Veolias förhandlare utan mandat

Det är situationen på Veolia som gör att Seko och Almega inte kan komma överens om ett nytt spårtrafikavtal. Så länge parterna inte kan enas lokalt, så blir det heller ingen central uppgörelse. På den punkten är facket stenhårt. Skulle Seko skriva på ett nytt branschavtal så binder man sej vid fredsplikt, vilket radikalt försvårar en lösning inom Öresundstågen. Idag har bloggen fått ta del av uppgifter som visar att Seko och Veolia flera gånger under de senaste månaderna varit mycket nära en överenskommelse, som hade inneburit att strejken aldrig brutit ut. Veolias förhandlingsgrupp tycks dock ha saknat mandat till beslut. Företrädare för Seko vittnar om en hopplös situation. Varje gång en lösning varit i sikte, har frågan lyfts upp ytterligare en nivå. Högre ansvariga chefer har flera gånger ändrat i den föreslagna avtalstexten. Det har gjort förhandlingsläget allt svårare i Malmö – och därmed också i Stockholm. Det som från början var en liten, lokal angelägenhet inom Öresundstågen har nu växt till en stor fråga, inte bara inom järnvägsbranschen. Veolia blöder ekonomiskt. Företaget får ingen ersättning av länstrafikbolagen så länge strejken pågår, och har lagt ett bud som från december är cirka 250 miljoner kronor om året lägre än det tidigare. Det innebär att Veolia måste spara, på ett eller annat sätt. Bedömare menar att Veolias agerande och det lokala ledarskapet i Malmö kan äventyra hela koncernens framtid i Sverige.

Annonser

23 thoughts on “Veolias förhandlare utan mandat

 1. Det är kanske lika bra att Veolias framtid i Sverige äventyras… äventyras så mycket att de försvinner helt och hållet. Jag jobbar inte där (men är i branschen), men har ändå förstått att de är en riktigt dålig arbetsgivare. ”En riktigt dålig arbetsgivare” verkar dessutom vara en kraftig underdrift.

 2. Det finns många dåliga arbetsgivare, statliga såväl som privata.

  Kan de vara så att Veolia är beredda på att acceptera ytterligare förbättringar och fördyringar i avtalet för att inte förlora ännu mer just nu? Förbättringar som är orimliga för branschen i ett större och längre perspektiv?

  Jag är skattebetalare, tågpendlare och tidigare tågvärd under 4 år på SJ. Jag undrar, är det rimligt att en tillsvidareanställd tågvärd har högre lön och bättre arbetstidsregler än en polis, soldat eller sjuksköterska? Alla med mellan 6 månaders och 3 års utbildning, alla med lön i grunden betalad ur samma kista, alla med ärligt talat väsentligt mer krävande arbetsuppgifter. Hur blev det så? Ska det vara så?

  Därför är jag djupt skeptisk till rådande konflikt.

  Frågan om timanställdas situation är viktig, men i mina ögon har facket själva bidragit till situationen genom att successivt genom åren helt enkelt gjort personalen orimligt dyr i drift.

  Ös på med synpunkter, men håll det gärna sakligt och lämna gärna också ett eget svar på mina frågor.

  • Jag försöker alltid vara saklig i bloggen. Jag anser inte att tågvärdarna på Öresundstågen tjänar för mycket, det är poliser, soldater och sjuksköterskor som tjänar för lite. Det är upp till dem att slåss för sina villkor, precis som tågpersonalen nu gör för sina.

   • Mycket bra sagt! Lönerna är inte för höga för en grupp – de är för låga för en annan.

    Dessutom handlar inte konflikten om lönerna – den handlar om anställningsformerna.

    Vi bör också komma ihåg vem det är som har orsakat konflikten: Veolia själva.

    De orsakade den genom att lägga anbud med för låga priser. Givetvis med avsikten att på det sättet lägga beslag på trafikkontrakten. Kostnaden för de låga anbuden räknade sedan Veolia helt kallt med att kunna skicka till de anställda på Öresundstågen. Ett oerhört fult spel.

    Det finns många att skylla för situationen:

    De tjänstemän som satte ihop upphandlingen som gav Veolia möjligheten att fulspela.
    De politiker som bara intresserade sig för att få så låga kostnader som möjligt för Öresundstågstrafiken.

    Men framför allt ligger skulden hos Veolia, som bygger sin affärsidé på att låta de anställda ta kostnaderna för Veolias säkrande av kontraktet.

