Ingen anledning till jubel

stoppLokförarutbildningen görs om och kortas ned. Almega och några av landets största järnvägsföretag applåderar. TCC, som är den utbildningssamordnare som producerar flest lokförare, är däremot kritiska. Jag tror att få av den här bloggens läsare har missat debatten som uppstått i samband med de senaste veckornas inlägg på utbildningstemat. Själv har jag svårt att bedöma det vettiga i förändringen. Visst kan jag också tycka att det fanns väl mycket luft i 60-veckorskursen, men å andra sidan känns 44-veckorsalternativet lite väl slimmat. Det finns i princip ingen tid till repetition eller omtentor för de elever som inte hänger med i studietempot. Till saken i detta sammanhang hör att många av de blivande lokförarna är studieovana vuxenelever. Men som sagt: jag har svårt att ha en åsikt i frågan om den nya lokförarutbildningen är bra eller dålig eller kanske både och. Jag har helt enkelt inte tillräcklig kompetens på området för att kunna bedöma det. Men en sak vet jag. En nedkortat utbildning är ingenting som vi lokförare har anledning att jubla över. Tvärtom faktiskt.

Ingenting lär hända de närmaste åren. Men på sikt är detta inte bra för lokförarkollektivet. En nedbantad utbildning innebär färre kunskaper. Färre kunskaper leder till lägre status. Lägre status leder till försämrade anställningsvillkor. Detta kan också leda till en viss inlåsningseffekt. Ju mindre du kan, desto svårare får du att byta arbetsgivare. Samtidigt uppstår en situation där järnvägsföretagen får allt lättare att byta ut besvärliga typer. Lite hårddraget kan man säga att den som inte kan något är lätt att undvara. För Almega är således denna nya lokförarutbildning bingo. Men den är bara ett litet steg på vägen. Mellan raderna i alla de dokument jag fått ta del av den senaste tiden framgår tydligt att Almega inte är nöjda med lokförarnas maktposition. Lokförare är idag en bristvara, generellt sett. Det innebär ohälsosamt stora kostnader för arbetsgivarna. De kan inte hunsa en lokförare på samma sätt som med andra yrkesgrupper. Almega uttrycker det naturligtvis inte så. De talar istället om ”bristande tillgång på arbetskraft” och har önskemål om ”modernare produktionslösningar” och ”konkurrenskraftiga marknadsvillkor”.

Det finns dock några svåra hinder för Almega att ta sej förbi. Naturligtvis hoppas man att en kortare utbildningstid ska leta till flera kurser och därmed ett ökat antal lokförare. Ett överskott på lokförare är en grundförutsättning för att kunna pressa villkoren. Men vem ska betala kalaset? Myndigheten för Yrkeshögskolan gör egna beräkningar av behovet och finansierar bara de utbildningar som verkligen behövs. MYH har ofta varit på kollisionskurs med Almega och järnvägsföretagen i denna fråga. Härifrån kan arbetsgivarna inte vänta sej någon draghjälp. Vilket naturligtvis är bra för oss som redan ingår i lokförarkåren. Arbetsförmedlingen har gjort enstaka riktade insatser. Till exempel när Ericsson drog ned kraftigt i Kumla. Att Arbetsförmedlingen skulle utbilda lokförare åt en hel bransch är däremot osannolikt. Ett alternativ är naturligtvis att järnvägsföretagen själva sätter igång att utbilda lokförare. Men det kostar pengar. Stora pengar. Företrädare för TCC brukar uppge att YH-utbildningarna varje år sparar 100 miljoner kronor om året jämfört med om operatörerna själva skulle sköta lokförarutbildningen. De pengarna finns inte i branschen. Inte idag. Men i framtiden? Vad är nästa steg? Kanske kan kurserna kortas ytterligare? Från 44 veckor till 36? Från 36 till 30?

Nu uppstår dock nästa problem: själva rekryteringen. Redan idag har flera utbildningssamordnare svårt att fylla sina kurser med behöriga elever. Det är visserligen många som söker – men det är också många som misslyckas i de olika urvals- och behörighetstesterna. Upp till 90 procent av de sökande faller ifrån. Vissa utbildningssamordnare lyckas av okänd anledning bättre i sin rekrytering än andra. Men generellt sett är det en liten andel av eleverna som klarar lokförartesterna. Almega ser förstås helst att kraven sänks. Så himla märkvärdigt kan det väl inte vara att sitta i ett tåg som går på räls? Typ. Men vem vill eller vågar ta ansvaret för en sådan förändring? Transportstyrelsen har inget intresse av det. Tvärtom. Frågan måste därmed upp på politisk nivå och det lär knappast hända.

