Låt oss slippa Citytåg

Citytågs VD Mattias Söderhielm intervjuas idag av Dagens Nyheter. Citytåg har som bekant för avsikt att nästa år ta upp kampen med SJ på paradsträckan Stockholm-Göteborg, precis som företaget MTR. Citytåg vill köra åtta tåg om dagen mellan rikets två största städer. När jag läser intervjun med Mattias Söderhielm så kan jag inte låta bli att häpna. Citytågs VD är totalt oinsatt i hur saker och ting fungerar längs de svenska järnvägsspåren. Han har ingen erfarenhet alls av branschen, men säger att ”han gillar att åka tåg och vill utmana ett monopol”. Så trevligt. Själv gillar jag thaimat, men har inga planer på att öppna en restaurang. Citytåg vill köra raka vägen mellan Stockholm och Göteborg. Nu rasar Söderhielm mot Trafikverket. Han har fått veta att Citytåg inte alls får ha spåren för sej själva, utan måste samsas med en massa andra operatörer. Hans företag kan inte köra Stockholm-Göteborg nonstop. Detta verkar ha kommit som en chock för Citytågs VD. Alla vi andra visste det redan från början. Företrädare för Trafikverket förklarar problematiken på ett bra sätt i artikeln. Söderhielm har nu blivit sur, och får se om han fortsätter sin satsning. Det hänger på vilka tåglägen som Citytåg tilldelas. När jag läser den här intervjun så inser jag att det bästa för branschen nog vore om den okunnige Mattias Söderhielm kastade in handduken redan nu. Hans företag känns inte seriöst. VD-n saknar uppenbarligen kunskap om ens de grundläggande förutsättningarna att bedriva tågtrafik. Citytåg kan göra mer skada än nytta genom att boka upp tåglägen som de sedan inte kommer att använda. Jag har stött på många personer som Mattias Söderhielm genom åren. Den gemensamma nämnaren är att de alla anser sej kunna göra allting bättre än vad någon annan gjort de senaste 125 åren. Alla som arbetar inom järnvägen är idioter som inte begriper någonting, utan sitter fast i ett stenålderstänk. Jag har ingenting emot entreprenörer och nya idéer, men i Mattias Söderhielms fall så råder jag honom att återgå till sina IT-satsningar. Det verkar vara en bransch han behärskar.

Annonser

20 thoughts on “Låt oss slippa Citytåg

 1. Jag vet ingenting om Citytåg, men rent generellt är jag för, precis som du, entreprenörer och nya idéer.

  Och att SJ får lite konkurrens på sina lönsamma sträckor tror jag är bra. Då tänker jag på personalen. Eftersom SJ:s personalpolitik inget annat är än äckligt svindålig (jag jobbar där själv), så skadar det kanske inte att lokförare och andra kan få lite annat att välja på, även om man vill köra både snabbt och längre sträckor.

  • Ur ett rent egoistiskt perspektiv är det naturligtvis bra för oss anställda med flera företag att välja på. SJ kan säkert behöva en blåslampa i röven, det betvivlar jag inte en sekund. Men anledningen till denna avreglering och konkurrensutsättning är väl att folk ska få ett bättre utbud av tågtrafik, och i det avseendet tror jag Citytåg kan ställa till problem som drabbar ”Svensson”.

 2. En vd behöver inte veta allt från början så länge han har en kompetent stab runt som kan förklara sådant här för honom. Det har de uppenbarligen lyckats med.
  Kommer man så långt som att söka tåglägen borde man ha kunskapen i företaget. Han kanske tom tror han kan hyra lok och vagnar av SJ.

  • Hade Söderhielm haft en kompetent stab, så kan jag inte tänka mej att han hade uttalat sej på det här sättet. Planeringen har trots allt kommit ganska långt, han borde redan känna till de här sakerna.

   • Hej Tomas,

    Lite längre ner kan du läsa mitt svar på Lokförarens blogginlägg. Detta tas också upp och kommenteras av Lokföraren i ett senare inlägg.