   • Det är normalt sett min inställning också, men inte här längre. Övertagande av verksamhet efter upphandling har gett möjligheter för facken att pressa orimligt hårt.

    Landstingen har hög ambition med tågtrafiken, en mycket positiv utveckling och resandet ökar på många håll. Men det kostar skattepengar, dina och mina, som vi har begränsad mängd av.

    Tågvärd är ett utmärkt instegsjobb på arbetsmarknaden för många unga. Vi hade kunnat ha ännu fler om löner och villlkor bättre motsvarat yrkets förutsättningar.

  • Du får den lönen din arbetsgivare är tvungen att betala för att få folk att jobba, inte den lön ditt yrke förtjänar i någon slags samhällsnytta-ordning. Välkommen till arbetsmarknaden.

   • Ett sätt att se saken, som passar dig bra. Finns flera sätt.

    På en oreglerad arbetsmarknad hade så varit fallet. Men vår är reglerad. Fack och arbetsgivare förhandlar, det är en maktbalans. Min kritik är att jag upplever att facken fått för stor hävstång, för stor makt, i samband med operatörsbytena vid de stora upphandlingarna. Även om operatörerna ska ha sin stora slev skit för hur de räknat, hur de taktiserat och lagt underbud, hur de skött övertagande av personal m.m., har facken också tagit tillfället i akt att pressa fram villkor som går längre och längre. Jag hävdar för långt. Läs SEKOs egen sammanställning från Sthlm.

   • Det är SEKOs inställning ja. Man är två parter i en konflikt, och den andra parten i denna konflikt hävdar nog bestämt att lön i förhållande till arbete är en fråga. Alltså är det visst en fråga. I en förhandling har ingen ensamrätt till vilka frågor som ska hanteras. Även om du kanske tycker det.

   • Förhandlingen gäller från början endast övertalighet som ledde till anställningsformer.

    Det finns ingen och har aldrig funnits någon förhandling om löner.

    På tre punkter har arbetsgivaren motbevisats:

    * Det går att lägga heltid.
    * Heltid går att lägga inom befintligt avtal.
    * Fler anställda behövs.

    Reklamkampanjerna från arbetsgivarsidan handlar om att avleda uppmärksamhet när argumenten i sakfrågan tryter.

 3. @litter69. Ja, förhandlingen gäller från början övertalighet, EFTERSOM Veolia anser att det är orimligt dyrt att med gällande avtal och omständigheter bedriva aktuell trafik med rätt bemanning. Därför valde man att säga upp och erbjuda återanställning i annan form. Fult, visst, de kunde ha lagt ett bud där hela kostnaden var inräknad, inklusive de fördyringar man kan räkna med när nya krav drivs igenom av facket för att smidigt få med personalen vid eventuell övergång. Eller också väljer man att sätta hårt mot hårt och göra som man nu gjort. Osnyggt kanske, men en tydlig konsekvens av att lönekostnaderna i tågtrafiken stigit långt mer under ett antal år än i samhället i stort.

  • Du är säkert välkommen till violia, som timanställd. Låter ju som att det är ett toppenjobb 🙂
   Dom förbättringar vid övergångar, som du skriver om, har jag inte sett något av under mina tio år i branschen. Tvärtom har det blivit lite sämre villkor varje gång.
   Personligen så är jag på arbetet 48 timmar i veckan, har betalt för 38. Slå ut månadslönen på det, så är det inte så fantastiskt bra betalt.

   • Hmm, jag har inte själv erfarenhet av gällande avtal på Öresundstrafiken, men vad jag läst på olika järnvägsforum verkar flera vara överens om att de tillhör branschens bästa och förmånligaste. Bland annat som en konsekvens av DSB First och Arrivas desperata lägen tidigare.

    Den som hävdar att facket och dess medlemmar inte själva har en skuld till den utveckling vi nu ser är ju ganska enögda och naiva.

    Ni är ju helt otroligt blinda inför det faktum att personal är en kostnad, och en kostnad som inte kan tillåtas öka hur som helst!!! Det gäller på alla andra ställen. Någon ska ju betala för den, och någon är till vardags skattebetalare och resenärer. Tar ni och hade ni tagit eget ansvar i den frågan, så hade Veolia aldrig behövt pröva de extremt allvarliga experiment man nu öppnat för. Jag hävdar som ni märker inte att Veolia-Almega ska låtas driva igenom sin agenda, men SEKO bör kamma till sig och se sin egen del i detta, sätta sig ner och förhandla fram ett nytt, RIMLIGT avtal som sansar personalkostnaderna både idag och framöver. Initiativen med att lägga fram förslag på hur man lägger ut heltidsscheman m.m. inom gällande avtal är ju en bra början att förhandla vidare utifrån.