TCCs VD har uttalat sej i den här bloggen. Precis som företrädare för arbetsgruppen bakom den nya lokförarutbildningen. Båda talar naturligtvis i egen sak. Argumenten får bedömas därefter. En sak som ingen kan blunda för, oavsett färg på glasögonen, är problemet med praktikplatser. Redan när jag själv var körlärare, för tio år sedan, var detta ett bekymmer. Sedan dess har tillgången på LIA-platser minskat ytterligare. Om utbildningstakten ökar kommer behovet av LIA också att göra det. MYH kräver att branschen löser praktikproblematiken, annars finns risken att man avslår skolornas begäran om finansiering. I underlaget till den nya utbildningsplanen betonar arbetsgruppen till exempel vikten av förbättrade växlingskunskaper. Ändå har Green Cargo inte möjligheten att ta emot en enda elev till Sveriges största rangerbangård, den i Hallsberg. Anledningen är neddragningar, dålig lönsamhet och brist på handledare. Samma situation råder hos de största operatörerna i Stockholm och Göteborg, där Västtrafik på sikt vill tredubbla tågtrafiken. Ändå minskar bolagen antalet praktikplatser och hoppas att någon annan ska ta ansvaret. Detta är ett stort problem som måste lösas. Utan praktik blir det heller inga nya lokförare. Hur Almega har tänkt att lösa detta vet jag inte, men det ska bli intressant att se hur saken utvecklar sej.

16 thoughts on “Ingen anledning till jubel

 1. Jag gick 40 eller 44 veckor 2008 och det är fullt tillräckligt. Förutsett att arbetsgivaren ger den komplettetande utbildning som behövs. Men det kravet finns redan idag.

  Det märktes ingen större skillnad på oss som gick 44 veckor kontra den på 60 i kunskapsnivå.

  Men det här med liorna är pinsamt. Och där är SJ och Gc sämst på att ta elever

  • I Järnvägsstyrelsens rapport 2007:6 som egentligen synar kunskaperna hos KY-elever och i vilken mån dessa är inblandade i olyckor på olika järnvägsföretag ställer man också frågan om hur långa utbildningarna bör vara. I slutsatsen kan man läsa:

   CITAT:

   Vid iakttagelser vid medåkning på tåg visade det sig att de förare av tåg som läst 55 poäng har bättre och bredare järnvägskunskap gentemot de som har läst 40 poäng.

   […]

   Det finns skäl för Järnvägsstyrelsen att överväga om det är tillräckligt med en grundutbildning omfattande 40 poäng. Det krävs dock djupare kunskaper för detta övervägande, bland annat om hur det förhåller sig med KY-utbildades inblandning i olyckor och tillbud då detta är svårt att utröna med de fakta som står till buds.

   SLUT CITAT.

   Det spånas om detta kan bero på att elever på kurser med 55-60 poäng hade mer praktik än de som bara läste 40 poäng, samt om elevens kunskaper innan praktiken spelade in.

   Man gjorde också ett par tester med totalt sex stycken lokförare varav tre hade läst 40 poäng i Mjölby, två 55 poäng i Hallsberg och en 60 poäng i Hallsberg.

   2 av 3 Mjölby-förare hade ”vissa brister”, varav den ena hade ”bristfälliga kunskaper i tavlors betydelse” samt var ”osäker på signalbilders betydelse i huvuddvärgsignaler och huvudsignaler”.

   De övriga klarade testet godkänt med någon enstaka anmärkning.

   De skriver dock uttryckligen att man inte kan fastställa något eftersom det inte var det rapporten direkt gick ut på, men utbildningstiden verkar spela in en roll på kvalitén på kunskaperna. För vissa är 40 veckor alldeles tillräckligt, medan andra mycket väl kan behöva 60 veckor.

   Vad Järnvägsstyrelsen i alla fall verkade vara något bestämda om var att mer praktik var väldigt, väldigt viktigt för kunskapsnivåerna.

   Och det kan vi nog alla stämma upp i.

