kommer till vårt land som vi inom järnvägen skulle behöva få ta del av. Att vi dessutom kan medverka till en ökad integration i samhället ser vi som väldigt positivt och inspirerande”, säger Niklas Olsson, som är gymnasielärare och nu också utbildar sej till lärare i svenska som andraspråk.

Transportstyrelsen kräver formella svenskakunskaper i form av gymnasiebetyg i svenska A, eller svenska som andraspråk 1, för att erhålla lokförarbevis. Man ställer dessutom krav på att man utan risk för missförstånd ska kunna genomföra säkerhetssamtal och kommunicera med andra funktioner. Eleverna bör alltså ha varit i Sverige ett tag, så att de hunnit skaffa sej tillräckliga kunskaper i svenska för att uppfylla kraven. ”Lokförarbeviset behöver man inte ha förrän man är färdig lokförare varför det räcker att man klarat den här kursen någon gång under utbildningens gång. Man måste dock kunna tillgodogöra sig lokförarutbildningen på 60 veckor varför eleverna kommer att ha en god svenska redan vid kursstart. Eftersom vi har en integrerad utbildning tror vi att yrkesspråket delvis kommer att utvecklas per automatik tillsammans med klasskamraterna”, säger Niklas Olsson.

Frågan är då varför just lokförarkåren haft så svårt att locka till sej elever med invandrarbakgrund, när till exempel tunnelbanan och bussbolag är full av sådana förare. Är de olika säkerhetsföreskrifterna och regelverken inom järnvägen så svåra att förstå? ”Det finns säkerligen kulturella aspekter på det hela också, av olika anledningar söker många invandrargrupper sig till andra yrken än lokförare, på samma sätt som kvinnor har svårare att hitta till järnvägen. När det gäller de formella språkkraven man ställer inom tunnelbanan eller busstrafiken (där vi har många utlandsfödda) tror jag, utan att säkert veta, att kraven är mer tydliga för järnvägen”, säger Niklas Olsson.

Annonser

35 thoughts on “Boden satsar på mångfald

 1. Med alla termer och djupdykningar i alla regelverk som finns inom järnvägen ser jag detta som ett makalöst problem. Om eleverna inte behärskar god svenska vid kursstart så krävs det en lärare med pedagogisk närvaro.

  Sverige glider längre ifrån det Sverige en gång var….

  • Precis man ska kunna hantera språket. Vill inte stöta på kollegor det inte går att prata med. Hudfärg, kön eller var man är född är däremot irrelevant. Kan man inte språket innan utbildningen hur ska man då lära sig det på 60 veckor ? Sedan måste man ju kunna prata med handledare under praktiken. Eller ska man ha med en tolk, säkerhetsansvarig för tolken, eleven och en handledare i hytten ?

   • Ni två läser inlägget som fan läser bibeln… Det står uttryckligen att eleverna kommer att ha en god svenska vid kursstarten. Vill själv inte möta kollegor med begränsad läsförståelse då det innebär säkerhetsrisker så jag hoppas att ni två inte är stationerade i samma del av landet som jag kommer att vara. Vissa människors rädsla för att möta något som på minsta lilla sätt avviker från det invanda är ju sorglig…

   • Naaaaaaw, va duktig du är nu som samlar lite PK poäng och inte ser dom potentiella problem detta kan innebära för dom som ska lära ut och handleda…men kryp tillbaka under stenen och kolla på lets dance du…

   • Om det blir problem att lära ut och handleda så blir det TCC´s huvudvärk. Ska man se det rent affärsmässigt så har skolan inte råd att släppa igenom elever som inte klarar utbildningen så det lär knappast hända. Visar det sig att det inte fungerar så har dem åtminstone försökt göra något för integrationen i Sverige istället för att bara sitta och gnälla över hur jävligt allting är nuförtiden.