    Nuvarande konflikt visar ju tydligt vilken otrolig makt SEKO har. Nu varslar man i Göteborg, vilket hotar hela den svenska exportindustrin. Hela Stockholm riskerar lamslås. Finns ju inte en chans för en arbetsgivare att nå något i en förhandling i det läget. Man tvingas lägga sig platt. Och det är utpressning, inte förhandling.

    SEKO balanserar på en tunn tråd här. Hoppas de reder ut det.

    Hade tänkt undvika att komma in på det, men kan inte längre låta bli. En av orsakerna till att jag irriterat mig och valt att skriva dessa kommentarer, är, att som pendlare träffar jag numera många trevliga och kompetenta tågvärdar. Men minst lika ofta möter jag fullständigt odugliga tågvärdar. Fullständigt ointresserade av service, fullständigt ointresserade av att visera biljetter, arroganta, fullständigt odugliga på att informera vid trafikstörningar osv. Både unga men inte sällan äldre ”trotjänare” på järnvägen. Dessa är ett stort irritationsmoment när jag pendlar. Och det är dessa jag och många andra pendlare får på hornhinnan när vi tänker på och diskuterar konflikten. Stärker inte precis stödet för SEKO och medlemmarna. Särskilt när man kan misstänka att de har högre lön än merparten av alla pendlare ombord.

  • Det existerar inga nya krav.

   Avtalet har inte ”ärvts” från föregående operatör.

   Avtalet har förhandlats fram i en s k inrangeringsförhandling, en rad förmåner och ersättningar som fanns hos den gamla operatören försvann då.

   Veolia och facken blev till slut överens om vilka villkor som skulle gälla, tog i hand och skrev under.

   Med dessa villkor kända har man ändå lagt ett anbud som visar sig vara så mycket lägre än konkurrenternas att man anser sig tvungen att ändra på det avtal man redan var överens om.

   Detta är själva definitionen på vad vi kallar ”Avtalsdumpning” – Att vinna ett anbud genom att ge personalen sämre villkor.

   • Littera69, jag inser att mina detaljkunskaper på området är högst bristfälliga. Jag inser också att många av mina åsikter skulle kunna förändras med en djupare förståelse. Förenklat kan jag ställa mig till att jag håller med om att Veolias agerande är oacceptabelt och innebär en fara för den svenska modellen och den svenska arbetsmarknaden, men också att jag anser att lönekostnadsbilden i persontrafiken som konsekvens av bl.a. de många och stora upphandlingarna m.m. m.m. verkar ha blivit orimligt hög.

 4. Jag antar att sammanställningen putte menar är den här: http://pendelforarna.se/pdf/avtal/haip5.pdf

  Den här diskussionen ploppar upp lite här och var, och påminner ibland om hur det lät när sophämtarna strejkade i Stockholm 2009:

  ”Hur fan kan man strejka vilt när man har fyrtio tusen miljarder i lön på för en arbetsvecka under genomsnittet, för att göra något så enkelt som att hämta folks sopor!?”
  ”Men bli sophämtare själv då, om det är så jävla bra!”
  ”Wuäh, wuäh, [insert kommunist-beskyllning], [insert valfritt ‘arbetare ska veta sin plats och inte tjäna för mycket’-argument], wuäh, wuäh, snyft”.

  Några synpunkter ang. pendelförarnas löner (som ju är just det – det visar inte, till exempel, hur löner och villkor utvecklats för tågvärdar):

  1) Det tycks som att många hoppar över faktumet att det första som hände när CiP tog över var att pensionsåldern höjdes 5 år. Knappast orimligt att man som arbetare i längden vill ha någon slags kompensation för det. Man skar också ner förarnas semester, och skrev heller inget semesteravtal – vilket innebar att 25 dagars ledighet inte alltid räckte till 5 hela veckors semester.

  2) Det som redovisas i dokumentet är ju i huvudsak grundlöner – och att den stiger på ett visst sätt, innebär INTE automagiskt att hela lönesumman gör det samma. Det framgår ju t.ex. att CiPs första lön sattes efter en inlösen av ”pendeltillägget” (om 90 kr/dag) som förarna hade på SJ. SJ tycks f.ö. ha haft ett myller av tillägg till grundlönen beroende på vilken typ av jobb man gjorde – vilket skulle inneburit att förare hade en högre lön i praktiken, även om det inte syntes i grundlönen.

