Lokförarkurs görs om och bantas

12063589_10207848008067468_8381599216554387117_nLokförarutbildningen kommer att göras om. Arbetsgivarorganisationen Almega och branschföreningen Tågoperatörerna har tagit fram en ny utbildningsplan. Kursen kortas ned, från tre terminer till två. Från 300 yrkeshögskolepoäng till 220, eller om man så vill: från 60 veckor till 44. Flera delar som tidigare varit obligatoriska i själva grundutbildningen, läggs nu istället över på järnvägsoperatörerna. Behovet av företagsspecifik utbildning kommer att öka markant. System S – spärrfärd – är exempel på ett område där eleverna i framtiden enbart kommer att ges förenklade kunskaper. Utbildningsplanen är godkänd av MYH – Myndigheten för Yrkeshögskolan – och tillämpas redan vid den nya lokförarutbildningen som startade i Nässjö i augusti samt vid Trafikverkets skola i Ängelholm.

Arbetsgruppen bakom den nya kursplanen har bestått av representanter för Almega, SJ, Green Cargo, Hector Rail och Transdev. Lokförarutbildningen som Kvalificerad Yrkesutbildnng, KY, startade 2000 och var då två terminer lång. Efter önskemål från branschen förlängdes utbildningen på de flesta orter efter några år till 55 veckor. När KY övergick till MYH runt 2010 gjordes kursen om till 60 veckor, det vill säga tre terminer. Enligt arbetsgruppen har kunnandet inte ökat trots den förlängda utbíldningstiden och därför återgår man nu till en ettårig kurs. I den nya planen vill arbetsgruppen bland annat sätta fokus på själva tågkörningen och ett ökande användande av simulatorer. En LIA-period förlängs också, för att bättre kunna förankra de teoretiska kunskaperna. Å andra sidan kortas de andra praktikperioderna ned, vilket gör att den sammanlagda tiden för LIA – Lärande i Arbete – minskas. Tiden för de olika teoriavsnitten är också betydligt nedkortade.

För att den nya utbildningen ska kunna fungera krävs att järnvägsföretagen tar ett betydligt större ansvar än idag. Tillgången på praktikplatser måste bli bättre, och antalet handledare måste öka. Utbildningskostnaderna för operatörerna kommer rimligtvis också att stiga rejält. Studenterna från en YH-utbildning blir inte färdiga lokförare vid skolexamen – utan måste först anställas och genomgå en företagsspecifik utbildning. Först då utfärdas det kompletterande intyget och eleven kan framföra tåg på egen hand.

15 thoughts on “Lokförarkurs görs om och bantas

 1. Att man drar ner den totala kurstiden är inte helt fel. Jag upplevde 2011-2012 att det enkelt hade gått att göra kursen mer intensiv och kompakt. Vi gick bara tre och en halv dag i veckan, medan fredagen var vigd åt ”självstudier”, vilket i praktiken betydde ledigt. Hade man intensifierat utbildningen, hade man utan problem kunnat korta ner den, utan att något hade gått förlorat.
  Att däremot dra ner på behörigheterna är helt fel väg att gå. System S tar inte särskilt lång tid att lära ut i jämförelse med H och M. Att lägga mer och mer av den absoluta grundutbildningen på operatörerna, kommer enbart att innebära att kompetensen och kunskapsnivån hos yrkeskåren tunnas ut.

  • Fast att lägga krut på att utbilda i en massa system och ämnen som bara ett fåtal operatörer använder sig utav känns faktiskt lite fel. Då är det bättre att höja standarden på ”baskunskaperna” istället. System S t ex kan gott ligga hos resp. företag. Det måste ändå upprätthållas kompetens och fortbildas varje år för att den kursen ska leva vidare mer än mellan examen och en fortbildningsperiod.

   Jag har hållt på med utbildning i rätt många år och anser att baskunskaperna lämnar rätt mycket att önska idag, jämfört med ”på den gamla goda tiden”. Spetskompetenser måste ändå tas hemmavid, eftersom regelverken skiljer sig åt mellan alla olika aktörer…

   • Man måste tänka på att de som kommer ut examimerade från skolorna inte är färdiga lokförare. De är lokförarämnen som ändå måste kompletteringsutbildas för den tjänst de skrivit på för.