   • Ber om ursäkt om mitt inlägg var onödigt hårt och grinigt. Har som sagt inget emot mångfald. Däremot är det oroande om man inte har språkkunskaper som krävs. De testerna jag gjorde var inte speciellt språkberoende. Visst svåra ord delen kanske var lite knepigt men den kan man ju nästan skippa helt då den inte säger så mycket om hur bra man är på att kommunicera.

    Det som oroar är lite är ju att det finns ett ekonomiskt incitament för utbildaren. Kanske man då tänjer lite på tester för att få extra stålar ?

   • gregggor, initialt är varje sökande som kallas till sista avgörande testet en kostnad då TCC bekostar psykologen som anlitas. Det finns på sina håll i branschen en önskan om att sänka intagningskraven då det saknas förare och är svårt att fylla en del klasser. TCC har dock gått ut hårt och sagt att dem vägrar sänka sina intagningskrav och lägger hellre ner skolan än kompromissar med kvalitén på utbildningen. Vad andra skolor gör får de själva stå för.

    Att examinera förare som inte lever upp till krav på svenska eller andra delar av utbildningen vore ödesdigert för vilken skola som helst då skolan är beroende av operatörerna för bland annat LIA-platser, något som kan vara svårt nog att få fram redan i dag.

   • Låter lugnande. Du har säkert rätt. Sköts det rätt kan det nog bli jättebra.

 2. Hoppas dom offentliggör detta ”förenklade test på det språkliga” så jag kan jämföra med det test jag gjorde när jag blev lokförare. Börjar bli trött på all särbehandling som sker överallt nu.

 3. Det låter som att det bara är minnestestet man förändrar, det där vissa siffror och namn skall hållas reda på och Det testet är avsett att kontrollera så att överflyttningen från arbetsminne till lagring fungerar, det finns faktiskt både modernare och bättre sätt att utröna detta. Egentligen borde man ta fram ett helt nytt test som är oberoende av språk som är gemensamt för alla som gör proven.

  Bra ändå med ett sätt att sänka tröskeln i början men ändå behålla samma krav på den färdiga föraren. Dock ställer det högre krav på pedagogiken både under utbildning och praktik. En certifiering av körlärare/handledare vore nog på sin plats.

  Det finns inget säkerhetsmässigt att oroa sig för här. Den som vid kursslutet har kunskaper i Svenska motsvarande gymnasiesvenska har ju inga som helst problem att föra ett säkerhetssamtal.

  • Problemet är väl att skolorna har en förmåga att godkänna alla som blivit intagna i slutändan. Alltså att eleverna blir godkända i slutet av utbildningen trots att dem inte uppfyller kraven. Sänker man då kraven på antagningen så är det inte bra

   • Ligger viss sanning i det här utan att jag på något sätt påstår att det åker runt massa ”underkända” lokförare.
    Men nog hände det att personer med tveksamma kunskaper fick sina prov rättade först för att lägga ribban på rättningsnivån.
    Slutade ofta med att många snuddade på full pott då flera tveksamma svar godkänts för att kunna ge ett par personer i botten tillräckligt med procent för att bli godkänd.

 4. ”säger Niklas Olsson, som är gymnasielärare och nu också utbildar sej till lärare i svenska som andraspråk.”

  Ursäkta men sej är väl en fisk?

 5. Vad jag minns var det ordförståelse med, förutom minnestestet, och vad ‘ekivok’ betyder har väl ingen större relevans för lokförare. Det viktiga är att minimera risken för missförstånd i slutändan. Dessa kan ju bevisligen uppstå även när båda har svenska som modersmål.

  Men varför ska det alltid in floskler i dessa sammanhang? ”Det finns så oerhört mycket kompetens hos människor som kommer till vårt land som vi inom järnvägen skulle behöva få ta del av”. Jag hade gärna hört exempel på vad det är.