   • Som de säger själva kan inge slutsatser dras av den där undersökningen. Hade de bara tagit med 1 Mjölbyförare skulle de inte heller visat på några brister.

    Håller med om att praktiken är viktig. Den skulle ju dock kunna göras efter utbildningen. Att ha en lagstadgad tid på en praktikperiod hos företagen efter avslutat utbildning. När jag började efter utbildningen gick jag bara 3 veckor uppkörning sedan körde jag själv. (60 veckors utbildning) Skulle ju kunna införa ett krav på t.ex minst 5 veckor praktik sedan 3 veckor uppkörning.

    Att GC var sämst med liaplatser gällde inte när jag gick ut för ett par år sedan. De stod oftast för minst 50% av platserna, SJ var dock ganska dåliga.

 2. Man kan inte dra säkra slutsatser från ett begränsat urval. Själv kom jag in såväl vid Hallsberg, Mjölby och Ängelholm men valde Ängelholm pga att utbildningen där var mer ”hands-on” med praktiska moment i verkstad. Det här med datasimuleringar vid en laptop kanske funkar för vissa men inte för mig. Det kändes också mer tryggt med att det var Banverket själva som höll i kursen.

  Det som var annorlunda då med KY var att man inte blev färdig lokförare utan att ha gått en KYOP-utbildning hos en lokförare. För mitt vidkommande undersökte jag ingående med kurskamrat hur dessa såg ut på olika bolag. Vad vi kom fram till var att SJ och GC lade mest kraft på utbildning, därför valde vi båda GC eftersom det då blir lättare att i framtiden gå från gods- till persontrafik än tvärt om.

  Lite surt kändes det att kurskamrater på andra bolag fick full lön efter bara två veckor medan det tog 5 månader för oss innan vi godkändes av GC att köra egna tåg.

  När utbildningen på skolorna förlängdes till 1 1/2 år så förstod jag det som att meningen var just att de nya YH-eleverna genom mer praktik skulle ha en bättre grund att stå på och nästan vara klara lokförare efter utbildningen, bara kräva kortare fordonsutbildning och de interna föreskrifterna.

  Det är lite sorgligt att man tar två steg bakåt på det här sättet. Att Almega har fingrarna med i spelet är säkert en faktor. De har en nära samarbete mer Veolia/Tramsdev och båda är beroende av ett överskott av nya lokförare på marknaden.

  Både utbildarna och operatörerna har starkt överdrivit siffrorna på hur många lokförare som behövs i framtiden. Dels använder man arbetsförmedlingens allra mest positiva tolkningar som utgår från att vi just nu är på väg mot en enorm högkonjuktur. Dels har man räknat med att de flesta lokförarna går i pension vid 60.

  Det är något vi i branschen vet att färre och färre har möjlighet till. Bland de som har möjligheten är det ett fåtal som verkligen slutar som lokförare. De tar nya anställningar och kan sätta guldkant på tillvaron, tyvärr på de nyutbildade kollegornas bekostnad.

 3. Om någon har skäl att tro utbildningarna är bristfälliga, så rekommenderar jag varmt att använda er av anmälningsfunktionen på MYHs hemsida. Det triggar en granskning, som inte Myndigheten kan initiera själv.

  Så ni som har insyn borde anmäla de här utbildningarna nu, innan det är försent.

 4. Jag går YH i Hallsberg just nu och skriver under på beskrivningen av dåligt med lia platser och hur det hela hanteras av företagen. För oss har SJ och GC varit mest generösa med platser, även Hector och Arriva har dragit sitt strå i stacken.

  Att förkorta studieperioden borde inte vara några problem. Man kan ju börja studera fredagar också den dag som nu är ”självstudier”.

 5. Tjena!
  Vill först säga att jag valt helt rätt gällande mitt kommande yrke som lokförare.
  En helt ny värld har öppnats upp för en som aldrig jobbat inom järnvägen tidigare och jag måste säga att de är en av de bättre jobbvärldarna jag mött. Gott!
  De som är mindre bra är detta återkommande problem med LIA platser. Som sagt så har vi som precis börjat i Nässjö och är den helt nya utbildningen för i år inte dragit det ”längsta” strået gällande platserna då vi helt förlitade oss på järnvägsjobb.se som helt sonika sa åt oss att vänta med att söka tills de större företagen la ut sina platser, ja vad ska man säga dagarna gick veckorna gick men inte blev platserna fler. Nu löste sig det tillslut iaf, då några av oss som inte fick körning kunde ta växlingen istället som var lagd i lia 2 egentligen. Det här var en skit bra lösning. Dels lär man sig det viktigaste av allt från grunden i rätt ordning. Och vi får tio veckors körning i lia 2 istället för sju då resterande ska vara växling i kallt väder i februari. Den här lösningen funkade nu men de kommer inte alltid gå då det är brist på handledare. Hoppas att skolorna ska kunna samsas som vuxna människor och istället omfamna varandra för ett viktigt ändamål järnvägen och dess framtid.

