Veolia är inte största boven

1922500_10202060752787215_2134058851_nVeolia varslar över 200 personer om uppsägning i södra Sverige. På vissa stationeringsorter, som i till exempel Karlskrona, drabbar varslet samtlig personal. I Kristianstad läggs hela åkstationen ned. Tidningarna berättar på sina hemsidor om förkrossade lokförare och tågvärdar. Jag förstår exakt hur de känner sej. Jag fick själv ett liknade besked häromdagen. Politiker, fackpampar och andra makthavare kommer nu med det ena utspelet efter det andra. Jag förstår att tonläget skruvas upp. Det ligger i sakens natur. Jag tycker själv att detta stinker på många sätt. Men debatten borde sansas något. Annars kommer ingen av kvinna född att orka lyssna på oss när vi vill diskutera de riktigt viktiga och relevanta frågorna. Idag ser jag till exempel att Sekos förbundsordförande Janne Rudén rasar. Han menar bland annat att säkerheten ombord på Öresundstågen kommer att äventyras. Det tror inte jag. Åtminstone inte i någon större utsträckning. Poängen med Veolias varsel är inte att tågen ska gå obemannade, poängen är att företaget saknar förmåga att konstruera effektiva scheman. Den saken kommer för övrigt inte att bli lättare i framtiden. I den avreglerade järnvägsvärlden splittras trafiken upp allt mer. Ju färre antal turer, ju svårare att få ihop ett vettigt schema. När det gäller bemanningen av tågen väntas dessutom Arbetsmiljöverket besluta om förbud för ensamarbetande lokförare. Det innebär att inga Öresundstågen i framtiden kommer att kunna avgå utan ombordpersonal.

Företrädare för Veolia säger att många av de nu varslade kommer att erbjudas deltidsanställningar på 95 procent. Det innebär att företaget pressat sitt anbud i upphandlingen så hårt att man inte ens har råd med fem procents ”dödtid” för personalen. Då är det illa. ”Vi har aldrig tidigare träffat en arbetsgivare som så brutalt vill bygga upp en deltidsorganisation, som även kommer att drabba resenärerna”, säger Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson. Seko lägger alltså hela ansvaret på Veolia. Janne Rudén fortsätter: ”Region Skåne har bara en sak att göra. Släng ut Veolia och skriv kontrakt med en seriös tågoperatör”. Det är ungefär här som jag börjar misströsta. Jag är själv Sekomedlem och står bakom min fackförening i det mesta. Men i det här fallet anser jag att de missuppfattat hela saken, hur det nu är möjligt.

Jag förstår ilskan och bitterheten mot Veolia, men på vems villkor agerar det franska företaget? Det är politikerna i södra Sverige, via sina olika länstrafikbolag, som dikterar villkoren och antog Veolias bud i den senaste Öresundstågsupphandlingen. Med ett så pressat pris var Veolias planer uppenbara för alla inblandade parter. Att kräva att Region Skåne ska byta tågoperatör känns ju helt galet när det är Region Skåne som valt Veolia. Det är den här typen av argumentation som tar fokus från de riktigt viktiga frågorna. Vad Seko, och alla andra, istället borde fundera över är hur det rent juridiskt är möjligt att agera på det här sättet. Hur kan en arbetsgivare så enkelt dumpa anställningsvillkoren för sina anställda? Vad händer nästa gång Veolia eller något annat företag ska lägga anbud i en upphandling? Blir det anställning på halvtid för samtlig personal? Eller på timme? Vad tänker Seko göra åt detta, mer än att klistra upp affischer i Skåne? Jag kan inte se någon annan utväg än att säga upp branschavtalet och rusta för strejk. Orkar – och vågar – Seko ta den fighten en gång till? Den här gången är risken uppenbar att man faktiskt måste göra verklighet av sina hot.

Annonser

7 thoughts on “Veolia är inte största boven

 1. Vi har kommit till samma slutsats.

  Opinion påverkar inte den som räknar kronor och ören.

  Enda lösningen är att säga upp Branschavtalet, det var väl det vi strejkade för… nästan?

 2. Finns nog seriösare operatörer än Veolia? Dom har ju inte gjort sig kända för bra service till resenärerna iaf.

  SEKO SKALL gnälla, för att arbetsförhållandena är oacceptabla. Vi som vill bli lokförare backar ju lite när det gäller efterfrågan på förare på marknaden. Om Veolia ändrar om alla anställningar till deltid och Green Cargo varslar för många förare, vart tar då branschen vägen? Det är ju tänkt att fler tåg ska gå och mer gods och pendlare tar järnvägen istället för landsvägen? Var är logiken i det hela? Eller har den brustit?

  Uppenbarligen!