 6. Fantastiskt, nu börjar tvångsintegreringen i samhället och STH:n kommer successivt öka. Alla vet väl hur det slutar för skenande tåg…

 7. Fick en intressant kommentar på Facebook, angående skillnaden mellan lokförare och tunneltågförare. Väljer att kopiera in den här:
  Att många tunneltågförare har invandrarbakgrund är inte så konstigt. Även om lokförare och tunneltågförare tekniskt sett är likartade arbeten är de helt olika till sin karaktär. Lokföraren har ett självständigt arbete med stort ansvar, medan tunneltågföraren endast manövrerar tåget. Trafikledaren är överordnad, och blir det fel på ett fordon, kommer ett ”trafikbefäl” eller reparatör i bil. Jag tror, att tunneltågförarkursen är cirka två månader. Arbetena har utvecklats ur helt olika förutsättningar. En lokförare har från första början haft ett självständigt ansvar och måst klara sig själv vid färden från en ort till en annan. När spårvägarna grundades hölls kuskarna i tukt och förmaning av befäl. Spårvägarna elektrifierades och i Stockholm byggdes en spårvägstunnel på 1930-talet. År 1950 blev den och vissa förortssträckningar ett slutet system, tunnelbana. Fackligt var tunneltågförare med i SKAF till för några decennier sedan, Då enades Seko (SF) och Kommunal om att överföra tunneltågförarna till Seko och de statligt anställda bussförarna till Kommunal.

 8. Känns lite desperat att använda säkerhetstjänst för att integrera människor i det svenska samhället men det handlar kanske mer om att det saknas lokförare?

 9. Roligt att läsa alla kommentarer. Jag är minoritet i minoriteten, kvinna, invandrare och lokförare. Gjorde testet för antal år sen och han som rättade språktestet var så förvånad för att jag klarade testet så bra. Han sa: ”Du har bättre språkförståelse än många svenskar”.
  Jag visste inte ens vad jag skulle svara på det. Nu några år senare har jag verkligen bevisat för mig själv och alla andra som har undrat (inte så många kanske) att jag kan köra tåg lika bra som någon annan, fast att jag är kvinna och invandrare, inkvoterad eller inte. Jag är nog företagets mångfalds-affischnamn och det lyckades bra, inga skenande tåg här inte.

  • Av ren nyfikenhet. Upplever du dig som negativt behandlad av kollegor etc p.g.a. av att du är i minoritet ? Det skulle i sådana fall vara mycket tråkigt.

   • Det har bara hänt en gång. Men jag väljer alltid att inte ta åt mig negativitet, så jag log mitt vackraste leendet och sa: Ha en fin dag!
    Som min mormor brukade säga: ”Kill them with kindness”.
    Men annars så har jag bara känt en sån otrolig kamratskap som jag inte upplevt tidigare i arbetslivet.

 10. TCC betonar att detta projekt inte handlar om någon kvotering. Man gör detta av flera skäl, bland annat för att kunna fylla utbildningsplatserna i Boden. Kraven sänks inte.

 11. Trista inlägg.
  Redan för över 30 år sen hade vi i Hagalund (Stockholm) kolleger från en rad länder utan att det på något sätt var eller blev ett problem. Det är 20 år sen jag slutade där så jag minns långt ifrån alla men i alla fall hade jag kolleger från Finland, Danmark, Israel, Ungern, Tyskland! Sen blir jag så pass osäker på resten så jag avstår från att gissa.
  Dessutom hade vi många kvinnor i alla fall procentuellt sett mot dom flesta andra stationeringsorter, inte heller det något problem.
  Typiskt är ju att skrika högst när man gömmer sig bakom ett ”nick” och denna spalt verkar ju inte vara något undantag…… Inte heller förstå det man läser, om man läser överhuvudtaget?

  Mvh Peter Flink.

 12. Ni gnäller om något som bara är tänkt att underlätta för en viss grupp vid ansökningen.

  Även om en utbildare godkänner en elev så skall de på något sätt få ut sitt förarbevis och då skall de kunna styrka att de har kunskaper motsvarande gymnasiesvenska A. Kravet är alltså lägre i början för att komma in på utbildningen men är precis detsamma på alla i slutet innan någon alls kommer ut och kör.

  Jag tycker nog det kan vara en större risk för framtida problem att Green Cargo aktivt annonserar efter blivande lokförare med dyslexi. Dessa skall få särskild hjälp att klara urvalstesterna.