    Vänliga hälsningar,
    Mattias Söderhielm

 3. Jag gillar ny tänkande men som ni båda säger så tror jag att sj mår bra av koncurens på cst-g = stockholm -göteborg

 4. Alla människor som har lite kunskap om järnvägstrafik vet att statligt monopol är det bästa för landet.

 5. Hej Lokföraren,
  Mattias Söderhielm från Citytåg här. I tidningsartiklar har man som intervjuad typiskt tre meningar på sig att förklara sin ståndpunkt och då blir det typiskt sett förenklingar. Låt mig försöka förklara vår ståndpunkt lite utförligare:
  Det både MTR och vi reagerat på är det faktum att Trafikverket både gett oss och MTR gångtidstillägg på i snitt ungefär 10 minuter per avgång, medan SJ i snitt fått 10 sekunders gångtidstillägg på sina ansökningar CST-G. Och det beror inte på att vi och MTR gjort orealistiska ansökningar, i två fall har vi fått de 3h11m som vi sökt för direktavgångarna. 10 minuter är som du vet väldigt lång tid när de tidskänsliga affärsresenärerna bestämmer vilken avgång de ska ta.
  Anledningen till att det blivit så är inte att Trafkverket är ondskefulla, utan det beror på att alla andra avgångar som berör Västra Stam (både SJs och andra operatörers) historiskt lagts för att inte krocka med X2:orna, eftersom dessa varit högst prioriterade. Det gör att så länge SJ ansöker om samma tåglägen som de alltid gjort, så har X2:orna fritt blås hela vägen. När vi nu kommer och ansöker i samma prioriteringskategori som X2:orna ligger i (FX), så anser vi att Trafikverket av konkurrensneutralitetsskäl borde ge oss samma förutsättningar. D.v.s. antingen så flyttar de på alla andra tåglägen på vägen, så att även vi får gå utan gångtidstillägg, eller så konstruerar de hela tågplanen från scratch, utan att ge X2:orna den historiska fördelen.
  Men varken det första eller det senare alternativet har Trafikverket kapacitet att göra, eftersom de bara har en handfull konstruktörer som gör tågplanen, och de gör den i princip helt manuellt. Det gör också att även om Trafikverket i teorin ska försöka konstruera den samhällsekonomiskt bästa tågplanen, så har de i realiteten ingen möjlighet att göra mer än en version av tågplanen. De kan alltså inte ens jämföra två möjliga tågplaner med varandra. Hade de haft ordentligt datorstöd, så hade de kunnat räkna fram den samhällsekonomiskt bästa kapacitetstilldelningen.
  Och det är värre än så. Trafikverket har inte ens hunnit bli klara med en körbar version av tågplanen till remissrundan i juli. Istället låg det då fortfarande kvar många tåglägen på varandra på Västra Stam. Och som lök på laxen hade man inte hunnit göra några anpassningar av tågplanen till kontaktledningsbytet Skövde-Laxå, där man sent i processen (i juni) kommit på att man bara kunde släppa förbi 8 tåg i timmen (jämfört med 13 tåglägen i högtrafik i T13). Detta trots att man vetat om det banarbetet i mer än ett år.
  Kritiken i artikeln har vi också framfört direkt till Trafikverket, dels muntligen och dels i nedanstående brev:

  Citytåg har valt att inte skicka in något remissvar på Trafikverkets förslag på tågplan för 2014.

  Anledningen är att vi inte anser oss kunna ha några konstruktiva synpunkter på förslaget eftersom det är så ofärdigt och vi redan lämnat våra specifika och generella önskemål och synpunkter tidigare i processen.

  Generellt anser vi dock, som vi redan meddelat Trafikverket, att SJ har särbehandlats positivt i processen. De tåglägen mellan Stockholm och Göteborg som SJ har ansökt om har i förslaget fått minimala gångtidstillägg, medan våra tåglägen har fått signifikanta tillägg. Vi har tidigare i processen efterlyst en mer rättvis fördelning av gångtidstillägg mellan operatörerna, och detta står vi fast vid.

  Vi anser att Trafikverket skulle behöva betydligt större kapacitet för att konstruera tågplaner. Utan att konstruktionsprocessen automatiseras kommer Trafikverket inte kunna göra en samhällsnyttomaximerande tilldelning av tåglägen. Som det är nu, blir själva konstruktionsprocessen och inte samhällsnyttan utslagsgivande vad gäller tåglägestilldelningen. Konstruktörerna försöker att ge alla tåg så små gångtidstillägg som möjligt, och prioriterar inte tåg i kategorin FX (fjärrtåg express) tillräckligt mycket, vilket lett till att tåglägen som sedan tidigare passar in bland övriga operatörers ansökningar prioriteras, vilket ger etablerade aktörer en otillbörlig fördel.

  Vi har utformat ett kompromissförslag tillsammans med SJ och MTR för hur större delen av tåglägeskonflikterna mellan oss tre operatörer skulle kunna lösas. Detta har SJ å våra gemensamma vägnar skickat in till er innan ni publicerade ert förslag. Det förutsätter dock att Trafikverket är berett att i delar flytta på tåglägen som tillhör andra operatörer, vilket Trafikverket hittills inte visat sig berett att göra, trots att dessa inte ligger i kategorin FX. Vi ifrågasätter detta och står fast vid kompromissförslaget.

  Som vi tidigare meddelat Trafikverket anser vi också att det inte är realistiskt att endast tillåta åtta tåglägen per timme på sträckan Skövde-Laxå på grund av kontaktledningsbytet. Eftersom denna typ av underhållsarbeten ska ställas mot tåglägen, anser vi att samhällsnyttan dikterar att kontaktledningsbytena endast ska få ske nattetid.

  Vi förutsätter självklart att Trafikverket i de fall där tåglägen fortfarande ligger ovanpå varandra i förslaget till tågplan prioriterar våra tåg i kategorin FX framför tåg i lägre kategorier.