  Mvh Stolt lokförarelev

 6. Något man kanske ska fundera på från skolornas sida är att samordna lite bättre. Nu hade vi t.ex. elever från både Hallsberg och Mjölby ute samtidigt, det underlättar ju inte direkt när det är ont om LIA-platser som det är.

  Själv gick jag en av SJ:s interna utbildningar för några år sedan och det var rätt ont om handledare även då. Vi fick åka mycket två och två och det tycker jag nog man kan göra även med KY-eleverna, det är i alla fall mer lärorikt att stå bredvid än att gå hemma och slå dank i en halv LIA-period som en del har fått göra när det varit dåligt med platser. Speciellt för LIA 1 och 2.

  Jag har inte så mycket att säga om utbildningen men det märks ju helt klart att det är skillnad på hur de olika företagen utbildar. Jag har hört från flera elever som gjort praktik på GC att de fått gå runt på väldigt många olika handledare där och det är väl inte helt optimalt. Sen kan jag ju reagera på att en del bolag tycker att det räcker med 2-3 veckor innan de skickar ut folk att köra själv. Det var vad jag fick efter att jag varit pappaledig ett år…

 7. Det går inte att rakt av jämföra tidigare 40 veckors KY/YH-utbildning med den plan som Almega tagit fram på 44 veckor. Dels skiljer det i kursavsnittens innehåll och fördelningen mellan teorikunskaper och praktik. För att göra det lite mer förståligt så har jag nedan jämfört de olika planerna när det gäller teori och praktik. Men teorin i 40 och 44 veckorsutbildningarna är inte heller jämförbara utan de skiljer sig åt, det är mer som skall hinnas med i 44 veckors teorin än tidigare 40 veckorsutbildningen.
  Tidigare 40 veckorsutbildningen
  Teori: 27 veckor.
  Praktik: 13 veckor
  Summa: 40 veckor
  Nya 44 veckorsplanen:
  Teori: 23 veckor
  Praktik: 21 veckor
  Summa: 44 veckor
  Nuvarande 60 veckorsplanen:
  Teori: 38 veckor
  Praktik: 22 veckor
  Summa: 60 veckor

  Det som ändras med en kraftigt i hoptryckt utbildning, dvs att vi skall hinna med allt mer på kortare tid är att kunskapsmålen för de studerande ändras i flera ämnen till ”kännedom om” istället för ”kunskaper om” ”förståelse för”, ”grundfärdigheter i” och det är mycket stor skillnad mellan ”kännedom om” och de övriga kunskapsmålen, som jag tror att de flesta inte tänker på i nuläget.
  Tidigare kördes 40 veckorsutbildningarna i Vännäs, Mjölby och Ängelholm. Från 2008 blev det 60 veckor i Vännäs och Mjölby och från 2012 i Ängelholm. Anledningen var att tågföretagen ville anställa de från 60 veckors i första hand eftersom det blev bättre för dem, dessa elever hade bättre grundkunskaper och mer körträning. Detta bekräftas i Järnvägsstyrelsens rapport 2007:7 ”KY utbildning, fortbildning och kompetens” och gjorde att den företagsinterna utbildningen underlättades och blev kortare.

  • Dom signaler man som handledare får från eleverna så innehåller den utökade utbildningen inget mer än när den var 40/55 veckor. Det mesta tiden är så kallade självstudier. Vilket i praktiken endast tvingar eleverna att få ökade studielån.

   Har varit handledare i 10 år och det man märkt var att de elever som kom från Mjölby hade större problem p.g.a att utbildningen som var 40 veckor hade kortare körpraktik än de 55 veckor som Hallsberg hade.

   Det som verkar vara positivt med nya 44 veckors planen är att körpraktiken inte minskas.