 3. Jag tycker skånetrafiken ska få en rejäl spark där bak. Till och med en tioåring vet vad som händer när du får mindre betalt än vad det kostar att genomföra något. Kanske börjar bli dags att bara anta realistiska anbud.
  Och angående blivande lokförare så borde även skolorna sluta ge orealistiska bilder av verkligheten. Jag vet inte hur många gånger jag hört att ”si och så många procent kommer gå i pension närmaste tiden, det kommer bli brist på förare”. Om nu inte närmaste tiden sträcker sig från idag och typ 30 år framåt så stämmer det nog inte. På arriva har vi bara ett par stycken som ska pensionera sig dom närmaste åren vad jag vet. Att lura in folk på utbildningen med falska förhoppningar är inte riktigt sjysst.

 4. En ordentlig strejk hade varit intressant och nyttigt. Gärna med sympatiåtgärder från övriga bolag, samt trafikledningen, så det verkligen märks att dagens system inte fungerar.

 5. Frågan man kan ställa sig är vem som då är den största boven? Håller helt med om att debatten spårat ur (avsiktlig ordvits) så är ofta fallet inom järnvägen då det finns många tyckare och få som kan. Ditt inlägg är intressant men jag anser att det saknas en del för att få hela bilden och skapa en god grund för mer vettig dialog.

  En av de saker jag kan anse saknas är en granskning av vilka drivkrafter som finns bakom de olika aktörernas agerande. Till att börja med kan vi identifiera vilka som är inblandade.

  Vi har på ena sidan Veolia Transport, ett företag som åtagit sig att köra Öresundstågen.

  Vi har på andra sidan de anställda representerade av personalorganisationerna i form av SEKO, ST med flera.

  Vi har även upphandlande part, Öresundståg AB till förmån för Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronobergs, Kalmar Länstrafik, Skånetrafiken, Västtrafik samt Jönköpings Länstrafik (option).

  Om vi går tillbaks till Veolia Transport så kan vi konstatera att detta är ett företag med uttalade vinstintressen. Det är även ett företag som ganska länge varit till salu, redan innan man tog över driften av Öresundstågen december 2011. Motivationen är oavsett vad att tjäna pengar till sina ägare, något som inte borde vara en hemlighet för någon. Vad försäljningen medför kan man dock bara spekulera i.

  Personalorganisationerna har ett liknande förhållande till sina medlemmar som Veolia till sina ägare. Medlemmarna förväntar sig att facken driver de frågor som är viktiga för dem, till exempel lön och arbetsvillkor. Detta regleras i delvis i lokala avtal som upprättas mellan personalorganisation och företag. I grunden finns ett branschavtal, där Veolia företräds av Almega.

  Den upphandlande parten, i detta fall Öresundståg AB har att förhålla sig till ”Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster” (LUF). Denna bygger i huvudsak på ett EG-direktiv om hur upphandling skall gå till. Intressenterna här är dels de offentliga verksamheterna som man företräder, som bidrar men en monetär drivkraft då de har skyldighet att hantera skattemedlen man har till rådighet (alltså dina och mina pengar) mycket restriktivt. Dels har vi resenärerna vars intressen, vilka är för många och omfattande för att listas här, också skall tillvaratas av upphandlande part.

  Sammanfattar vi situationen hittills så kan man konstatera att Veolia Transport vill tjäna pengar. De anställda vill tjäna pengar och ha bra arbetsvillkor. Öresundståg AB vill upphandla trafiken i enlighet med lagen, till god ekonomi och med resenärernas intressen i fokus.

  Finns det intressen som riskerar att hamna i konflikt med varandra kan man då fråga sig? Uppenbart är att om Veolia vill skruva på vredet för att tjäna så mycket pengar som möjligt så kommer detta att drabba personalen. På samma sätt så kommer allt för generösa anställningsvillkor att till slut åderlåta företaget på pengar. Öresundstågs upphandling utgör de ekonomiska ramar som finns, men här är det viktigt att poängtera att det inte på förhand finns något maxpris satt. Alla anbudsgivare sätter sina egna prisnivåer efter sin förmåga att räkna, planera och optimera. ”Marknaden” driver på detta sätt fram sin eget pris. Resenären är representerad genom att alla anbudsgivare även värderas på sin kvalitet, de som bedöms ha låg kvalitet får priset på sitt anbud fördyrat enligt en ekonomisk modell. På detta sätt så samspelar kundens intressen med de anställda och agerar delvis som en garant för att hålla prisnivån rimlig om någon anbudsgivare skulle försöka ”kvalitetsdumpa” sitt anbud.

  Vilka om några slutsatser kan man då dra av detta? Det finns helt klart konfliktande intressen mellan arbetsgivare och arbetstagare, att tro något annat vore naivt. Sedan kan man säkert hitta andra goda exempel där man funnit sätt att samexistera på, men i detta fall verkar det som att spänningen är störst mellan Veolia och sin personal. Öresundståg AB har inget egenintresse av att driva den ena eller andra linjen, utan styrs av ett regelverk som i slutändan både skall bejaka skattebetalares och resenärers intressen. Här premieras värde för pengarna snarare än att det endast skall bli så billigt som möjligt. Tyvärr finns inget bra skydd mot de som vill ”prisdumpa” sina anbud, utan detta måste då vara uppåt väggarna orimligt innan varningslampan börjar lysa. Vidare så hade det varit mycket svårt att genomskåda exakt hur ekonomin skulle kunna se ut för en enskild entreprenör givet dess alla förutsättningar. Särskilt om entreprenören kör annan trafik som kan skapa synergieffekter mm.