 2. Något av en seger för Ängelholm, som redan när det var en ettårig utbildning kändes som den kunde komprimeras en del.

 3. Låter väl inte helt tokigt detta. Och tänk om branschen nu bara hade öppnat upp sig lite när det gäller LIA-platser. I vår klass i Nässjö står nästan en tredjedel av klassen utan LIA-platser, med två veckor kvar till första LIA:n. Bom stopp, inga platser tillgängliga. Och så har det låtit från flertalet av de största operatörerna sedan sommaren. Om de ens brytt sig om att svara. Och det här med att lägga ut tillgängliga platser på jarnvagsjobb.se verkar bara ett fåtal ägna sig åt. Här finns utrymme för förbättring, helt klart.

  • Detta har varit ett problem sedan dag 1 och det är på ren Svenska; ett djävla sätt! Operatörerna har svagt intresse att bidra under pågående utbildning men när kursen är avslutad så är eleverna naturligtvis välkomna att söka jobb. Jag tycker att detta beteende är ynkligt! Här finns fantastiska möjligheter att redan tidigt locka bra personal och under pågående utbildning ”förbereda” dom hur företaget fungerar. På så vis går det snabbare att få ut nya förare i trafik då dom har fått linjekännedom, rutiner på olika depåer m.m redan innan dom anställs. Win win enligt mitt sätt att se på det.

 4. För en tid sedan drogs antalet utbildningsplatser ned pga att bolagen blev påkomna med överdrivna siffror på antalet lokförare som behövdes.

  Nu går man en annan väg och ser till att de nya lokförare kommer ut lite oftare istället. Då behåller man som arbetsgivare möjligheten att välja och vraka genom att etablera ett överskott på nyutbildade lokförare.

  När utbildningen förlängdes var huvudsyftet att öka mängden LIA, som enligt KY och YH-konceptet skall utgöra en tredjedel av kurstiden. Jag kan tänka mig att man då lyfte in en del ”luft” i de teoretiska bitarna för att fylla ut de befintliga utbildningsplanerna man hade för KY 40 veckor.

  Det kanske är så att de lokförare som gått 60 veckor inte har lärt sig så väldigt mycket mer teoretiskt men tanken var att de skall ha praktiserat mer och förankrat sina kunskaper bättre.

  Ibland tar man ett steg framåt och två tillbaks. Men här blev det nog tre steg bakåt.

  • Ju mindre grundutbildning, desto mer måste företagen bygga på.
   Vad betyder det när en förare vill byta arbetsgivare? Hur pass lätt eller svårt blir det? Ju mindre baskunskaper, desto lättare att byta ut. Vad betyder det i kommande avtalsrörelser? Titta på vad som hände med de gamla tågmästarna och ”utvecklingen” mot dagens kanelbulleförsäljare…

 5. När jag gick utbildningen 2004-2005 i Mjölby så var kursen på 60 veckor. Av dessa 60 veckor så var runt 20 veckor ämnen som inte hade direkt anknytning till det rent järnvägsspecifika, bl.a. hade vi logistik, svenska. Just då såg man inget värde i dom ämnena utan man ville ju läsa bara själva tågdelen. Sen om man har haft nån nytta av dom andra ämnena vet i sjutton, kanske om man får för sig nån gång att läsa vidare.

 6. En rättelse är på sin plats:
  Man får inte högskolepoäng för dessa utbildningar. Siffrorna är helt orimliga för det eftersom man får 1,5 högskolepoäng per vecka på högskola och universitet. Förr fick man en poäng per vecka och de benämndes bara poäng, men det blev 1,5 i och med den så kallade Bolognaprocessen. Poängen (!) är då att de svenska högskolepoängen motsvarar en ECTS-poäng (European Credit Transfer System).

  I fallet med YH-utbildningar är det fråga om yrkeshöskolepoäng, där man får 5 poäng per vecka. De är alltså inte jämförbara på något vis.

 7. Jag tror det blir positivt det här. Dagens upplägg är alldeles för ”slappt” och LIA-platser är snudd på omöjligt att få tag på så mer LIA är uteslutet. Redan idag internutbildar SJ och GC väldigt länge innan de släpper ut nya förare på järnvägen och detta oavsett om denne kommer direkt från skolan eller från ett annat bolag. Sedan finns det självklart andra företag som inte är lika noga…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s