  För oss är det olyckligt att tågplanen är så ofärdig så sent i processen, eftersom den fortsatta osäkerheten hindrar oss från ta in kapital från våra investerare. Det gör i sin tur att vår trafikstart riskerar att försenas ytterligare.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Söderhielm, VD Citytåg

 6. Ping: Ansvar | Karin Englund

 7. Biljetter o prispolitik som SJ har är helt sjuk just nu. Kan andra tågbolag göra nått åt det är det extremt bra. Biljetter ska vara förutsägbara o kosta någorlunda lika, alltid. Priserna är horribla och inte överhuvudtaget acceptabla

 8. Hej Mattias Söderhielm!
  Nog för att det är trångt på linjen, men om ni börjar köra era tåg; vilken/vilka depåer tänker ni använda? Jag jobbar på SJ och i HGL får vi knappt plats själva. I göteborg är det väl ganska tjockt också har jag hört.Nu vet jag inte vad för fordon ni tänker köra med, men närhet till verkstad/underhåll är väl ganska relevant.

  • Hej J,
   Vi har många alternativ eftersom vi kommer att köra med lok och vagn, vilket gör att vi kan använda depåer som inte passar för moderna tågset.
   Vi har blivit erbjudna flera alternativ, bland annat i HGL, men har ännu inte tecknat kontrakt.
   Vi kommer att endast ha ett depåställe och använda Trafikverkets uppställningsspår i övrigt. Detta möjliggörs av våra långa uppehåll både i Stockholm och Göteborg på eftermiddagarna.

 9. Mycket spridda skurar när det gäller intressefokus här ovan. En del fokuserar på hur lönsamt det kan bli för personal när flera bolag finns att välja på, andra hur lönsamt det kan bli för bolagen som kör och andra kommer med det något diffusa begreppet ”samhällsnytta” (vad nu det kan betyda).

  Eftersom jag själv kör tåg då o då så kan jag ju inte mer än hålla med om att mer pengar i plånboken inte är någon tung börda. Men fokus borde väl ligga på, en för tågresenärerna, så bra upplevelse som möjligt, eller? Och har man den saken i blickfånget så kan jag inte annat än att hålla med ”Lokförare sedan…”: ”Alla människor som har lite kunskap om järnvägstrafik vet att statligt monopol är det bästa för landet.”

  Ett enda företag med ett enda uppdrag: att se till att folk kan ta sig från A till B, på utsatt tid, så bekvämt som möjligt. Ingen vinstmaximering, inga JIT-lager för reservdelar och inga okunniga pennalistiska chefer. Bara folk som vill ha en fungerande verksamhet som tar in de stora pengarna på de lönsammaste linjerna, och använder de pengarna till att köra tåg på olönsamma linjer. Det är ett oslagbart koncept! Du kan ha vilken politisk färg som helst, men förstår du inte detta förstår du inte tågtrafik i ett land som Sverige, eller så är du totalt ointresserad av en fungerande verksamhet så länge de politiska dogmer du för dagen tror på får ta sig vilka utryck som helst.

  Att ens kommentera Söderhielms inlägg ovan känns rätt meningslöst, men what the H. Buhu, Trafikverket jobbar med stentavlor, hammare och mejsel, buhu, jag får inte precis som jag vill, buhu, infran räcker inte till osv osv. Välkommen till verkligheten! Är man så korkad så man tror att alla som jobbar med tågtrafik i allmänhet och på SJ i synnerhet suttit och sovet de senaste 120+-åren och inte brytt sig ett enda dugg och inte försökt göra sitt bästa förtjänar ett brutalt uppvaknande.

  När (eller skall vi säga om?) bolaget Citytåg kommer till trafikstart så kan nog den gode Söderhielm få höra några fler brutalt högljudda väckaklockor. Att bara säga en sån sak som: ”vi kommer att köra med lok och vagn, vilket gör att vi kan använda depåer som inte passar för moderna tågset” säger ju en del om kunskapsnivån. Vi får hoppas att de som finansierar Citytåg har rejält djupa fickor, för det äventyret kommer att kosta pengar m y c k e t pengar. Han kanske borde börjat med att slå en signal till DSB och DB och kolla hur mycket det kan kosta.

  • Att raljera och utmåla folk med annan åsikt än en själv som barnungar är väl inte konstruktivt? Vill man ha ett monopol får man vända sig till politikerna – Citytåg, MTR mfl gör ju bara vad dom ska – och faktiskt vad samhället har bett dom göra! (Försöka) starta konkurrerande trafik, sälja en produkt och helst tjäna pengar på den. Typ.

 10. Summerat
  Även gamle duktiga SJ har säkert förbättringspotential och förmågan att bli mer kreativa. Så låt dem få konkurrens så kommer utvecklingen att snabba på, bra för alla; Resenärer, SJ och kollektivtrafiken i stort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s