Green Cargo stoppar lokavställning

etGreen Cargos ledningsgrupp har beslutat att avställningen av lok tillfälligt ska upphöra. Företaget vill först reda ut hur många lok som behövs för att klara trafiken under 2015. Tanken från början var att 120 lok skulle bort, däribland 40-60 Rc4 och de flesta T44 och V5. I dagsläget har ett 20-tal Rc4 tagits ur trafik, ett tiotal T44 och lika många V5or. Samtliga Ma-lok och Z70 är sedan en tid också borta ur Green Cargos lokflotta, liksom de tidigare TGOJ-loken V4, T43 och V11. Rc1 är undantagna det nya beslutet. Dessa lok kommer att avställas i samma takt som Rc4 byggs om till bangårdslok. Avvecklingen av de 120 loken är en del i Green Cargos besparingsplan som presenterades i mars. En annan del är kraftiga neddragningar på personalsidan. 250 personer på företagets olika kontor ska bort, 350 på produktionssidan. Idag visar det sej att den administrativa personalen får ta den värsta smällen. Övertaligheten bland lokförarna och växlarna har i stort uteblivit.

1026 kan ha dragit sista tåget

Rc1_1026_Skövde_rst138_1983-07-06_JanneHedlöf

Green Cargo Rc1 blir allt ovanligare. Häromdagen drogs 1008 till Eskilstuna för avställning. Därmed återstår bara fyra lok i drift: 1007, 1009, 1011 och 1026. Samtliga maskiner används som rangerlok, i Hallsberg, Borlänge och Malmö. Rc1 1026 är det senaste loket som fick förtroendet att dra riktiga tåg på linjen. Det skedde i augusti på sträckan Borlänge-Krylbo-Fliskär. Kanske blev det sista gången vi fick se en Rc1 framför ett godståg? En av bloggens trognaste läsare har bidragit med en bild av just 1026. Vi ser loket i sin glans dagar. Det är den 6 juli 1983, platsen är Skövde. 1026 drar resandetåg 138. Loket ser lite smutsigt ut i fronten. Det har nog fått jobba hårt de senaste veckorna, som dragare i både i godståg och persontåg. Detta var ju långt före de stora splittringarnas tid. SJ skötte den mesta tågtrafiken i det här landet, på ont och på gott. Och apropå den 6 juli 1983. Dagen innan Janne Hedlöf ställde sej på perrongen i Skövde och knäppte den här bilden, så hade stora säckar med hasch (!) börjat flyta i land utanför Göteborg. En vecka senare hade polisen samlat in totalt 900 kilo av denna värdefulla typ av gräs. Om lokförarkollegan på tåg 138 råkat få i sej några halsbloss vet jag inte, men ett litet mysterium är varför 1026 har växlingsbelysningen tänd?

När det gäller de andra ”ettorna” så är 1007 tingad till Sveriges Järnvägsmuseum, där den troligtvis hamnar redan nästa månad. Hallsbergs 1009 kommer om några dagar att rulla till Malmö, samtidigt som 1011 lämnar Malmö Godsbangård för att dras till Hallsberg. Vad denna rockad syftar till vet jag inte, men en inte alltför vild gissning är att 1011 bara kommer att mellanlanda i Hallsberg för att sedan skickas vidare till kyrkogården i Eskilstuna. I så fall återstår bara två lok i Borlänge, 1026 och 1007, och ett i Malmö, 1009.

Frågan är om några andra lok än 1007 kommer att säljas? Jag har ännu inte hört något om ytterligare affärer. Kanske beror det på bristande intresse från museiföreningarnas sida, kanske på Stambanans Vänners agerande i samband med utförsäljningen av Ma-loken. Sveriges Järnvägsmuseum kommer dock att få med sej en betydande mängd reservdelar till 1007.