  Avslutningsvis så kan man ju kunna fundera över vad avsaknad av drivkrafter skulle innebära? Intressant nog så har Veolia Transport sedan starten 2011 drivit Öresundstågen på ”öppna böcker”, vilket enkelt sett innebär att man får förtroende att göra sitt bästa men som entreprenör inte löper någon risk att förlora pengar. Detta på grund av den direktupphandling som skedde för att rädda trafiken efter att DSBFirsts dödsbo blev officiellt.

  Antingen så har Veolia lurat sin uppdragsgivare, sig själva eller sin personal, i värsta fall alla nämnda när man drivit Öresundstrafiken de senaste tre åren. För det nya trafikavtalet har inte ens börjat gälla innan man lägger omfattande varsel om uppsägning. Det är i alla fall inte svårt att ledas till slutsatsen att verksamheten har suboptimerats de senaste åren i väntan på om man skulle få trafiken eller inte. Oavsett vad så upplever jag inte att en trovärdig entreprenör framträder när man börjar fundera på dessa frågor.

  Om man skall tro på mediabilden som målats upp (ofta en god idé att inte göra det) så är det ganska tydligt att Veolia och även i viss mån facken nu offentligt försöker skifta skuld till både politiker och andra makthavare. Något som ofta är populärt i media, inte minst i valtider. Det har skrivits att avtalen dikteras av beställarna vilket är helt korrekt, men knappast inför en pistolmynning som man verkar vilja göra gällande.

  Anbudet som Veolia nu lagt var en medveten och aktiv handling som får som konsekvens ett åtagande att driva Öresundstågstrafiken enligt de pris- och kvalitetsnivåer man själv angett i sitt underlag. Detta är den ofrånkomliga verkligheten vi nu måste leva med och alla försök att vrida och vinkla detta till något annat är enbart kontraproduktivt för vidare arbete med problemen som nu finns.

  Om man prompt skall skuldbelägga någon, vem är som du själv skriver ”boven” i detta drama? Är det den överbetalda personalen, det giriga företaget eller kanske någon regionalpolitiker som förnöjt tänder en cigarr? Är det kanske samhällets fel att vi har EG-direktiv och lagar som driver fram effekter de ondskefulla upphandlarna påtvingar oss? Hemska tanke, för då är det ju vårt eget ansvar i den mån man nu anser sig vara en del av det svenska samhället.

 6. ”Dötid” ”deltid” ”varsel” ”skattefinansierad”.

  Ordval som används och som får tyng och lyfts fram i debatten.

  Vi ska ju vara glada att vi har ett jobb att gå till, deltid är ju i det perspektivet inte så farligt. Vi ska ju vara glada pga av det 🙂
  Och ett jobb med elak dötid inte får finnas då verksamheten är skattefinansierad. Tänk på skattebetalarna, det är för deras skull varslet lagts.

  Med det sagt så väljer jag att se på detta som ett symptom på en samhällsförändring i sverige som långsamt har pågått de senaste 30-40 åren (tror jag, då jag är yngre än så) den fula staten och det vackra kapitalet. Behöver jag säga mer?

  Idag går mer och mer av vår lön och vår skatt ner i fickorna på kapitalet. Förr var kapitalet och staten synonymt med varandra, ja jag romantiserar en tid jag själv inte levt i. Hur som helst var det staten som skodde sig och åter finansierade vinsterna i sin verksamhet. Nu är det ju också så att det inte gick super bra (kanske rent av dåligt) för vi hamnade i statskulder och lågkonjunkturer som har fört oss fram till idag. Men idag är det en bråkdel av befolkningen som skor sig på oss skattebetalarna jag vet att jag inte får del av deras pengar..

  Jag anser att det är ett systemfel vi i framförallt västvärlden (oj nu blev jag global i mitt resonemang) har målat in oss i. Kapitalet, dvs de som har pengar över i månadens slut att köpa företags aktier för blir inte mindre fattiga, medans de som inte har det överskottet i sin ekonomi halkar efter och defacto blir fattigare.

  Jag är rädd för att vi järnvägare inte kommer att få det bättre än vi har det nu. Inte under rådande omständigheter, hade vi på järnvägen inte haft ett språkkrav på oss hade kanske en bulgar haft mitt arbete idag? Vi kan skylla på vem vi vill det kommer inte göra någon skillnad, ta strid eller lägga oss med magen i vädret? Jag är dock oroad av utvecklingen, men vad du och jag ska göra åt den det vet jag inte?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s