En främmande fågel kom på besök

10712938_10208562769176049_2309640773531519478_nEn mycket främmande fågel dök vid lunchtid idag upp på Karlshamns C. Det var Green Cargos Re 1428 som rullade in på spår 5 med godståg 6048 från Malmö. Några timmar senare vände loket tillbaka mot Skåne med tåg 6047. Re-lok är mycket ovanliga på Blekinge Kustbana. Personligen har jag aldrig tidigare sett ett sådant lokomotiv på dessa breddgrader. TX Logistiks variant av Traxxloket har däremot besökt Blekinge massor av gånger. TX drog tidigare massavedståg till bland annat Mörrums Bruk, men denna trafik övertogs under 2014 av Green Cargo. Godstrafiken till och från Karlshamn har ökat rejält de senaste åren. Vida kör tre heltåg i veckan med sågade trävaror till hamnen. Green Cargo fördubblade i december sin vagnslasttrafik till och från Karlshamn, från två tåg om dagen till fyra. På lördagarna och söndagarna rullar dessutom massavedståg till pappersbruket i Mörrum, som ligger några kilometer utanför Karlshamn. På bruket lastas även bark en gång i veckan.

Cargolink kan mista trafiktillstånd

logoI höstas blev TX Logistik av med sitt trafiktillstånd i Sverige, Norge och Danmark. Ikväll kan den här bloggen avslöja namnet på nästa företag som kan gå ett liknande öde till mötes: nämligen norska Cargolink. Statens Jernbanetilsyn varslar enligt en källa Cargolink om återkallat säkerhetscertfikat. Beslutet kommer efter en revision som utfördes för ett par månader sedan. Norrmännen får två veckor på sej att inkomma med ett yttrande och ställa om verksamheten. Om SJT därefter inte ändrar sitt beslut får Cargolinks tåg från den 17 februari inte rulla en enda meter i Norge. Precis som i fallet med TX Logistik för ett halvår sedan har SJT funnit allvarliga säkerhetsbrister. Parallellt med detta ärende driver Jernbanetilsynen ett annat fall mot Cargolink. En elev på lokförarskolan har helt ensam kört godståg åt Cargolink, utan att vara examinerad. Han har bara slutfört nio av 18 månaders studier vid lokförarutbildningen. Det var Norsk Lokomotivmannsförbund som i november uppmärksammade myndigheterna på vad som pågick. NLF polisanmälde Cargolink och informerade Statens Jernbanetilsyn. Jernbaneverket agerade då direkt och stoppade ett godståg som just då framfördes av den ”falske” lokföraren. Cargolink startade sin verksamhet 2008 och bedriver idag trafik på de flesta större linjer i Norge. Cargolink är en del av den så kallade Autolinkkoncernen. Autolink är ett biltransportföretag.