  3) Dokumentet beskriver ju också hur man vid ett flertal avtalsförhandlingar har flyttat pengar från lönetillägg till grundlön, och också avstått höjningar av andra lönenivåer än just slutlönen – målet har ju konsekvent varit att grundlönens sista steg ska vara hög, och att så lite som möjligt ska trilla bort i udda lönetillägg som ingen – varken administration eller anställda – orkar ha koll på. Ingen kan ju säkert säga hur det skulle sett ut idag om man inte hade gjort så, men tanken är inte otrolig att den utbetalda lönen skulle kunna vara i paritet med vad den är idag och att det som skulle skilja vore grundlönens andel av den totala lönen. Den faktiska löneökningen kan alltså ha varit mer lik den i övriga samhället, jämfört med den Veolia/Almega vill göra gällande har skett. Informationen i dokumentet räcker inte ensamt till för att avgöra den saken.

  4) Det första som står på sidan 2 är följande: ”Det går inte att köra pendeltågstrafiken med Citypendelns upplägg. Det saknas många förare och förarna är inte glada över den nya arbetsgivaren som agerar oprofessionellt”. Det är sedan akut brist på förare i TVÅ ÅR. Är det orimligt att locka till sig folk genom att erbjuda dem bonusar vid kontraktskrivning och högre lön än vad konkurrenterna betalar? Idiotiska anbud får genomslag i hela branschen, på alla fronter – ska verkligen arbetarna lastas för att turerna kring CiP drev upp lönerna i hela branschen när CiP försökte balansera sitt fantasiupplägg för pendeln i Stockholm? Veolia och Almega pratar om hur ”orimligt” det är att ”skattebetalarna betalar” (det är ju inte strikt finansierat av skatter, utan även av de resande via biljetterna de köper) de här lönerna – men ärligt talat: Skulle Veolia få igenom att betala mindre pengar till arbetarna, så skulle kostnaden för samhället vara fortsatt lika hög. Det är väl ingen som tror att Veolia kommer betala tillbaka pengar till länshuvudmännen? Allt handlar ju om att man vill omvandla lönekostnad till profit.

  Sen är jag skeptisk till tankar som insinuerar att så fort pengana är en siffra i en offentlig budget, så ”brinner pengarna upp” när de används till att betala arbetarnas löner. Som om lokförare, tågvärdar, poliser, brandmän, sjuksyrror och så vidare själva INTE betalade skatt, handlade momsbelagda varor, köpte åkkort till sina barn, betalade för sig hos tandläkaren osv. Förväxla inte en på ”knegarnivå” hög grundlön med en lön som leder till att man inte kan göra mycket annat än lägga pengarna på hög. Så bra tjänar man inte på järnvägen. 🙂

 5. Vad gäller Skåne så får man väl inte glömma att det var Arriva och DSB First som satte löneribban genom att erbjuda högre löner för både lokförare och tågvärdar än vad SJ då erbjöd. Eller! Rätta mig om jag har fel!

 6. Appropå cip och faktiskt veolia också. När Cip tog över efter sj så räknade man med från början att köra trafiken med ca 130 förare, sj behövde ca240 st. Hur det gick? Nja arbetstidsregler hade de glömt och ja det slutade med en inhyrningscirkus av förare från övriga landet (de flesta boendes i husvagn på älvsjö bangård), viten til sl som aldrig betalades, kostnader som betalades tja från okänt håll, extra pengar från moderbolaget, vd byten i en strid ström, cocacola som hade en ny fabrik i jordbro men inga arbetare för tågen gick inte( saknades 100 förare) mm mm. Vid denna tid fick vi upp lönen till denna nu ”samhällsfarliga” nivå pga av alla dessa omständigheter som gjorde att nästan ingen ville jobba där. Ett prakt exempel på hur en upphandling/anbudsläggande INTE bör gå till och som jag trodde att man hade lärt sig ngt av, men här kommer nu skånetrafiken och veolia skuttandes hand i hand helt historielösa. Att resonera som ”putte” ja det gör bara mig bara trött. Almega och Veolia tackar dig. Och ja jag är förare och ja jag jobbade på sj och sedan även CIP.

  • Bra lokf.!!! Den här beskrivningen rättade till några av tankarna i skallen.

