”Småbolagen är förlorare”

1908483_10205511709781471_1447128383658207119_nPeter Hornegård, VD för Transport Competence Center, misstänker att flera mindre järnvägsföretag kommer att få problem när den nya utbildningsplanen för lokförare slår igenom på allvar. Kurstiden för lokförare ska kortas, från tre terminer till två, från 60 veckor till 44, vilket innebär att operatörerna själva kommer att få överta en stor del av utbildningen. Det gynnar de stora företagen som redan har färdiga utbildningsorganisationer, medan mindre operatörer missgynnas när de tvingas ta oproportionerligt stora kostnader. ”Jag har inget belägg för detta påstående, men man får vissa vibbar att det kanske har funnits ett syfte från deltagande företag i arbetsgruppen för en förkortad utbildningsplan att göra det dyrare för de mindre tågbolagen att anställa, och på detta sätt ge sina egna organisationer en fördel?” Peter Hornegård menar till exempel att det i treterminersplanen finns flera kurser som är viktiga för de mindre bolagen och företagen som sysslar med banjobb. Det är kurser som nu slopas. ”Dessutom ger 60-veckorsplanen tågföretagen möjligheten att utnyttja den sista LIAn (praktikperioden) till företagsinterna utbildningar. Det resulterar i att de företag som dag gör detta har en mycket kort tid mellan anställning av nya lokförare till dess att dessa kör på egen hand, i vissa fall bara cirka två veckor”.

I arbetsgruppen som tagit fram den nya lokförarutbildningen ingår Almega, SJ, Green Cargo, Hector Rail och Transdev. TCC har lämnats helt utanför, trots att man idag är det företag som utbildar flest lokförare i Sverige. Peter Hornegårds företag har inte fått möjlighet att dela med sej av sina erfarenheter. TCCs VD berättar att YH-utbildningarna idag ger ett ekonomiskt stöd motsvarande 100 miljoner kronor per år till järnvägsföretagen, jämfört med om branschen själva skulle sköta lokförarutbildningen. Ett av kraven från Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH, är att branschen själva tar ansvar för och ordnar praktikplatser, så kallad LIA, Lärande i Arbete. Många lokförarelever vittnar om problematiken med detta. ”Idag fungerar inte LIAn. Den har fungerat dåligt sedan starten av både KY- och YH-utbildningen. Ansvaret för att det ska finnas tillräckligt med LIA åligger den bransch som har behovet. Trots att detta varit väl känt länge så väljer branschföreträdare att helt strunta i detta, utan ger sig på en effektivisering i den del av utbildningen som betalas av staten. Vi motsätter oss inte detta om det sker på ett sätt som involverar även oss som har erfarenhet av dessa utbildningar och hela kedjan, det vill säga från rekrytering och YH-utbildning till kompletterande utbildning hos företagen”, säger Peter Hornegård.

TCC har efterlyst kursplaner som uppfyller MYHs krav, med tydligt redovisade uppgifter om kunskapsmål, omfattning, innehåll och bedömningsgrunder för varje delkurs. Almega har ännu inte har kunnat uppvisa några sådana, trots upprepade påstötningar. TCC vet inte vad de menar att en lokförare ska kunna vid avslutad utbildning och får inte något besked om det heller. ”All grundutbildning av lokförare idag går som YH-utbildningar och finansieras via statliga pengar. YH-myndigheten ställer krav på hur utbildningar inom YH ska bedrivas, det tar cirka tio minuter att via deras hemsida hämta hem denna info. Där står tydligt vad en utbildningsplan ska innehålla, hur kursplanerna ska tas fram och vad de ska innehålla, till exempel stöd till de studerande under studietiden.  Den så kallade utbildnings- och kursplan som arbetsgruppen presenterats följer inte alls dessa krav från MYH. Vi förstår inte varför man inte följt dessa grundkrav”.

11 thoughts on “”Småbolagen är förlorare”

 1. Det är Inte tillåtet enligt YH-myndigheten att använda sista LIA:n till företagsspecifik utbildning. Enligt kursplanen skulle si och så många timmar vara körpraktik, och man nådde inte upp till detta om de sista veckorna används till annan utbildning. Att nu vissa företag gör så ändå vet jag mycket väl.

  TCC går ju också vad jag hört lite sin egen väg och böjer reglern från myndigheten lite som passar dom. Jag förstår inte hur man då kan sticka ut hakan och snyfta att andra inte spelar efter regelboken? Lite hybris?

