Ljög Veolia för Arbetsmiljöverket?

För en vecka sedan satt jag och funderade över varför Arbetsmiljöverket fortfarande inte presenterat ett beslut i frågan om förbud mot ensamarbetande lokförare inom Öresundstågstrafiken. Jag sökte efter ett beslut på verkets hemsida. Jag googlade efter information. Jag kontaktade några kollegor med insyn i ärendet. Ingen hade hört någoting. Hela frågan kändes bortglömd. Konstigt nog. I februari, efter en lång och noggrann utredning av fallet, skickade Arbetsmiljöverket en ”Underrättelse av beslut” till Veolia. Verket förklarade att man från 28 april hade för avsikt att förbjuda Öresundståg att avgå utan minst en tågvärd ombord. Veolia svarade i ett yttrande, men det var mest upprepningar av tidigare argument. Fallet föreföll solklart. Men något fastställande av beslutet har inte kommit, trots att flera månader har gått.

Idag kan den här bloggen avslöja att Veolia inte talade sanning i sitt yttrande till Arbetsmiljöverket i april. Man skriver nämligen att ”Veolias interna föreskrifter och därtill kopplade interna rutiner har godkänts av Transportstyrelsen”. Veolia skriver vidare: ”Det är särskilt relevant att Transportstyrelsen har accepterat Veolias interna föreskrifter som varandes helt i enlighet med lag och myndighetskrav”. Det är ord och inga visor. Veolia har alltså ryggen fri. Tyvärr för det franska företaget så stämmer inte detta. Vilket nu också Transportstyrelsen påtalat för Arbetsmiljöverket i ett yttrande. ”Transportstyrelsen har inte godkänt innehållet i Veolias interna säkerhetsbestämmelser och rutiner”. Jag kan förstås inte bedöma om Veolia ljuger medvetet eller inte. Det är en komplicerad fråga. Det handlar bland annat om det så kallade säkerhetsintyget. Antingen vilseleder Veolia, eller så har man dålig koll på gällande regelverk. Det är illa, vilket som.

Igår beslutade skyddsombudet på Veolia om ett skyddsstopp, eftersom antalet tåg som avgår utan ombordpersonal ökat lavinartat de senaste månaderna. Skyddsstoppet hävdes snabbt av Arbetsmiljöverket. Enligt skyddsombudet var verkets beslut väntat. Vid ett skyddsstopp måste Arbetsmiljöverket veta exakt på vilket tåg, vid vilken plats och vilken person som blir drabbad. Det fattas inga generella beslut. Poängen med stoppet var att sätta fingret på den akuta personalsituationen ur ett säkerhetsperspektiv, att lyfta frågan om bemanningen av tågen. Det saknas redan tågvärdar – samtidigt som Veolia varslar över 90 personer om uppsägning. Med på köpet fick skyddsombudet också att den bortglömda frågan om förbud mot ensamarbetande lokförare åter lyfts fram i ljuset. Det borde skynda på handläggningen hos Arbetsmiljöverket.

Så långt är naturligtvis allt frid och fröjd. Men det finns även svarta moln på himlen. Varför har Arbetsmiljöverket dröjt så länge med sitt beslut? Frågan var ju utredd och klar och verket hade bestämt sej i och med sin ”Underrättelse av beslut”. Att verket dessutom häver skyddsstoppet efter bara 20 minuter, måste också ses som en motgång för skyddsorganisationen inom Veolia. Att det hävdes var kanske väntat, men att det gick SÅ fort? ”Jag tycker det är en tydlig markering, skyddsstoppet har inte varit befogat”, säger Veolias affärsområdeschef Mikael Danielsson. Jag förstår att han gör den tolkningen. Jag har själv funderat i samma banor. Jag kan inte slå mej fri från tanken att Arbetsmiljöverket är på väg att tänka om i hela frågan angående bemanningen av Öresundstågen. Eller är det bara så att hög arbetsbelastning, semestertider och Veolias ”lögn” förskjutit hela processen?

Annonser

9 thoughts on “Ljög Veolia för Arbetsmiljöverket?

 1. Debaclet kommer inte sluta förrän en allvarlig olycka med dödlig utgång inträffar. Först då kommer man börja ta veolias bristande säkerhet på allvar. Tråkigt att det ska gå så långt men det är inte längre en fråga OM något allvarligt inträffar utan NÄR det gör det och hur många som kommer drabbas.

  Jag kan bara tänka mig hur det blir den dagen det börjar brinna på ett öresundståg och lokföraren är ensam med ansvar över 400 resenärer och det ska evakueras på linjen.