   Som jag skrivit ovan, de större upphandlingarna har flera gånger ställt till det på många sätt, vilket drabbat alla. Företagen och upphandlande myndigheter bär stort ansvar. Men på vilket sätt kan man rätta till de långsiktiga konsekvenserna av dessa misstag? Har SEKO några möjligheter och något ansvar? Ska det göras i samband med nuvarande konflikt eller i ett senare skede?

   Jag missunnar ingen en bra lön, men det är ändå svårt att se varför en tågvärd ska ha mer betalt än många högskoleutbildade och en lokförare lika betalt som en projektledande ingenjör eller chef/mellanchef i många privata, kommunala och statliga verksamheter.

   • Slår man ut min lön, på den tiden jag är på jobbet (48 timmar) betalt för 38. Så har jag ca 25 000/månaden för att köra persontåg. Jag har jour 20% av mina arbetsdygn (o kronor betalt) och förväntas svara i telefon på min fritid och ändra mitt schema konstant. Som i bästa fall läggs ut måndagen en vecka innan. Jag vet inte IDAG vilka tider jag ska jobba nu i helgen, bara att jag ska jobba. Arbetsgivaren lägger ut min arbetstid i snitt, på i mitt fall tio veckor, vilket innebär att jag kan göra 60 timmar ena vecka och 15 timmar nästa ( tex 03.30-06.30) Jag förstår inte vad det är för löner och avtal du pratar om som är samhällsfientliga. Och att en del människor har en dålig dag på jobbet, eller rent av inte passar där, innebär inte att man ska sätta hela den branschen på slavvillkor. Jag tänker inte leka Gud och rangordna olika yrkens ”värde” i pengar.
    Och hur ska seko ta sitt ansvar menar du? När människor blir uppsagda, o återanställda på timmar, när det finns heltidsjobb. VAD har seko och fackförbunden drivit fram för avtal vid upphandlingar som gör det omöjligt (enl dig) som omöjliggör anställningar?

   • För det första har lokförare och tågvärdar generellt inte så bra löner och arbetstider som Almega påstår i sina annonser (35 200 kr/mån och 28 timmars arbetsvecka är långt bättre än snittet). Den löneutveckling Almega framhåller är också skev. Man påstår att lokförarlönerna ökat 87% på samma tid som lönen för en grundskolelärare ökat 36%. Detta gäller på löneledande Stockholmståg och är inte representativt för branschen. Det man glömmer att nämna är också hur löneökningen finansierats. Höjd pensionsålder, från 60 till 65 år. Förkortad semester, från 34 dagar till 25 dagar. Ett flertal lönetillägg har slopats och bakats in i grundlönen. Att jämföra med en yrkesgrupp som är erkänt underbetald känns också märkligt!

    Vore intressantare att jämföra med löneutvecklingen hos de förhandlande cheferna hos Almega och spårtrafikföretagen…

    Att påstå att du inte missunnar någon en bra lön och samtidigt som du argumenterar att facket förhandlat fram för dyra villkor, och att andra branscher tjänar sämre, är motsägelsefullt.

    Lönen är dessutom inte allt. Arbetsmiljö, arbetstider, semester och förmåner måste också vägas in. Jag är själv lokförare och har en grundlön på drygt 31 000 kr i månaden. Har 38-timmarsvecka men är borta från min familj betydligt mer än så! Påstår inte att det är synd om mig, men inte fan är det en så glassig tillvaro som Almega påstår.

    För övrigt är det mycket tråkigt om godstrafiken och Green Cargo dras in i konflikten, men jag tycker att Green Cargo borde inse att de som medlemmar i Almega faktiskt är delaktiga i den uppkomna situationen istället för att spela oskyldiga offer och skylla allt på SEKO.

 7. Blev väldigt misstänksam igår kväll då Seko accepterat det (i praktiken) första medlarbudet. Något mer positiv nu ( kl 07.00) även om det är omöjligt att se alla svagheterna på en gång. Att löneutrymmet skall omdisponeras till förmån för timmisar köper jag rakt av. Däremot återstår det att se vad Veolia har i bakfickan för att kringå begränsningen till 5% timmisar respektive deltidare.

  Det är dock MYCKET intressant att chefsförhandlare Beata formulerar att de p g a av varslens omfattning ”blev tvungna att acceptera ett avtal som inte är bra.

  Därmed bekräftar hon ju att rejäla strejkhot är en facklig framgånsformel till skillnad emot de fredliga förhandlingar Almega och ST förespråkar.

  Hur skall ST nu än en gång kunna hävda att det var DERAS sillamjölkande förhandlingar som gett resultat?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s