  • Jo då, nog hinns det ofta med både tillräcklig körpraktik, 500 timmar om jag inte missminner mig, samt viss internutbildning inom de fem LIA-perioderna.

   • Oavsett är det inte tillåtet från YH- myndighetens sida att företagen bedriver internutbildning på ”skoltid”…

 2. Det är viktigt att minnas att detta är en partsinlaga av den som tjänar pengar på att utbilda. Siffrorna på antalet lokförare som behövs är väldigt överdrivna.

  TCC missar lite att de å andra sidan får en ny möjlighet att tjäna pengar. Bara de klämmer fram en godkänd operatörsdel kan de sälja den till de bolag som saknar egen utbilfkingsenhet.

  När en färdig lokförare går så kallad SMS-utbildning för att lära sig en ny operatörs interna föreskrifter är det en mycket begränsad utbildningsinsats, för att säga det snällt.

  • I nuläget är det helt riktigt så hos vissa operatörer, men hur lång blir internutbildningen om en allt större del av ansvaret för lokförarens kunskaper i framtiden hamnar hos järnvägsföretagen själva?

 3. Min erfarenhet när jag gick utbildningen 2012 var att 60 veckor var mycket längre än vad det behövde vara. Mycket repetition och halvdagar, samt mycket Skydd.

 4. Mejlade till en som sysslar med utbildning och frågade om internutbildning är förbjuden under LIAn: Här är svaret:
  Det finns inget som förbjuder en elev att göra en företagsintern påbyggnadsutbildning under en LIA, så länge utbildningen leder fram mot målet för YH-kursen. Har jag en lokförarutbildning och går en praktik som innehåller det som är målet för kursen så har MYH inget att invända och bryr sig inte heller om vad Transportstyrelsen kallar det för. LIA:n måste kvalitetssäkras precis som all annan LIA (kompetenta handledare, kursplan, dokumentation, tydliga bedömningsgrunder o s v), men sedan är det bara att köra på. LIA:n måste vara avgiftsfri för eleven, men det är fritt fram för företaget att t ex subventionera en elevs resor eller boende, och företaget får också betala eleven för utfört arbete under LIA:n -men det lär väl aldrig bli aktuellt i den här branschen. Förekommer dock i många andra branscher!
  Jämför med de examensuppgifter som ingår som ett moment i många, många universitets- och högskoleutbildningar, t ex inom teknik, IT, ekonomi mm. Eleverna/studenterna genomför ett riktigt projekt, ett riktigt uppdrag, åt ett företag under handledning. Det är dessutom väldigt, väldigt vanligt att studenterna som gör dessa examensarbeten får betalt för sitt arbete. Eventuell inkomst räknas med i det fribelopp som du max får tjäna per halvår innan du blir ersättningsskyldig eller får reducerat studiestöd från CSN. T ex räknar Sveriges ingenjörer med att nästan 70% av deras medlemmar fick betalt för sitt examensarbete och i snitt fick de 28000 i betalning.

  • Fick även svar från MYH, som inte heller anser att internutbildning är förbjudet:
   Jag kan inte se att det finns något hinder för det utifrån vår lagstiftning. Yrkeshögskoleutbildningar ska vara anpassad efter arbetslivets krav och LIA ska äga rum på en arbetsplats inom området som utbildningen syftar till.

   • Man skall akta sig för att snöa in på sitt eget område. Järnvägen är av någon anledning särskilt drabbad av mytbildning, kanske orsakad sv personer som yttrar sig tvärsäkert om hur saker ligger till och skall vara.

    För en tid sedan tittade jag mer seriöst på en YH- utbildning inom ett helt annat område. Där genererar sista LIAn ett ”skarpt” dokument som företaget sen skall kunna använda i sin verksamhet. Det är inte ovanligt att det utgår ersättning i form av arvode. Det kan även under LIA upprättas ett anställningsförhållande så att eleven slutar gå på studiemedel.

 5. Stora förlorare på detta borde väl bli bemanningsföretagen. Ju mer företagsspecifik utbildning som krävs, desto svårare blir det väl för bemanningsbolagen att sälja sin produkt. TCC har ju minst sagt nära samarbeten med några sådana företag, så opartiska är de ju inte på någon fornt.
  Just företagsspecifik utbildning av bemanningsförare är f.ö något som det idag slarvas rätt ordentligt med på sina håll.

 6. Det var intressant med internutbildning på LIA:n! Beskedet från MYH till skolan i Ängelholm var att det inte var tillåtet. Även Arriva har fått detta svar och tillämpar det stenhårt! All internutbildning börjar efter anställning!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s