  Dyslexi är inte detsamma som ordblindhet, det har inget med synen att göra utan är ett varaktigt funktionshinder som gör att man inte kan avkoda det man läser eller hör automatiskt. Det är kopplat till brister i det verbala korttidsminnet och att det kan ta längre tid för arbetsminnet att hämta från ordförrådet.

  Det finns så klart grader av dyslexi. Vi har ett antal kollegor med diagnosen som är ute och kör men de har trots sina svårigheter klarat precis samma urvalstester som alla andra.

  Green Cargo vill dock ge aktiv hjälp att komma genom urvalstesterna med en varaktig svårighet. Dyslexi går inte över under utbildningstiden medan språkkunskaper förhoppningsvis utvecklas till det bättre under 60 veckors utbildning.

  Hur har man egentligen tänkt säkerställa så att personen kan tillgodogöra sig ny information eller säkerhetsorder under körning?

  En mängd andra diagnoser finns som kan bänka en lokförare, fråga Torolf bara.

 13. Vad är problemet?
  Jag har personligen inte fått utbildning till att köra tåg i Danmark. Men den utbildningen är specialanpassad för svenskar som kör över bron. Och vice versa Danskar som får en speciell utbildning för att köra över till den Svenska sidan.
  Jag har oerhört svårt för det Danska språket men jag skulle ju givetvis lärt mig det under utbildningens gång, och skulle klara av att köra tåg precis lika säkert i Danmark som jag gör i Sverige.
  Men det är kanske ok att få en specialsydd utbildning när man är en Svensk vit man?

 14. Pinsamt att du stavar ‘sig’ som fisken ‘sej’ när du själv påstår att du har gymnasiebetyg i Svenska A.

  • Enligt Svenska Akademins ordlista, SAOL, är sej en godkänd variant av sig. Vill du diskutera saken vidare så tycker jag kan du kan göra det på annat, lämpligare ställe. Detsamma gäller om du bara vill vara otrevlig. Det här inlägget handlar om ett integrationsprojekt i Boden.

 15. Språket är bland det viktigaste vi har idag som förare. För att förstå föreskrifter och säkerhetssamtal t.e.x. Detta är ren idioti. Lika villkor för alla, oavsett bakgrund.

 16. Aldrig tidigare på denna blogg har väl ett inlägg dragit till sig kommentarer i en raskare takt, rätta mig om jag har fel…
  Oavsett vad man tycker om integration eller invandring eller något annat så finns det några yttersta oroväckande fakta i den här nyheten.
  Redan den 11 november förra året fick TCC´s VD Peter Hornegård utrymme på denna blogg att ventilera sina åsikter om att elever som antagits i Nässjö och Ängelholm hade en lägre kompetens och att antagningskraven var för låga på just dessa 2 fristående utbildningar. Något preciserande av hur han kommit fram till detta, förutom att antalet antagna i förhållande till antal sökande var högre, redogjorde han aldrig för. Inte heller ställde bloggägaren, trots sin journalistutbildning, några följdfrågor på detta påhopp utan lät det hela passera. Vidare så flaggade Hornegård för att de skulle sänka sina antagningskrav.
  Redan då fick jag en känsla av att denne Hornegård inte vet ett skit om varken antagningskrav, utbildningskrav, kompetens och framförallt inte ett skit om att köra tåg. Han är enbart intresserad av att tjäna pengar.
  Nu kom då svaret på vad han egentligen menade redan i November. Intagningskraven ska sänkas för att garantera att alla kursplatser fylls, antalet platser ökar och framförallt, vi får betala det hela på skattsedeln. För pengarna för att driva ett ”integrationsprojekt” kommer knappast ifrån Hornegårds egna välfyllda plånbok och det är knappast den oerhörda lyckan att få bidra till en postiv integration som driver den här killen.
  Av alla tänkbara ställen att bedriva integration så måste järnvägen vara ett av de absolut sämsta. Ensamarbete i säkerhetstjänst med stora, tunga godståg, ofta med farligt gods……finns det inte lämpligare arbetsområden att sänka intagningskraven för? Och framförallt språkkompetensen? Jag kan inte på rak arm komma på ett enda jobb där vikten av total språkförståelse har större betydelse.
  Alla som gått en lokförarutbildning de senaste 20 åren vet mycket väl att just intagningen är den svåraste tröskeln att komma över. Proven på skolan bereds man möjlighet att göra om, likaså Transportstyrelsens prov. Nästa tröskel är bedömningen som handledarna på LIA-perioderna ska göra. Men hur hårt pressade kommer inte dessa handledare att bli av att på ena sidan ha en elev vars hela framtid kan hänga på det där omdömet och på andra sidan en arbetsgivare som behöver fler förare, så snabbt som möjligt?
  Ska man släppa igenom den där killen som förvisso kör jättebra men som varit nära att OSPA ett par gånger för att han missförstod fjärren? Eller ska man säga att ”det här räcker inte riktigt till” och riskera att få en rasiststämpel i pannan? Tror ni att handledarna välkomnar den här förändringen? Eller kommer ännu fler handledare att hoppa av?
  För övrigt undrar även jag över exakt vad som avses med det här citatet :
  ”Det finns så oerhört mycket kompetens hos människor som kommer till vårt land som vi inom järnvägen skulle behöva få ta del av.”
  Kan vi få nåt exempel? Och exakt vad vet en gymnasielärare om det här, egentligen?