 2. Det är ju märkligt att Stockholmståg enligt EU beslut inte får köra pendeltåg utan tågvärd, så kan Veolia göra det. Det borde vara prejudikat i den frågan för all tågtrafik i Sverige kan man tycka….

 3. Det hela låter lurt. Transportstyrelsen har ingen jurisdiktion i fråga om arbetsmiljö och det borde Arbetsmiljöverket rimligen veta. Det är nog något annat som ligger bakom Arbetsmiljöverkets dröjsmål i fråga om att verkställa sitt beslut.

  I avvaktan på beslut kan inte personalen förlita sig på att skyddsombuden ska lägga skyddsstopp med jämna mellanrum. Det är inte effektivt och tågen kommer fortsatt gå utan ombordpersonal. Lokförarna måste själva stå upp för säkerheten vid tågfärden, ett ansvar som är väldigt omfattande. Seko på SJ har skrivit om hur man som lokförare kan agera på sidan 17 i sitt häfte Lokförartips. Länk: http://www.sekosjvast.se/attachments/article/66/Lokfo%CC%88rartips-Utga%CC%8Ava-2013-12-03-2.pdf

  Seko på SJ har också skrivit lite mer utförligt i frågan på sin blogg. Länk: http://blogg.sekosj.se/2014/05/uttalande-fran-seko-sjs-lokforarutskott/

  Jag arbetar själv som lokförare på SJ och upplever inte att det idag är några problem i frågan, inte minst efter att Seko har informerat lokförarna om risker och hur man kan agera om och när frågan kommer upp.

  • Transportstyrelsen förklarar det mycket tydligt i sitt yttrande att de inte tar ställning i rena arbetsmiljöfrågor.

   Det inspektionsmeddelandet du hänvisar till med skrivningen om ”förarens bedömning” gäller bara på SJ eftersom det var där inspektionen ägde rum.

   På andra företag kan det tolkas som arbetsvägran.

   • Nu är det inte jag som hänvisar till inspektionsmeddelandet, men det framgår väl med all önskvärd tydlighet att det är SJ det är frågan om.

    ”Tolkas som arbetsvägran” skriver du. Det finns två regeringsdomar som hindrar att resandetåg framförs utan ombordpersonal. Ingen av domarna avser Veolias verksamhet. Därtill finns det, som framgått, inspektionsmeddelande med beslut från Arbetsmiljöverket i frågan. Besluten grundar sig på arbetsmiljön på tåg. Att besluten kopplats till vissa verksamheter eller fordonstyper kan man tycka är synd, men det är underordnat själva sakfrågan.

    Jag skulle vilja se den arbetsgivare som prövar frågan om arbetsvägran i Arbetsdomstolen i händelse att en lokförare gör samvetsgrann bedömning att denne inte kan ansvara för säkerheten vid tågfärden om ombordpersonal saknas. Här behöver man inte bedöma risken för exempelvis hot och våld, utan lokförarens uppriktiga oro för att inte kunna ansvara för säkerheten kan vara skäl nog. Naturligtvis ska lokföraren i första försöka komma överens med arbetsledningen om att inte köra vidare utan tågpersonal. Låter detta sig inte göras kan lokföraren stoppa arbetet för att ta kontakt med skyddsombud, i händelse att lokföraren gör bedömningen att det råder risk för liv eller hälsa. Med allt som förekommit på Öresundstågen blir det svårt att ifrågasätta lokförarens bedömning. När väl skyddsombudet kontaktats så ska skyddsombudet göra en bedömning och denna kan då besluta om skyddsstopp. Då blir tid, plats och motivering till beslutet glasklara. Skyddsombudet kan också göra bedömningen att arbetet ska fortsätta. Tåget kör vidare, dock sannolikt med en försening. Mer viktigt är att händelsen blir dokumenterad och att den kan användas som ytterligare underlag i dialogen med Arbetsmiljöverket.

    Det är ganska tydligt att Veolias personal inte uppvisar något större förtroende för sin arbetsgivare och att de anser att arbetsgivaren inte månar om personalen. Då måste man själv ta tag i problemen, och det blir var och ens ansvar att använda de regelverk som finns på bäst möjliga sätt. Pengar är ofta ett språk som fungerar, och börjar det stå tåg stilla lite här och var så kostar det pengar. Mana nu istället på den grupp du företräder istället för att oroa dig för massa saker.

 4. En HELT korrekt redogörelse av Thomas Schiechtls angående lokförarens långtgående mandat att på egen hand göra en restriktiv säkerhetsbedömning i den aktuella frågan.

  Som en pikant detalj kan jag tillägga att SJ i sitt eget utbildningspaket vid den årliga säkerhetsutbildningen angivit att en ensam förare INTE kan ansvara för en evakuering. Så är det naturligtvis.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s