   Men sedan märker man att många elever har svårt med den uppstyckade praktiken som är idag. Att komma ut och köra i 3 veckor kanske på ett nytt företag med andra lok gör det svårt för en handledare att bedöma en elev som får lägga ner stor tid på att hantera fordonet och på det viset brister i uppmärksamhet.
   När sedan saker och ting börjar flyta på då är det dags att gå tillbaka till skolbänken.

   När jag började på TCC i Hallsberg så var det mycket som man sa skulle ingå i utbildningen men sedan inte blev av.
   Det finns mycket mer som eleverna skulle kunna få med sig.
   Bara att få komma ut och lära sig hur växlar fungerar är ett exempel.

   • Tjena Conny.

    Jag är elev i Nässjö och har precis lyckats få alla mina växlingsveckor i Nässjö hos green cargo. Är färdig med växlingslian nu denna vecka. Tycker detta skulle vara a-o för alla att börja med växling då man får en så mycket bättre helhet av det som ligger i grund för det man ska kunna även i tågfärd. Dessutom är det en möjlighet för ”oss” elever som inte lyckats få den första körningslian.
    Den 44 veckors utbildning vi 21 elever går har visserligen 15 veckor mindre teori inräknad i utbildningen men då jag vet av kontakter så går man i Mjölby TCC endast 3 dagar i veckan oftast medan vi läser fullveckor plus att självstudier är något som man gör även om man inte har ledigt den dagen. De enda som felar är en vecka i praktiken från den gamla 60 veckors utbildningen och det kan man väl bortse från då det måste bli smidigare för alla inblandade att ha en 44 veckors utbildning.
    Det som behövs är fler villiga handledare som du som tar emot elever och det är en punkt utbildningssamordnare och företagen måste ta tag i! Att utbilda fler handledare!

    Mvh lokförarelevennässjö

   • Tycker du har helt rätt. Växling är bra att få i början. När jag gick lokförarutbildningen i Hallsberg så fick man 2 veckor växlarutbildning sedan tillbaka till skolan. Första körlian var 4 veckor. Mot slutet av utbildningen hade man en sammanhängande Lia på 12-13 veckor vilket gjorde att man hade samma schema som handledaren så det spelade ingen roll om handledaren hade en längre ledighet. Nu när Lia perioderna är så korta blir det lätt att man blir tvungen att byta handledare för att eleven skall få köra. Inget kul att när handledaren har 6 dagar ledigt om Lian bara är 3 veckor.

    Då Mjölby körde 40 veckors utbildning så hade dom ca 8 veckor kortare Lia än Hallsberg och det märktes när man hade eleverna.

    Lycka till med din utbildning för det är ett omväxlande och roligt jobb även om arbetstiderna kan vara jobbiga ibland. Speciellt om man kör godståg.

   • Helt rätt yrke för mig. De går som på räls. Tack !

    Mvh nöjd lokförarelev

 8. En struntsak kanske, men var kommer uppgiften om att arbetsförmedlingen gjorde en enstaka riktad insats när Ericsson i Kumla drog ner?
  Jag var 1 av 12 som fick chansen att börja som lokförare på GreenCargo efter neddragningarna på Ericsson. Vi gick på TCC i Bollnäs under 4 veckor och resten i Hallsberg med Anita Leufstadius som ansvarig lärare. Arbetsförmedlingen var inte inblandad i det över huvud taget.
  Ericsson hade anlitat ett företag, Proffice, som under ett års tid skulle hjälpa oss att finna nytt arbete eller utbildning. Det var dom som bjöd in företaget som gjorde de första urvalstesterna till lokalerna i Kumla som vi var i under Profficetiden.
  Vi hade kvar vår lön under 1 års tid och för de flesta av oss 12 så räckte det nästan hela utbildningstiden. Själv tror jag att jag fick nån ersättning de sista 2-3 veckorna, när mitt år tagit slut.
  Den ersättningen, tror den hette aktivitetsstöd, kanske betalades av arbetsförmedlingen, jag minns inte riktigt. Men att säga att arbetsförmedlingen gjorde en riktad insats känns väldigt fel.
  Jag skulle säga att Ericsson, GreenCargo, Proffice och TCC var dom som gjorde en riktad insats!
  Lite kuriosa, vi är kvar alla 12 inom företaget efter 13 år som anställda den 1 oktober i år!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s