 17. Har svårt att bedöma om just detta kommer ha några negativa konsekvenser, men generellt får jag en stark känsla av att branschen, med Almega i spetsen, på bred front gör allt för att på olika sänka trösklarna till lokförarutbildningen och göra den så kort och förenklad som möjligt. Inte för att vara snälla eller värna om integration, utan för att försvaga lokförarnas ställning.

  Ju lättare det är att bli antagen till och klara en utbildning och ju kortare den är, desto lättare att rekrytera personal och hålla löneutveckling och andra förmåner på absolut minimum.

  Gällande mångfald finns det många människor med utländsk bakgrund och utmärkta kunskaper i svenska, så jag har svårt att se att det i den aspekten är nödvändigt med ändrade krav. Även om utlandsfödda lokförare inte växer på träd har jag ändå haft kollegor från bland annat Kroatien, Tyskland och Storbritannien. Kanske ska man titta på annat än urvalsprocessens eller utbildningens svårighetsgrad om man vill locka en underrepresenterad grupp till yrket?

  • Om Mohammed inte kommer till berget så måste berget komma till Mohammed….
   Det går ju inte att stänga ner ”fabriken” och flytta den utomlands där det finns billigare arbetskraft, då får man väl försöka ändra spelreglerna så att den billiga arbetskraften kan börja köra tåg här i Sverige istället. Jag tror att det är dit de vill komma. Sakta men säkert… Ge det några år till, sen räcker det att man kan engelska för att bli antagen till lokförarutbildningen.

 18. Kravet för god svenska ska uppfyllas genom att klara Svenska A och B på gymnasiet. Gör man inte det är man inte lämplig som tjänstgörare i ett säkerhetsyrke.

  Alla som kommenterar här verkar ju tro att minimumkravet är godkänt i SFI. Vilket givetvis är helt felaktigt. Skulle man sätta en i övrigt godkänd och nyexaminerad lokförare i tjänst, trots att man kommit in på utbildningen på falska grunder, gör man ett stort tjänstefel som utbildare och arbetsgivare.

 19. I världens mest jämställda land, enligt egna vänster och höger orienterade regeringsutsago, så löser man alltid problemet genom kvotering. Var i kvotering eller särbehandling ligger likhet och jämlikhet? Förresten, hur mäter man egentligen jämlikhet? Man hoppades ju kvalitativt istället för kvantitativt. Men i Sverige får inte vattnet rinna vattnets väg- det ska rinna uppåt eftersom så lite vatten gör det…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s